kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Projektinių pasiūlymų viešojo svarstymo procedūros nuotoliniu būdu

Nuo š. m. balandžio 1 d. statytojai, rengiantys planuojamų statybų projektinius pasiūlymus Vilniaus rajono teritorijoje, viešojo svarstymo procedūrą privalo organizuoti nuotoliniu būdu. Tvarka galios visą karantino laikotarpį, kuris šiuo metu paskelbtas iki balandžio 13 d. 24 val. Nutraukus ar nepratęsus karantino, t. y. ne karantino metu viešieji svarstymai vyks įprastiniu būdu.


Pagal karantino metu įsigaliojusią tvarką (TR 1.04.04:2017 papildymas 68 punktu) statytojas privalo sudaryti technines galimybes visiems pageidaujantiems asmenims dalyvauti viešame susirinkime nuotoliniu būdu.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti viešame svarstyme nuotoliniu būdu, bet neturintys tam techninių galimybių, turi kreiptis į statytoją arba į statytojo įgaliotą asmenį skelbime nurodytais kontaktais likus ne mažiau kaip 24 valandoms iki viešo susirinkimo pradžios tam, kad jiems būtų sudarytos techninės galimybės dalyvauti viešame svarstyme ir gauti informaciją apie numatomą statinių projektavimą.

Statytojas, organizuodamas viešąjį svarstymą nuotoliniu būdu, turi atsižvelgti į reikalavimus programėlei, kuri bus naudojama organizuojant viešą susirinkimą elektroninėje erdvėje:

  • nemokama visuomenės atstovui;
  • nereikalaujanti prisijungiant asmeninių duomenų arba naujo vartotojo paskyros sukūrimo;
  • turi turėti konferencijos vaizdo įrašo galimybę;
  • turi garantuoti neribotą skaičių prisijungimų arba pakankamai didelį, kad nekiltų problemų prisijungti visiems norintiems;
  • turi garantuoti galimybę komunikuoti su statytoju žodžiu ir/ar raštu transliacijos metu.

Šiuo metu rinkoje yra nemažai aukščiau išvardintus reikalavimus atitinkančių programėlių. Statytojai, rengdamiesi viešinimo posėdžiams nuotoliniu būdu, šiam tikslui gali išbandyti zoom.us arba webex.com platformas.

Vaizdo transliacijos įrašas turės būti pridėtas teikiant prašymą pritarti projektiniams pasiūlymams. Projektinių pasiūlymų viešasis svarstymas atšaukiamas, jeigu užtikrinti vaizdo transliacijos nepavyksta. Atkreipiame dėmesį, kad visuomenės teikiami pasiūlymai, pastebėjimai turi būti priimami iki tiesioginės transliacijos ir jos metu.

Visą informaciją apie rengiamus visuomenei svarbių statinių projektinius pasiūlymus rasite www.vrsa.lt puslapyje, skiltyje „Architektūra ir teritorijų planavimas“ > „Informacija apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą“.

Shadow up