kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vyko pirmasis 2020 metų Tarybos posėdis

Šiandien, sausio 31 d. Vilniaus rajono savivaldybėje vyko pirmasis 2020 metų Tarybos posėdis, kuriame svarstyti ir priimti 37 sprendimai ekonomikos ir turto, socialinės, švietimo bei infrastruktūros srityse. Posėdyje dalyvavo savivaldybės administracijos darbuotojai, rajono seniūnijų seniūnai bei suinteresuoti rajono gyventojai.


Turto srityje – socialinio būsto pirkimas ir kelio ruožo perėmimas

Tarybos posėdžio pradžioje buvo pritarta būsto, esančio Pagirių k., Kaštonų g. 20-58 pirkimui Vilniaus rajono savivaldybės socialinio būsto reikmėms. Sprendimas priimtas, siekiant padidinti savivaldybės socialinio būsto fondą bei socialinio būsto prieinamumą asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į tokio būsto nuomą. 

Kitu klausimu buvo pritarta perimti Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybėn valstybinės reikšmės kelio Vievis-Maišiagala-Nemenčinė ruožą, kuris yra Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje. Savivaldybė valdys minėto kelio 0,413 km atkarpą, o įtraukus turtą į vietinės reikšmės kelių sąrašą, galės tinkamai vykdyti šio kelio priežiūrą, taisymą, tiesimą ir saugaus eismo organizavimą. Taip pat šis sprendimas supaprastins pėsčiųjų ir dviračių tako projektavimo bei įrengimo procesą.

Patvirtinta bedarbių užimtumą ir integraciją į darbo rinką skatinanti programa

Tarybos posėdyje taip pat buvo patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programa (toliau – Programa), kurios tikslas – suteikti galimybę bedarbiams integruotis į darbo rinką, užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų ir susirasti nuolatinį darbą. Šioje programoje, kaip ir kasmet, dalyvaus vyresni nei 40 metų amžiaus asmenys, piniginės socialinės paramos gavėjai, nėščios moterys, vaikų motinos (įmotės) arba tėvai (įtėviai), vaiko globėjai, rūpintojai ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, asmenys, prižiūrintys sergančius ar neįgalius šeimos narius, grįžę iš laisvės atėmimo vietų. Šiems tikslinėms grupėms užimtumo didinimo programoje numatyti nenuolatinio pobūdžio darbai.

Tikimasi, kad įgyvendinus 2020 m. programoje iškeltus tikslus sumažės nedarbingų asmenų ir socialinių pašalpų gavėjų skaičius. Bus laikinai įdarbinti labiausiai socialiai pažeidžiami asmenys, kurie atstatys darbo įgūdžius, užsidirbs pragyvenimui būtinų lėšų. Šiems programos tikslams įgyvendinti 2020 m. skirta 275,9 tūkst. Eur.

BĮ Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centrui – naujas tarnybinis automobilis

Tarybos posėdžio metu taip pat buvo pritarta perduoti naują lengvąjį automobilį Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Minėtas automobilis buvo įgytas dalyvaujant Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos kartu su partneriais įgyvendinamame Europos Sąjungos finansuojame projekte „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ (Daugiau apie tai galite skaityti čia)

Sprendimai švietimo srityje ne tik vaikams, bet ir suaugusiems

Siekiant plėtoti ir tobulinti Vilniaus rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemą, Tarybos nariai pritarė Vilniaus rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planui 2020-2022 m. (toliau – Planas).

Įgyvendinant Plano funkcijas bus siekiama didinti informacijos apie neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi prieinamumą; efektyvinti tarpžinybinio bendradarbiavimo su neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi vykdančiomis institucijomis; inicijuoti ir įgyvendinti įvairių savivaldybės gyventojų grupių poreikius atitinkantį neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymą; įgyvendinti priemonių stebėseną bei planuoti naujas iniciatyvas.

Kaip bus įgyvendinami minėti uždaviniai ir jiems skirtos priemonės, galite rasti čia.

Kitu sprendimu buvo patvirtintas priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, kuriame nustatyta asmenų priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ir specialiojo ugdymo programas į Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarka, priėmimo mokytis kriterijai, prašymų ir kitų dokumentų pateikimas ir priėmimo į mokyklą įforminimas.

Tarybos nariai taip pat pritarė reorganizuoti Vilniaus r. Rudausių daugiafunkcį centrą prijungiant jį prie Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio. Prijungiamas Vilniaus r. Rudausių daugiafunkcis centras taps Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio Rudausių ikimokyklinio ugdymo skyriumi, kuris ir toliau vykdys ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo bei kitas neformaliojo vaikų švietimo ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas.

Suteikti gatvių pavadinimai ir priimti 5 sprendimų projektai dėl visuomenės poreikiams skirtų teritorijų suformavimo

Tarybos nariai pritarė 6-ioms gatvėms suteikti siūlomus pavadinimus. Tarybos narys Tadeuš Andžejevski pasidžiaugė, kad Pagirių k. esančiai Liepų g. buvo suteiktas naujas, vietos bendruomenei žinomo Juozo Gedimino Morkūno vardas. Juozas Gediminas Morkūnas buvo aktyvus Pagirių k. veikėjas, Pagirių šiltnamių kombinato statybų direktorius ir kaimą garsinančios šiltnaminės daržininkystės pradininkas. Tarybos narys pabrėžė, kad tai yra geras pavyzdys ir kitiems, parodantis pagarbą bei galimybę įamžinti savo bendruomenės lyderių atminimą.

Tarybos nariai patvirtino net 5 sprendimo projektus dėl visuomenės poreikiams skirtų teritorijų suformavimo Sužionių, Nemenčinės m., Nemenčinės, Nemėžio ir Paberžės seniūnijose.

Pagal priimtus sprendimus Veriškių k. (Sužionių sen.) bus suformuotas žemės sklypas vaikų žaidimo aikštelei įrengti, Nemenčinės m. Šv. Mykolo g. bus įrengta automobilių stovėjimo aikštelė bei viešoji erdvė. Nauja vaikų žaidimo aikštele, želdynu arba skveru galės džiaugtis ir Nemenčinės sen. Kreivalaužių k. gyventojai. Visuomenės poreikiams skirta vieta – poilsio zona, taip pat bus įrengta ir Nemėžio sen. esančiame Daržininkų k.

Paberžės sen. Santakos k. bus praplėstas sklypas kapinėms eksploatuoti.

Daugiau informacijos apie tarybos posėdžio metu priimtus sprendimus, jų vykdymą bei kitas aktualijas kviečiame skaityti savivaldybės internetinėje svetainėje www.vrsa.lt.

Taip pat primename, kad Vilniaus rajono gyventojai turi galimybę stebėti tiesioginę Tarybos posėdžių transliaciją internetu bei peržiūrėti įvykusių posėdžių vaizdo įrašus čia.

 

Shadow up