kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Prieš Kalėdas – reikšmingi sprendimai globojamų vaikų gerovei

Gruodžio 18 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti du svarbūs sprendimai vaikų globos srityje – pirmieji žingsniai link bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklų plėtros Vilniaus rajone.


VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ (toliau – Centras) buvo įsteigtas 2006 m. rugpjūčio 30 d. Savo veiklą pradėjo vykdyti Nemenčinės m., teikdamas stacionarią socialinę globą (rūpybą), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams. VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ – tai nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, kuri rūpinasi socialiai pažeistais vaikais ir jų šeimomis. Centro tikslas – teikti kompleksines bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, siekiant kokybiškai prižiūrėti, globoti ir visapusiškai ugdyti globojamus vaikus, sudaryti sąlygas socialinės rizikos vaikams ir krizinėje situacijoje atsidūrusioms šeimoms spręsti susidariusias socialines ir psichologines problemas, siekiant jų optimalaus ir efektyvaus dalyvavimo visuomenėje. Teikti pagalbą įtėviams ir globėjams, vystyti savanorystę. Nuo įsikūrimo pradžios Centras glaudžiai bendradarbiauja su Vilniaus rajono savivaldybe.


Be tėvų globos likusiems vaikams – nauji bendruomeniniai globos namai

Įgyvendinant vaikų socialinės globos sistemos pertvarką bei siekiant užtikrinti darnią aplinką ir tinkamas sąlygas likusiems be tėvų globos vaikams augti šeimai artimoje aplinkoje, Taryba pritarė projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui. Įgyvendinant projektą skelbiamų derybų būdu planuojama pirkti 2 gyvenamuosius namus bendruomeninių vaikų globos namų veiklai vykdyti. Vienas namas bus pritaikytas ir neįgaliesiems vaikams. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“.

Vaikų ir paauglių socialiniame centre šiuo metu socialinės globos paslaugas gauna 33 vaikai, o tiek vaikų vienoje vietoje, pagal įgyvendinamą institucinės globos pertvarką, gyventi negali. Iš viso Vilniaus rajono socialinės globos įstaigose šiuo metu gyvena 93 vaikai, iš kurių 59 turi nuolatinę globą.

„Likusių be tėvų globos vaikų ir socialinę riziką patiriančių vaikų ilgalaikei arba trumpalaikei socialinei globai turi būti steigiami tik bendruomeniniai vaikų globos namai, kuriuose gyvena ne daugiau kaip 8 vaikai. Šiuo metu Centre socialinės globos paslaugas gauna 33 vaikai, o tai reiškia, kad per ateinančius metus reikės įsteigti bent 2 bendruomeninius vaikų globos namus. Įgyvendinant vaikų socialinės globos sistemos pertvarką Vilniaus rajone, būtina pertvarkyti socialines įstaigas tam, kad be tėvų globos likę vaikai augtų mažomis grupėmis ir kur kiekvienam vaikui būtų skiriamas kuo individualesnis dėmesys. Tai sudaro galimybes augti aplinkoje, kuri yra artima šeimos aplinkai“, – apie šio sprendimo projekto svarbą kalbėjo Savivaldybės Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja Kristina Malinovska.

Planuojama, kad bendruomeniniai vaikų globos namai bus įsteigti Nemenčinės mieste, kuris pasirinktas neatsitiktinai. Nemenčinės mieste gyvena Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro institucinėje globoje prižiūrimi vaikai. Šiame mieste vaikai yra socializavę – čia jie lanko mokyklą ir būrelius, turi savo draugus ir gerai pažįsta miesto aplinką. Vietovė žinoma ir biologiniams vaikų tėvams, todėl bus užtikrinamas reikiamas vaikų ryšys su biologiniais tėvais bei išlaikomas pastovumas vaikų gyvenime.

 

Dar geresnės sąlygos Vaikų dienos centre

Siekiant padidinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų dalį, Taryba taip pat pritarė plėsti Vaikų dienos centrų (toliau – VDC) tinklą Vilniaus rajono savivaldybėje.

„Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje iš viso veikia 12 vaikų dienos centrų, kuriuos lanko 247 vaikai. VDC organizuojamos ir teikiamos socialinės paslaugos vaikams iš nepasiturinčių šeimų, patiriančių socialinę riziką bei vaikams, turintiems negalią, taip pat jų šeimų nariams, siekiant ugdyti socialinius įgūdžius, padėti realizuoti gebėjimus, mažinti jų socialinę atskirtį, išvengti socialinių problemų“, – apie VDC veiklos svarbą kalbėjo K. Malinovska.

Siekiant plėsti VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinio centro“ veiklas, šiame centre veikiantis VDC „Svajonė“ bus perkeltas į kitas patalpas, kuriose paslaugas galės gauti 50 proc. daugiau vaikų ir šeimų.

VDC „Svajonė“ veiks naujose suremontuotose patalpose Nemenčinės mieste Bažnyčios g. 21. Čia bus įrengtas dušas, WC, liftas/keltuvas bei bus įsigyti nauji baldai ir įranga. Planuojama, įrengti virtuvę maisto ruošimui vaikams bei vaikų pamokų ruošos vietas.

„Pažymiu, kad veikiantį VDC neketinama naikinti ir steigti naują. Šiuo atveju, bus pakeistas tik veikiančio VDC veiklos adresas. VDC „Svajonė“ yra vieta, kur sudaromos deramos vaikų socializacijos, vaikų ir paauglių nusikalstamumo ankstyvos prevencijos, paslaugų vaikams ir šeimoms teikimo sąlygos. Tokiu būdu socialinės paslaugos priartinamos socialinę riziką patiriančioms šeimoms, kuriama saugi aplinka socialiai apleistiems vaikams neatskiriant jų nuo šeimų. Šiuo metu esančiose patalpose paslaugas gauna 30 nuolatinių lankytojų. Tikimės, kad naujose, žymiai didesnėse patalpose paslaugas gaus dvigubai daugiau vaikų“, – apie planuojamus pokyčius kalbėjo K. Malinovska.Asociatyvi nuotr. unsplash.com

Shadow up