kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybės administracija perka gyvenamąjį namą su žemės sklypu bendruomeninių vaikų globos namų veiklai vykdyti

Vilniaus rajono savivaldybė, savivaldybės nuosavybėn, neskelbiamų derybų būdu Vilniaus rajono šiaurės vakarinėje rajono pusėje (Avižienių sen., Dūkštų sen., Maišiagalos sen., Nemenčinės sen., Nemenčinės m. sen., Paberžės sen., Riešės sen., Sudervės sen., Sužionių sen., Zujūnų sen.) perka gyvenamąjį namą (su priklausiniais arba be priklausinių) su žemės sklypu, bendruomeniniams vaikų globos namams įkurti.


Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-12-13 nutarimu Nr. 1036 patvirtinto Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo 24 p. ir 32 p., prašome per 10 darbo dienų nuo šio pasiūlymo derėtis išsiuntimo dienos pateikti paraišką dalyvauti derybose ir parduodamo gyvenamojo namo su žemės sklypu dokumentus:

1. nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas (pateikiamame iki 1992 m. pastatyto Gyvenamojo namo nuosavybę patvirtinančiame dokumente – nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše, turi būti nurodytas Gyvenamojo namo fizinio nusidėvėjimo procentas);

2. pastato ir žemės sklypo kadastro duomenų bylos kopijas;

3. dokumentus, suteikiančius teisę asmeniui derėtis dėl gyvenamojo namo pardavimo;

4. bendraturčių ar atitinkamų institucijų sprendimą (sutikimą ir/ ar leidimą) parduoti gyvenamąjį namą Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka;

5. sutikimą dėl duomenų iš VĮ Registrų centro gavimo (Pirkimo sąlygų 2 priedas);

6. energinio naudingumo sertifikato kopiją (jeigu yra galimybė);

7. pageidautinos bent 5 parduodamo gyvenamojo namo nuotraukos.

8. nurodyti kitas siūlomas pirkimo sąlygas.

Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.

Paraiškos ir dokumentų pateikimo būdas ir registracija: užklijuotame voke su užrašu „Gyvenamojo namo pirkimui“, ant voko nurodomi kandidato rekvizitai (turto savininko vardas ir pavardė, kontaktinis adresas ir telefono numeris el. paštas); kandidatas pateikia pats arba per kurjerį Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriui (Vilnius, Rinktinės g. 50, 220 kab.) darbo dienomis 8.00 – 16.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.00 val. (pietų pertrauka 11.30 – 12.15 val.); tel. pasiteiravimui: (8 5) 273 0068.

Pirkimo sąlygos

Asociatyvi nuotrauka pixabay.com

Shadow up