kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Skelbimas dėl gyvenamojo namo su žemės sklypu bendruomeninių vaikų globos namų veiklai vykdyti pirkimo

Perkančioji organizacija: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188708224
Buveinė: Rinktinės g. 50, Vilniaus m.
Interneto svetainės adresas: www.vrsa.lt
Tel.: (8 5)  275 5615, (8 5)  275 0916
El. p.: Kristina.Malinovska@vrsa.lt, Lucija.Lipnicka@vrsa.lt
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Teisės aktai: pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.


Pirkimo objekto apibūdinimas: vienas gyvenamasis namas (su priklausiniais arba be priklausinių) su žemės sklypu, kuris bus ne mažesnis nei 10 arų ir ne didesnis nei 35 arai, bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtrai: gyvenamojo namo su žemės sklypu pirkimas šiaurės vakarinėje rajono pusėje (Avižienių sen., Dūkštų sen., Maišiagalos sen., Nemenčinės sen. mstl., Paberžės sen., Riešės sen., Sudervės sen., Zujūnų sen. );

Pirkimo sąlygos skelbiamos Savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.vrsa.lt. Pirkimo sąlygos: spausti čia.

Informacija teikiama tel. (8 5)  275 5615, (8 5)  275 0916.

Pasiūlymų pateikimas:

Kandidatas pasiūlymus dalyvauti derybose ir kitus dokumentus pateikia lietuvių kalba. Pasiūlymus gali pateikti fiziniai ar juridiniai asmenys. Kandidatas, pageidaujantis parduoti gyvenamąjį namą ir dalyvauti derybose, pateikia Komisijai pasiūlymą raštu, pasirašytą kandidato ar jo įgalioto asmens. Kandidatas pasiūlymą pateikia pagal sąlygų aprašo 1 priede pateiktą formą. Pasiūlymą sudaro kandidato dokumentų visuma:

  1. siūlomo parduoti gyvenamojo namo nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos (pateikiamame iki 1992 m. pastatyto Gyvenamojo namo nuosavybę patvirtinančiame dokumente – nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše, turi būti nurodytas Gyvenamojo namo fizinio nusidėvėjimo procentas); pastato ir žemės sklypo kadastro duomenų bylos kopijos;
  2. įgaliojimą patvirtinantys dokumentai, suteikiantys teisę asmeniui derėtis dėl gyvenamojo namo pardavimo;
  3. bendraturčių ar atitinkamų institucijų sprendimas (sutikimas ir/ ar leidimas) parduoti gyvenamąjį namą Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka;
  4. sutikimas dėl duomenų iš VĮ Registrų centro gavimo (sąlygų aprašo 2 priedas);
  5. gyvenamojo namo energinio efektyvumo sertifikato kopija.

Pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų arba pakeisti lapus. Paskutinio pasiūlymo lapo antroje pusėje turi būti jį patvirtinantis kandidato ar jo įgalioto asmens parašas ir antspaudas (jei kandidatas – juridinis asmuo ir turi anspaudą).

Pasiūlyme turi būti nurodytos parduodamo namo apžiūros sąlygos (laikas, kada galima apžiūrėti namą, ir Kandidato įgalioto atstovo, į kurį galima kreiptis dėl perkamo turto apžiūrėjimo, pareigos, vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris).

Pasiūlymus Kandidatai pateikia tiesiogiai patys, per kurjerį arba atsiunčia paštu registruotu laišku.

Pasiūlymų ir nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo terminas (data ir valanda): iki 2020 m. kovo 13 d. 9.00 val. Jeigu pasiūlymas su parduodamo Gyvenamojo namo dokumentais gautas pasibaigus nustatytam terminui, šie dokumentai nebus nagrinėjami ir grąžinami juos pateikusiam Kandidatui.

Pasiūlymų priėmimo vieta: pasiūlymai su dokumentais registruojami Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriuje (Vilnius, Rinktinės g. 50, 220 kab.) darbo dienomis 7.30 – 16.00 val., penktadieniais 7.30 – 15.00 val. (pietų pertrauka 11.30 – 12.15 val.) iki 2020 m. kovo 13 d. 9.00 val. Pasiūlymai su dokumentais teikiami užklijuotame voke su užrašu: „Gyvenamojo namo pirkimui“, ant voko nurodomi kandidato rekvizitai – turto savininko vardas ir pavardė, kontaktinis adresas ir telefono numeris.

Pirkimo komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su gautais pasiūlymais, vieta, data ir laikas: Vilniaus rajono savivaldybė, savivaldybės posėdžių salė (III aukštas, 305 kabinetas), Rinktinės g. 50, Vilniaus m., 2020 m. kovo 16 d. 9.00 val.Nuotr. unsplash.com

Shadow up