kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vyks „Naujos 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius – Neris“ plano sprendinių viešasis svarstymas

Informuojame, kad vystymo plano sprendinių viešas svarstymas vyks Vilniaus rajono savivaldybėje, Rinktinės g. 50, Vilnius, Didžiojoje salėje 2020 m. liepos 13 d. 17 val.


Teritorijų planavimo dokumento rengimo procesas atliekamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau -TPDRIS) adresu www.tpdris.lt,  TPD Nr. S-VT-41-18-500.

Plano rengimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės tarybos  2018m. rugpjūčio 31 d. sprendimas  Nr. T3-279 “Dėl vietovės lygmens inžinerinės Infrastruktūros (Naujos 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius - Neris) vystymo plano rengimo” ir  Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. KADI-551 patvirtinta planavimo darbų programa.

Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel.: (8-5) 275 1961, faks.: (8-5) 275 1990, el.p.: vrsa@vrsa.lt.

Planavimo iniciatorius:  Litgrid, AB, Viršuliškių skg. 99B, LT- 05131 Vilnius, el.p.: info@litgrid.eu,

Interneto svetainė: www.litgrid.eu. 

Vystymo plano rengėjas: UAB “Ardynas”, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, tel.: +370 37 32 32 09, faks.: +370 37 337257,  el.p.: ardynas@ardynas.lt, interneto svetainė: www.ardynas.lt.  

Informaciją apie projektą teikia: teritorijų planavimo vadovė Olga Vaičienė, mob. tel. +370 611 22898,

el. p.: o.vaiciene@ardynas.lt.

Planavimo tikslai: parengti vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros (naujos 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius-Neris statybos Nemenčinės sen., Bezdonių sen., Lavoriškių sen., Mickūnų sen., Šatrininkų sen., Kalvelių sen., Rukainių sen., Rudaminos sen., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav.) vystymo planą (toliau – Specialusis teritorijų planavimo dokumentas), plėtoti energetikos sistemą ir numatyti jos plėtrai reikalingą trasą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Strateginis pasekmių aplinka vertinimas (SPAV): rengimo etape atliktas esamos būklės įvertinimas, parengta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita ir koncepcija, su kuriais visuomenė galėjo susipažinti nuo 2019 m. lapkričio 15 d. iki gruodžio 17 d. Vieši svarstymai įvyko: 2020 m. sausio 7 d. 17 val. Rukainių seniūnijoje bei 2020 m. sausio 8 d. 17val. Vilniaus rajono savivaldybėje.

2020 vasario 11d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-184  Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius - pritarė inžinerinės infrastruktūros (naujos 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius – Neris) vystymo plano Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitai ir Vystymo plano koncepcijos IV alternatyvai. Su parengtais esamos būklės įvertinimo dokumentais, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita ir koncepcija bei procedūriniais dokumentais galima susipažinti TPDRIS. www.tpdris.lt,  TPD Nr. S-VT-41-18-500.

Susipažinti su Vystymo plano konkretizuotais sprendiniais bus galima nuo 2020 m. gegužės 12 d. iki liepos 13d.:

  • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt,  TPD Nr. S-VT-41-18-500);
  • Planavimo iniciatoriaus Litgrid, AB interneto svetainėje: www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Strateginiai projektai > Vilnius – Neris;
  • Planavimo organizatoriaus Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje:  www.vrsa.lt.

Ekstremaliosios situacijos metu apribojus visuomenės patekimą į seniūnijų patalpas, susipažinti su Vystymo plano konkretizuotais sprendiniais galima aukščiau nurodytose interneto svetainėse. Pasibaigus karantino režimui ir/ar atšaukus draudimą dėl visuomenės patekimo į uždaras patalpas, Vystymo plano konkretizuotų sprendinių spausdintinė versija (bylos) bus pristatytos į žemiau išvardintas seniūnijas, sudarant visuomenei papildomą galimybę susipažinti su Vystymo plano konkretizuotais sprendiniais seniūnijų patalpose:

  • Nemenčinės seniūnijoje, Nemenčinė Kranto g. 24, LT-15177 Vilniaus r.;
  • Bezdonių seniūnijoje, Statybininkų g. 9, Bezdonių mstl., LT-15202 Vilniaus r.;
  • Lavoriškių seniūnijoje, Liepos g. 6, Lavoriškių k., LT-15232 Vilniaus r.;
  • Mickūnų seniūnijoje, Mickūnų g. 3, Mickūnų mstl., LT-13115 Vilniaus r.;
  • Šatrininkų seniūnijoje, Šumsko pl. 157, Šatrininkų k., LT-13132 Vilniaus r.; 
  • Rukainių seniūnijoje, Mokytojų g. 9, Rukainių k., LT-13177 Vilniaus r.;
  • Marijampolio seniūnijoje, Liepų g. 24, Marijampolio k., LT-13025 Vilniaus r.

Apie galimybę susipažinti su Vystymo plano konkretizuotų sprendinių spausdintine versija bus paskelbta papildomai, aukščiau išvardintų seniūnijų skelbimų lentose ir planavimo organizatoriaus ir iniciatoriaus interneto svetainėse: www.vrsa.lt ir www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Strateginiai projektai > Vilnius – Neris.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei pratęsus ekstremaliąją situaciją ir/ar karantino režimą bei draudimą organizuoti viešus renginius uždarose patalpose, Vystymo plano konkretizuotų sprendinių viešas svarstymas vyks tuo pačiu laiku tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu. Nuorodos prisijungimui ir naudojimosi instrukcija bus pateiktos prieš 5 d.d. iki viešo svarstymo dienos Vystymo plano organizatoriaus, iniciatoriaus ir rengėjo internetinėse svetainėse:   www.vrsa.lt,  www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Strateginiai projektai > Vilnius – Neris,  www.ardynas.lt > viesi_svarstymai   ir seniūnijų skelbimų lentose.

Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymai dėl Vystymo plano konkretizuotų sprendinių teikiami raštu Vystymo plano rengėjui el. paštu ardynas@ardynas.lt ir TPDRIS (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-41-18-500) iki viešo svarstymo dienos ir viešo svarstymo metu.

 

Asociatyvi nuotr. pixabay.com 

Shadow up