kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Merė Marija Rekst pristatė Vilniaus rajono savivaldybės tarybos, mero ir administracijos 2019 metų veiklos ataskaitą

Š. m. balandžio 3 d. nuotoliniu būdu vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje balsų dauguma buvo patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos, mero ir administracijos 2019 metų veiklos ataskaita. Ataskaitą pristatė Vilniaus rajono merė Marija Rekst.


Didžiuojamės ir džiaugiamės dėl to, kad Savivaldybė, neturėdama ilgalaikio įsiskolinimo, teikia rajono gyventojams lengvatas, taip lengvindama jų finansinę naštą.

Vilniaus rajono savivaldybė rūpinasi rajono ūkininkais, skatina ir palaiko žemdirbystę. Siekdama atlyginti ūkininkams dėl nepalankių oro sąlygų (prasidėjus sausrai, nuolat vyraujantiems gūsingiems vėjams) patirtus nuostolius, Taryba nutarė sumažinti 50% žemės mokestį. Vilniaus rajone veikiantys verslininkai gali gauti paramą iš Smulkiojo ir vidutinio verslo paramos fondo.

Vilniaus rajone taikomi mažiausi mokesčiai už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, mokinių maitinimas mokyklų valgyklose atpigo iki 50%, Vilniaus rajono savivaldybės meno ir muzikos mokyklų lankymo įkainiai yra vieni mažiausių Lietuvoje, o Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos lankymas yra nemokamas. Nuo 2019 metų pradžios rajono mokiniams savivaldybė suteikė galimybę įsigyti važiavimo vietinio priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusais bilietą net su 60% nuolaida.

2014-2020 m. finansiniu laikotarpiu Vilniaus rajono savivaldybė pradėjo įgyvendinti apie 50 projektų už beveik 50 mln. Eur. 2019 metais 10 projektų buvo baigta įgyvendinti, 33 projektai iki šiol vykdomi, vyksta 3 projektų paraiškų vertinimas, 2 projektai, kurių paraiškas planuojama pateikti 2020 m. I ketvirtį, buvo inicijuoti. Bendras investicijų dydis 2019 metais viršijo 20 mln. Eur. Visus pradėtus projektus planuojama įgyvendinti iki 2023 m.

2019 metai džiugino pripažinimu ir už veiklą kultūros srityje. Vilniaus krašto verbų rišimo tradicija papildė Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą, o Vilniaus rajone esantis Nemėžis paskelbtas „Lietuvos mažąja kultūros sostine 2019“.

2019 metai buvo Vilniaus rajonui palankūs ir sėkmingi. Kartu su gyventojų skaičiumi auga ir mokinių skaičius, įskaitant pirmokus. Kryptingai gerėja tiesioginių užsienio investicijų rodiklis, pagal kurį Vilniaus rajonas lenkia daug kitų šalies savivaldybių. Sparčiai modernėja rajone veikiančios švietimo, kultūros, sporto ir kitos įstaigos, iškyla nauji pastatai. Vilniaus rajone teikiamos beveik visos paslaugos iš Socialinių paslaugų katalogo. Jų spektras yra labai platus. Rajone vykdoma daug investicinių projektų, gerinama kelių infrastruktūra.

BIUDŽETAS

Vilniaus rajono savivaldybė pripažinta geriausiai iš visų mažųjų savivaldybių valdančia biudžetą. Tai patvirtino Lietuvos laisvosios rinkos instituto 2019 metų spalio mėnesį paskelbtas Savivaldybių indeksas2019 metais gauta 101 282 400 Eur pajamų, išlaidos sudarė 101 371 500 Eur. Savivaldybės pajamos didėja kiekvienais metais.

ŠVIETIMAS

Švietimas yra prioritetinė Vilniaus rajono savivaldybės veiklos sritis, dėl to jai finansuoti skiriama beveik pusė Savivaldybės biudžeto. Pagal skiriamų mokymo lėšų sumą Vilniaus rajono savivaldybė yra 1-oje vietoje tarp Lietuvos rajoninių savivaldybių ir 6-oje vietoje visoje Lietuvoje – po didžiausių Lietuvos miestų. Iki 2019 m. pabaigos buvo renovuota / modernizuota 85% Savivaldybės mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Vilniaus rajono savivaldybė – viena iš nedaugelio šalies savivaldybių, kuriose mokinių skaičius auga. 2019–2020 mokslo metais, palyginti su 2017–2018 mokslo metais, pirmokų skaičius Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose padidėjo apie 12%. 2019–2020 m. m. savivaldybės švietimo įstaigose ugdoma lietuvių ugdomąja kalba 43,57%, lenkų – 51,72% ir rusų – 4,71% mokinių. Daug dėmesio savivaldybė skiria ugdymo kokybei.

Renovacijos darbai Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijoje  Renovuotas Zujūnų gimnazijos pastatas Vidaus patalpų modernizavimas Mickūnų gimnazijoje

 

INVESTICIJOS

Bendras investicijų dydis 2019 metais viršijo 20 mln. Eur. Investuojame į bendruomeninius, sporto, kultūros objektus, kelių ir apšvietimo infrastruktūrą, socialinę sferą, geresnį klientų aptarnavimą.

EKONOMIKA

2019 metų gruodį paskelbtame Vilniaus politikos analizės instituto sudarytame Savivaldybių gerovės indekse pagal „Gyvybingos ekonomikos“ komponentą Vilniaus rajonas užima aukštą 9 vietą. Jau keletą metų Savivaldybė teikia mokesčio lengvatas žemės savininkams. Pensinio amžiaus asmenys, neįgalieji asmenys ir nepilnamečiai, kurių šeimose nėra darbingų asmenų, yra atleisti nuo žemės mokesčio mokėjimo už 3 ha bendrą visų paskirčių žemės plotą kaimo vietovėse ir 0,25 ha Nemenčinės m. Visi Vilniaus rajono gyventojai yra atleisti nuo žemės mokesčio mokėjimo už 5 ha žemės ūkio paskirties žemės (išskyrus mėgėjų sodų sklypus) plotą kaimo vietovėse ir 0,25 ha Nemenčinės m. Ūkio subjektų skaičius Vilniaus rajono savivaldybėje kasmet auga. Vilniaus rajono savivaldybėje veikiantys verslininkai gali gauti paramą iš Smulkiojo ir vidutinio verslo paramos fondo. 2019 metais Savivaldybė parėmė 37 verslo ir ūkio subjektus, kuriems skirta 39 099 Eur paramos.

SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪRA

Vilniaus rajono kelių infrastruktūros plėtrai 2019 metais skirta per 11,3 mln. Eur. 2019 m. užasfaltuota arba atnaujinta beveik 33 km vietinių kelių. 2019 m. buvo sėkmingai užbaigti 2 dideli projektai pietinėje Vilniaus rajono dalyje: kelio Rudamina–Šveicarai–Daubėnai asfaltavimas (2019 m. atliktų darbų vertė – virš 1,3 mln. Eur) ir Skaidiškių k., Nemėžio sen. gatvių infrastruktūros vystymas (statybos rangos darbų kaina siekė beveik 1,7 mln. Eur).

Eismo sąlygų pagerinimai buvo vykdomi ir Riešės, Sudervės, Avižienių be Zujūnų seniūnijose, kur gyventojai sulaukė reikšmingų investicijų į gatvių infrastruktūros vystymą. Vilniaus rajone daugėja iniciatyvių gyventojų ir atsakingų verslo įmonių, kurios imasi savo aplinką tvarkyti prisidėdami ir patys – kreipdamiesi į Vilniaus rajono savivaldybę dėl dalinio finansavimo, t. y. kai 50% darbų vertės padengia Savivaldybė, o likusią dalį sumoka gyventojai ar juridiniai asmenys. Iš viso 2019 metais, pasitelkus Savivaldybės paramą, buvo išasfaltuota 11,28 km naujų kelių. Bendra darbų vertė siekė 2,69 mln. Eur.

     
Sėkmingai užbaigtas kelio
Rudamina-Šveicarai-Daubėnai
6 km ilgio atkarpos asfaltavimas
Pasitelkus Europos regioninės
plėtros fondo lėšas, darbai buvo vykdomi
Nemėžio seniūnijoje esančiame
Skaidiškių k.

2019 metais taip pat pavyko sutvarkyti labai judrią Riešės gatvę, esančią Riešės k.


SOCIALINĖ APSAUGA

Socialinei apsaugai Savivaldybė skiria vis daugiau lėšų. Rajone teikiamos beveik visos paslaugos iš Socialinių paslaugų katalogo, o vietų, kuriose teikiamos socialinės paslaugos gyventojams, tinklas yra platus. 2019 m. Savivaldybė pritaikė 10 būstų suaugusiems asmenims su negalia ir 6 būstus vaikams su sunkia negalia. Tam panaudota beveik 54 tūkst. Eur. Džiugina tai, kad rajone mažėja tiek asmenų, gaunančių socialines pašalpas, tiek išlaidos pašalpoms mokėti.

2019 m. Vilniaus rajono savivaldybėje įsteigta Šeimos taryba. Tai – prie Savivaldybės tarybos visuomeniniais pagrindais veikiantis patariamasis kolegialus organas, kurio tikslas – padėti įgyvendinti Savivaldybės funkcijas kuriant šeimai palankią aplinką Savivaldybėje ir stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su šeimomis ar joms atstovaujančių.


VIETINIS ŪKIS

2019 m. į šilumos ūkio infrastruktūros modernizavimą investavome apie 1,7 mln. Eur. 2019 m. buvo atnaujintos 6 katilinės: Kalvelių, Pagirių, Juodšilių, Riešės, Didžiųjų Kabiškių, Valčiūnų III. 2019 metais Savivaldybė skyrė beveik 1,5 mln. Eur nuotekų vandentvarkos infrastruktūrai. Vilniaus rajono gyventojų dauguma (89%) gali džiaugtis aukštos kokybės tiekiamu geriamuoju vandeniu. 2019 m. ypatingą dėmesį skyrėme nuotekų valymo įrenginių statybai ir rekonstrukcijai.

Vilniaus rajono savivaldybė yra viena iš nedaugelio visų 60 šalies savivaldybių, kurios subsidijuoja gyventojams komunalinių paslaugų kainos dalį. Vilniaus rajono savivaldybė subsidijuoja iki 42% gyventojų mokamos vandens ir nuotekų tvarkymo kainos. Tokiu būdu finansinė našta yra lengvinama tiems gyventojams, kurie daugiau kaip už 3 mėnesius neturi įsiskolinimo už šios paslaugos teikimą. 2019 metais subsidijoms skirta 477 tūkst. Eur.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija taip pat dengia dalį mokesčio už atliekų tvarkymą (1 ct už 1 kv. m. per mėnesį) už gyvenamosios paskirties plotą. Tokia lengvata taikoma visiems rajono gyventojams, neturintiems įsiskolinimo. Savivaldybės išlaidos lengvatoms, taikomoms gyventojams už atliekų išvežimą ir rūšiavimą kasmet auga: 2017 m. – 569 437 Eur, 2018 m. – 621 587 Eur, 2019 m. – 644 604 Eur.

Vilniaus rajone duris atvėrė dvi dalijimosi daiktais stotelės „DĖK‘UI“, kurios įsikūrė didelio gabarito atliekų priėmimo aikštelėse Vėliučionių ir Pakryžės kaimuose


ŽEMĖS ŪKIS

Deklaruoti ūkiai rajone stambėja. Vilniaus rajonas užtikrintai pirmauja Vilniaus apskrityje pagal jaunų ūkininkų (iki 40 m.) skaičių ir pagal ūkininkių moterų skaičių. Žemės ūkio ekologine produkcija užsiima 47 rajono žemės ūkio subjektai. Jų skaičius 2017-2019 m. laikotarpiu kito nežymiai.

Vilniaus rajono savivaldybė rūpinasi rajono ūkininkais, skatina ir palaiko žemdirbystę. 2019 metais Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama sumažinti meteorologinių reiškinių padarytos žalos nuostolius žemės ūkio sektoriui, perpus sumažino žemės mokestį už žemės ūkio paskirties žemės sklypus ūkininkams, deklaravusiems žemės ūkio pasėlius, išskyrus apleistą žemę. Tokia lengvata pasinaudojo 616 Vilniaus rajono ūkininkai. Žemės mokesčio lengvata už 2019 metus sudarė 10 522 Eur.

Taip pat Vilniaus rajono ūkininkai, kaip ir kiti rajono gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą Vilniaus rajone, galėjo pasinaudoti 2019 metams nustatytomis žemės mokesčio lengvatomis.

Marijampolio seniūnijoje esančiame Parudaminio kaime dėl geriausio Vilniaus rajono artojo vardo varžėsi 9 rajono arimo meistrai, kurie pademonstravo savo sugebėjimus ir parodė visiems tikrąjį arimo meną


SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

2019 m. pabaigoje Lietuvoje pirmą kartą sudarytame gydymo įstaigų reitinge Vilniaus rajono centrinė poliklinika (VRCP) ir Nemenčinės poliklinika priskirtos labai gerai vykdančių įstaigų grupei. Vilniaus rajono savivaldybė 2019 m. skyrė VRCP beveik 463,6 tūkst. Eur, o Nemenčinės poliklinikai – beveik 48 tūkst. Eur. Vilniaus rajono savivaldybė kofinansuoja medicinos studentų mokslus.

2019 m. ant VRCP ir Nemenčinės poliklinikos stogų sumontuotos saulės baterijos. Abidvi įstaigos vykdo nemažai projektų, dalyvauja įvairiose programose.

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos
Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė


KULTŪRA, SPORTAS, TURIZMAS

Mums be galo džiugu, kad Vilniaus krašto verbų rišimo tradicija 2019 m. papildė Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Iš svarbesnių pasiekimų kultūros srityje paminėtina tai, kad 2019 m. baigtas didelės apimties Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro remonto I etapas. Optimistiškai nuteikia faktas, kad didėja tiek kultūros centrų renginių, tiek jų lankytojų skaičius. Padidėjo ir meno kolektyvų: jų turime šešiais daugiau. Džiugina tendencijos turizmo srityje. Vilniaus rajonas pritraukia vis daugiau tiek užsienio, tiek vietos turistų.

     

Tradicinėms Vilniaus krašto verboms suteiktas Lietuvos Nematerialaus kultūros paveldo statusas

 

KITI APIE MUS. AUKŠTOS VILNIAUS RAJONO POZICIJOS IŠORĖS EKSPERTŲ VERTINIMUOSE

Vilniaus rajonas su Gineso rekordu! Vilniaus rajono ir Lenkijos mokiniams 2018 m. gruodžio 11 d. kartu pavyko pasiekti Gineso rekordą! Rekordą patvirtinantis sertifikatas iš Guinness PLC biuro Londono Vilniaus rajono savivaldybę pasiekė 2019 metų rugsėjį. Istorinę sėkmę jaunuoliai pasiekė dalyvaudami didžiausioje pasaulyje ateities technologijų pamokoje. Pamoka vienu metu vyko 64 mokyklose Lietuvoje (tik Vilniaus rajone) ir Lenkijoje.


Lietuvos laisvosios rinkos instituto 2019 m. vasario 1 d. paskelbtoje analizėje „Atlyginimai ir investicijos savivaldybėse. Kas pasikeitė nuo 2015?“ pabrėžiama, kad Vilniaus rajono savivaldybė yra viena iš 14 savivaldybių, kuriose tiesioginės užsienio investicijos (TUI) vienam gyventojui buvo aukštos ir viršijo vidutinį lygį per 105%, t. y. daugiau nei 1 783 Eur vienam gyventojui. Analizėje taip pat nurodyta, kad 2015-2018 metais Vilniaus rajone buvo aukštas vidutinio darbo užmokesčio augimas. Lyginant 60 savivaldybių, jis Vilniaus rajone yra aukštesnis 105% nei vidurkis ir 2018 III ketv. siekė 669 Eur. TUI augimas Vilniaus rajono savivaldybėje irgi buvo santykinai spartus ir siekė daugiau nei 185,5 Eur.

Vilniaus rajonas pateko į 19 savivaldybių, 2015-2017 metais pritraukiusių daugiausia investicijų, grupę. Vilniaus rajono savivaldybė iš 11 savivaldybių taip pat pasižymi aukštu materialinių investicijų (MI) lygiu vienam gyventojui (siekia daugiau nei 1 640 EUR vienam gyventojui), išskiriamas ir spartus materialinių investicijų augimas – tai reiškia, kad MI augimas, tenkantis 1 gyventojui, buvo didesnis nei 40 Eur.

Džiaugiamės, kad Vilniaus rajonas išlieka vienu didžiausiu TUI traukos centru šalyje. LLRI analizėje užimamos aukštos pozicijos siejamos ne tik su Vilniaus rajono savivaldybės palankia geografine padėtimi, bet ir su Savivaldybės kuriama palankia verslo steigimo ir vystymo aplinka, didinama ekonomine veikla, suteikiamomis lengvatomis bei parama smulkiajam ir vidutiniam verslui.

Lietuvos laisvosios rinkos instituto 2019 m. kovo 8 d. paskelbtoje analizėje „Nedarbas, pašalpos, emigracija“ Vilniaus rajonas patenka į didžiausią darbingo amžiaus gyventojų dalį turinčių savivaldybių dvejetuką! „Didžiausia darbingo amžiaus gyventojų dalis buvo Neringos (67,99%) ir Vilniaus r. (64,73 %) savivaldybėse“, – rašoma analizėje. Ekspertai tai pat pabrėžė, kad teigiama migracija 2015-2017 m. buvo tik 7 savivaldybėse: pajūrio kurortinėse, sostinėje, Vilniaus r., Kauno r., Klaipėdos r. ir Šiaulių r. Teigiama migracija 2015-2017 m. buvo Neringos (+9,72%), Klaipėdos r. (+6,07), Kauno r. (+4,73%), Palangos m. (+1,64%), Vilniaus r. (+1,32%), Vilniaus m. (+0,26 %) ir Šiaulių r. (+0,23%).

Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) 2019 m. spalio 15 d. paskelbtame Lietuvos savivaldybių indekse 2019 Savivaldybė gavo aukščiausius įvertinimus biudžeto, turto valdymo, investicijų ir plėtros bei administracijos srityse. Institutas nurodė, kad 2018 m. Vilniaus rajono savivaldybė buvo vienintelė Lietuvos savivaldybė, neturėjusi biudžeto skolos, viena iš lyderių investicijų ir plėtros srityje. 2019 m. Vilniaus rajono savivaldybė tarp mažųjų savivaldybių už palankių verslui bei potencialiems investuotojams sąlygų kūrimą užėmė 4-5 vietas. Vilniaus rajono savivaldybė pagal palankumą investuotojams aplenkė 47 kitas mažąsias Lietuvos savivaldybes.

Džiugina LLRI ataskaitoje pažymima teigiama grynoji migracija Vilniaus rajone. Ji siekė 2,1% nuo gyventojų skaičiaus, o kitas savivaldybes vidutiniškai paliko apie 0,5% gyventojų. Ilgalaikių bedarbių dalis Vilniaus rajone sudarė 22,8% (vidurkis – 28,6%). Vilniaus rajone nedarbo lygis siekė 8,7% ir buvo mažesnis nei vidutinis (9,7%).

Tarptautinio pripažinimo sulaukė ir Vilniaus rajono vadovė – merė Marija Rekst. 2019 m. balandžio mėn. jai iškilmingai buvo įteiktas Lenkijos visuomeninės televizijos „TVP Polonia“ apdovanojimas. Apdovanojimai teikiami nuo 1995 metų, o laureatais tampa žmonės, labiausiai nusipelnę kultūros, meno, švietimo ir sporto srityse.

2019 m. gruodžio 11 d. paskelbtame Vilniaus politikos analizės instituto sudarytame Savivaldybių gerovės indekse Vilniaus rajono savivaldybė iš visų 60 savivaldybių užėmė aukštą 13 vietą. Vilniaus rajono savivaldybė buvo gerai įvertinta demografijos srityje. Komponentas „Sveika demografija“ buvo indekso sudarytojų įvertintas net 7,7 balo. Pagal šį rodiklį Vilniaus rajonas iš visų 60 savivaldybių užima aukštą 3 vietą, lenkdamas 57 savivaldybes, įskaitant sostinę. 9 vietą Vilniaus rajonas užima pagal „Gyvybingos ekonomikos“ komponentą. Socialinio saugumo srityje Vilniaus rajono savivaldybė užima 15 vietą.

Baigdama ataskaitos pristatymą, merė kreipėsi į Tarybos narius ir kitus Tarybos posėdžio stebėtojus: „Ne tik tikiuosi, bet ir giliai tikiu, kad visi drauge įveiksime staiga mums iškilusius iššūkius. Geriausia, ką šiuo metu galime padaryti – tai likti namuose. Tai šiuo metu veiksmingiausias būdas apsaugoti save, savo artimuosius, kaimynus, bendradarbius.“

„Dar visai neseniai visas pasaulis gyveno beprotišku ritmu. Skubėjo, lėkė, skriejo dideliu greičiu. Vienu momentu visi sustojome. Šiuo ypatingu rimties ir susikaupimo laikotarpiu turime ne tik įveikti daug sunkumų, bet ir tinkamai išgyventi bei išjausti Gavėnią, deramai dvasiškai pasiruošti šventosioms Velykoms. Tikiu, kad šiuo izoliacijos laikotarpiu, kai turime daugiau galimybių sustoti ir viską apmąstyti, tapsime geresni. Įveiksime mus užklupusias negandas ir į įprastą gyvenimo ritmą grįšime jau pasikeitę. Pasikeisime mes, pasikeis ir pasaulis, juk mes ir esame pasaulis. Iš izoliacijos žmonės grįš tapę geresniais. Tikiuosi, kad jau greitai grįšime prie savo įprastų darbų ir pareigų. Grįšime kitokie: labiau mylėdami ir gerbdami kitą žmogų ir dar labiau atsidavę savo gyventojams, kibsime į darbus, taip reikalingus mūsų Vilniaus rajonui.“, – tęsė merė.

Merė taip pat linkėjo, kad Šventąsias Velykas – didžiausią metuose religinę šventę – pasitiktume ir praleistume būdami sveiki ir, bent toms kelioms dienoms, kupini džiaugsmo.

 

Su ataskaita galima susupažinti čia.


Shadow up