kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio propagavimui: Nemenčinės bendruomenės žaidynės

VšĮ „Kultūros ir edukacijos centras“ nuo 2020 m. vasario mėnesio pradėjo įgyvendinti vietos projektą „Nemenčinės bendruomenės žaidynės“, pateiktą pagal Vilniaus rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Vilniaus rajono vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ II prioriteto „Patrauklios aplinkos gyventi ir veikti kaime kūrimas“ priemonę „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas įvairaus amžiaus Nemenčinės bendruomenės narių sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio propagavimui, tarpgrupiniam komunikavimui, užtikrinant socialinių poreikių tenkinimą, bendrystės jausmo sužadinimą ir bendruomenės tradicijų kūrimąsi ir jų išsaugojimą.


Vykdant projekto uždavinius, VšĮ „Kultūros ir edukacijos centras“ kartu su partneriais: Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija, Nemenčinės Gedimino gimnazija ir VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ planuoja surengti Nemenčinės bendruomenės žaidynes, kuriose, įgijus įvairius žaidimus, bus pasiūlyti ne tik plačiai žinomi ir primiršti žaidimai, tokie kaip kėgliai, šaškės, petankė ir kt., bet ir mažai žinomi (netradiciniai) žaidimai: Woodbe Block, Discgolf, Kubb, Mölkky, Sjoelbak, Ketchit, Skittles, Cornhole, kroketas ir kiti.

Tai smagūs, inovatyvūs, įvairaus sudėtingumo žaidimai, kurių metu dalyviai ieškos bendrų sprendimų ir kurs individualias arba komandines strategijas. Rungčių įvairovė paskatins jų dalyvių individualaus meistriškumo augimą, suteiks komandinio susitelkimo ir bendrystės jausmo, o svarbiausia prisidės prie draugiškų ryšių plėtojimo tarp Nemenčinės gyventojų ir jų kokybiško, turiningo laisvalaikio praleidimo.

Numatoma surengti 2 žaidynių etapus: pirmajame etape žaidimai bus organizuojami kiekvienoje pareiškėjo ir partnerių įstaigoje/organizacijoje, kurių laimėtojai atstovaus savo įstaigą/organizaciją finaliniame bendruomenės žaidynių etape, kuris vyks tradicinės Nemenčinės bendruomenės kultūros ir sporto šventės metu. Žaidynėse dalyvaus įvairių amžiaus grupių Nemenčinės gyventojai.

Projekto metu bus sukurtas patrauklus filmas apie bendruomenės narių aktyvumą, tarpusavio bendravimą ir bendrų veiklų propagavimą.

 

 

 Inf. VšĮ „Kultūros ir edukacijos centras“

Shadow up