kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Merės ataskaitos pristatymas rajono gyventojams

Trečiadienį, vasario 26 d., Kalvelių seniūnijos gyventojai turėjo progą dalyvauti susitikime su Vilniaus rajono mere Marija Rekst. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Vilniaus rajono savivaldybės tarybos reglamentu, merė kasmet pristato metinę veiklos ataskaitą. Šiųmetė ataskaita bus patvirtinta kovo mėnesio Tarybos posėdyje, tačiau Vilniaus rajono merė Marija Rekst jau pradėjo susitikimų su gyventojais ciklą, kurių metu ne tik pristatomi didžiausi ir svarbiausi 2019 metų darbai, bet gyventojai turi progą ir betarpiškai pabendrauti su rajono vadove bei išgirsti daug naudingos informacijos, kaip jie gali pasinaudoti savivaldybės teikiamais paramos instrumentais.


 

Daugiabučių gyventojai gali atnaujinti savo namus

Kadangi nemažą Kalvelių seniūnijos gyventojų dalį sudaro daugiabučių gyventojai, pristatydama savivaldybės paramos instrumentus, merė daug dėmesio skyrė būtent šiai interesų grupei. Rajono vadovė išsamiai pristatė, kaip gyventojai gali pasinaudoti savivaldybės teikiama parama daugiabučio remontui, rekonstrukcijai ir atnaujinimui, kuri gali sudaryti net iki 70 proc. sąmatinės darbų vertės. Tokios paramos dalies gyventojai gali tikėtis tuo atveju, jeigu finansuojamas objektas pripažintas avarinės būklės arba jie nusprendžia modernizuoti daugiabučio namo šildymo sistemą. Visais kitais atvejais savivaldybė teikia 50 proc. paramą daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo darbams.

Tokią paramą savivaldybė skiria pastaruosius trejus metus, nuo 2017 m. Per šį laikotarpį parama pasinaudojo 37 rajono daugiabučiai namai, kuriems skirta beveik 169,5 tūkst. Eur paramos. 2019 m. išmokėta didžiausia per trejus metus parama – beveik 95 tūkst. Eur, kuri suteikta 12 daugiabučių namų.

Pažymėtina, kad šiemet savivaldybė paraiškas daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstrukcijos ir atnaujinimo finansavimui gauti kviečia teikti nuo 2020 m. kovo 5 d. iki 2020 m. birželio 30 d. Parama skirta daugiabučių namų butų savininkams remontuojant bendrojo naudojimo objektus, pvz.: stogą, pamatus, išorines sienas, statinio inžinerines sistemas (šildymą, vandentiekį, kanalizaciją) ir t. t. Paraiškos priimamos savivaldybės interesantų aptarnavimo langelyje arba siunčiamos paštu Vilniaus rajono savivaldybės administracijai.

Norinčius atnaujinti savo daugiabutį, merė paragino kreiptis į namą administruojančią įmonę arba, jeigu namas valdomas jungtinės veiklos sutartimi arba bendrijos, į savivaldybės Vietinio ūkio skyriaus specialistus.

Dažniausiai remontuojant namo bendrojo naudojimo objektus pagrindinė problema – lėšų trūkumas, todėl merė patikino, kad savivaldybė tiki, jog skiriamos lėšos šiam tikslui padės daugiabučių namų butų savininkams įgyvendinti bent dalį reikalingų darbų ir pagerinti savo namo techninę būklę ir aplinką. Būtent nuo mūsų gyvenimo sąlygų priklauso ir mūsų savijauta, o atnaujinus daugiabučio namo šildymo sistemą, sumažėja ir sąskaitos už šildymą. Taip pat atliekant tokius darbus, kaip stogo ir sienų remontas su apšiltinimu, šildymo sistemos remontą – ne tik didinamas pastatų energinis efektyvumas, bet ir prisidedama prie klimato kaitos bei aplinkos taršos mažinimo.

 

Subsidijos už vandenį ir nuotekų tvarkymą

Kadangi Vilniaus rajono savivaldybė yra viena iš nedaugelio visų 60 šalies savivaldybių, kurios subsidijuoja gyventojams komunalinių paslaugų kainos dalį – rajono vadovė papasakojo susirinkusiems kokiu būdu savivaldybė sudaro gyventojams galimybę už vandenį, nuotekų ir atliekų tvarkymą mokėti mažiau.

Vilniaus rajono savivaldybė subsidijuoja iki 42 proc. gyventojų mokamos vandens ir nuotekų tvarkymo kainos. Tokiu būdu finansinė našta yra lengvinama tiems gyventojams, kurie daugiau kaip už 3 mėnesius neturi įsiskolinimo už šios paslaugos teikimą. Kalbant apie tikslius skaičius –„Nemenčinės komunalininko“ aptarnaujamoje teritorijoje kaina sumažinta nuo 2,60 Eur iki 1,50 Eur už kubini metrą, „Nemėžio komunalininko“ – kaina sumažinta nuo 2,12 iki 1,50 Eur.

Tokiu būdu tam, kad už vandenį ir nuotekų tvarkymą gyventojai galėtų mokėti mažiau, savivaldybė 2019 m. skyrė  477 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto.

Pigesnis šiukšlių išvežimas

Vilniaus rajono savivaldybė taip pat dengia dalį mokesčių už atliekų tvarkymą. Lyginant su visomis šalies savivaldybėmis, Vilniaus rajono savivaldybė taiko savo gyventojams didžiausias lengvatas už šiukšlių išvežimą. Jau kelerius metus savivaldybė taiko lengvatas nedirbantiems senatvės pensinio amžiaus ir asmenims, netekusiems 60-100 proc. darbingumo. Vienas gyvenantis pensininkas gauna net 70 proc. mažesnes sąskaitas už šiukšlių išvežimą, o dviese gyvenantys pensinio amžiaus asmenys moka perpus mažiau. Savivaldybė padeda ir tiems gyventojams, kurie rūšiuoja atliekas, tokiu būdu prisidėdama prie aplinkos tausojimo.

Optimalios sąlygos moksleiviams ir jų tėveliams

Bendraudama su gyventojais, merė pasidžiaugė savivaldybės vykdoma politika švietimo srityje. Kaip žinia, rajono gyventojai apie 40 proc. mažiau moka už darželius, o rajono meno ir muzikos mokyklų lankymo įkainiai yra vieni mažiausių Lietuvoje.

Didelis dėmesys skiriamas vaikų maitinimui ugdymo įstaigose. Nuo 2020 m. sausio 1 d. mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklose, turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

Norėdama prisikviesti kompetentingus specialistus į atokiau nuo miesto įsikūrusias mokyklas, savivaldybė nuo 2019 m. Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams kompensuoja kelionės išlaidas į darbą ir atgal. 2019 m. į savivaldybės mokyklas iš kitų vietovių vyko apie 1 000 mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų, jų kelionės išlaidų kompensavimui per metus panaudota per 344 tūkst. Eur.

Mokesčių lengvatos

Merė taip pat pažymėjo, kad jau keletą metų savivaldybė teikia mokesčio lengvatas žemės savininkams. Pensinio amžiaus asmenys, neįgalieji asmenys ir nepilnamečiai, kurių šeimose nėra darbingų asmenų yra atleisti nuo žemės mokesčio mokėjimo už 3 ha bendrą visų paskirčių žemės plotą kaimo vietovėse ir 0,25 ha Nemenčinės m. Vilniaus rajono gyventojai yra atleisti nuo žemės mokesčio mokėjimo už 5 ha žemės ūkio paskirties žemės (išskyrus mėgėjų sodų sklypus) plotą kaimo vietovėse ir 0,25 ha Nemenčinės m. 2019 m. žemės sklypų savininkai buvo atleisti nuo mokesčio mokėjimo už 43 295,42 ha žemės o suteiktų lengvatų dydis siekė net virš 1,14 mln. Eur.

Susitikimas su Kalvelių seniūnijos gyventojais buvo išties turiningas ir naudingas. Gyventojai turėjo progą sužinoti iš pirmų lūpų visas jiems rūpimas aktualijas, paklausti ir išsklaidyti abejones. Norinčių užduotį klausimus buvo tikrai daug. Daugelį gyventojų klausimų pavyko išspręsti vietoje. Sudėtingesni klausimai buvo surašyti ir bus perduoti spręsti atsakingiems savivaldybės specialistams.

Vilniaus rajono merė Marija Rekst kreipdamasi į gyventojus dar kartą paragino drąsiai ir aktyviai naudotis visomis gyventojams teikiamos paramos rūšimis. Kreiptis į specialistus, teikti paraiškas, ieškoti atsakymų ir bendradarbiaujant su savivaldybe gerinti savo gyvenamąją aplinką. Nes už savo ir savo šeimos gerovę – pirmiausiai esame atsakingi patys.

Panašūs susitikimai jau įvyko Buivydžių, Lavoriškių ir Šatrininkų seniūnijose. Merė planuoja susitikti su visais rajono gyventojais iki šių metų kovo 27 dienos, kuomet metinė mero ataskaita bus pristatoma Tarybos posėdyje.  

Shadow up