kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Primename dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamo maitinimo priešmokyklinukams ir pirmokams (atnaujinta)

Primename, kad nuo šių mokslo metų pradžios visi mokiniai, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, neatsižvelgiant į šeimos gaunamas pajamas, turi teisę į nemokamus pietus. Todėl raginame tėvelius, kurie dar nepateikė prašymų dėl nemokamo maitinimo, padaryti tai kuo greičiau ir užtikrinti vaikui nemokamus pietus. Taip pat primename, kad iki spalio 5 d. galima teikti prašymus gauti paramą mokinio reikmenims įsigyti.


Tėvai/globėjai/rūpintojai norėdami pasinaudoti galimybe priešmokyklinukams bei pirmokams gauti nemokamą maitinimą, jau nuo liepos 1 dienos raginami kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota – į seniūniją, kurioje faktiškai gyvena. Taip pat galima pateikti elektroninį prašymą Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (www.spis.lt). Prašymus galima teikti visus mokslo metus.

Seniūnijų kontaktai skelbiami Vilniaus rajono savivaldybės internetinės svetainės www.vrsa.lt skiltyje „Struktūra ir kontaktai“.

Primename, kad Vilniaus rajono savivaldybės iniciatyva nemokamas maitinimas Vilniaus rajono savivaldybės pavaldume esančiose bendrojo ugdymo mokyklose organizuojamas jau nuo 2020 m. sausio mėnesio. Siekiant kuo anksčiau pasinaudoti teise į nemokamus pietus vaikams, Vilniaus rajono savivaldybė dar 2019 m. gruodžio mėnesį priėmė sprendimą ir kreipėsi į LR Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją dėl galimybės nemokamą maitinimą priešmokyklinukams organizuoti ne nuo 2020 m. rugsėjo mėnesio, o nuo 2020 metų pradžios.

Iki spalio 5 dienos – galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams

Kaip ir kasmet, nuo liepos 1 d. iki spalio 5 d. valstybės remiamos šeimos gali teikti prašymus dėl mokinių nemokamo maitinimo (pusryčiai, pietūs, maitinimas mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose) ir paramos mokinio reikmenims įsigyti. Socialinė parama skiriama mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo ar bendrojo ugdymo programas.

Nemokamus pietus ir vienkartinę 78 Eur dydžio išmoką mokinio reikmenims įsigyti gali gauti tie mokiniai, kurių šeimose vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 187,50 Eur.

Taip pat išmoka gali būti skiriama tais atvejais, kai bendrai gyvenančius asmenis ištinka nelaimingas atsitikimas (gaisras, stichinė nelaimė), padaręs žalą turtui ar sveikatai, arba kai vienas iš tėvų yra miręs, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką(-us), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ar daugiau vaikų, kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų turi negalią ar sunkiai serga, kurių šeimose vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 250 Eur.

Išimties atvejais (patikrinus gyvenimo sąlygas ir esant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą surašiusios seniūnijos komisijos rekomendacijai) gali būti skirta visų rūšių parama. Ji skiriama: kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką, kai bendrai gyvenančius asmenis ištinka nelaimingas atsitikimas (gaisras, stichinė nelaimė), padaręs žalą turtui ar sveikatai; kai vienas iš tėvų yra miręs, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką(-us), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ar daugiau vaikų, kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų turi negalią ar sunkiai serga, kurių šeimose vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 312,50 Eur.

Pareiškėjai, siekiantys gauti paramą, turi pateikti šiuos dokumentus:

  • Užpildytą prašymą-paraišką socialinei paramai mokiniams gauti, nurodant mokyklos pavadinimą ir kelintą klasę lanko vaikas;
  • Šeimos narių pažymas apie pajamas (gautas per 3 praėjusius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesius arba kreipimosi mėnesio);
  • Kitas, priklausomai nuo aplinkybių, specialisto nurodytas pažymas, reikalingas socialinei paramai mokiniams gauti;
  • Jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu šeima gauna socialinę pašalpą, pareiškėjas pateikia trumpos formos prašymą socialinei paramai mokiniams gauti.

Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas nuo mokslo metu pradžios iki mokslo metų pabaigos, o pateikus prašymą mokymosi laikotarpio metu – nuo sprendimui dėl paramos skyrimo įsigaliojimo iki mokslo metų pabaigos.

Dėmesio! Socialinė parama negali būti skiriama mokiniams, besimokantiems pagal suaugusiųjų ugdymo programas bei mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio mokymo programas, išlaikomiems valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose, kuriems nustatyta vaiko nuolatinė ar laikinoji globa (rūpyba), kurių tėvai yra atleisti nuo mokėjimo už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose.

Daugiau dėl išsamesnės informacijos apie socialinę paramą mokiniams galite kreiptis į vietos seniūniją arba į Socialinės rūpybos skyrių tel.: (8 5) 275 0063, (8 5) 240 1008, Rinktinės g. 50, 123 kab., Vilnius.

 

Atnaujintos rekomendacijos saugiam mokinių maitinimo organizavimui

Rugsėjo 7 d. Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) atnaujino rekomendacijas saugiam mokinių maitinimo oganizavimui. 

Pagal atnaujintas rekomendacijas, organizuojant maitinimą ugdymo įstaigose pirmenybė turėtų būti teikiama mokinių maitinimui šiltu maistu.

Ministerijos rekomendacijose ir toliau išlieka galimybė mokiniams valgyti tiek valgykloje, tiek klasėse. Kitaip tariant, galimas mišrus maitinimo organizavimas. Tačiau specialistai ragina ugdymo įstaigas pirmenybę teikti maitinimui valgyklose, nes tokiu būdu mokiniai turėtų galimybę valgyti šiltą maistą, reikalingą pilnavertei mitybai užtikrinti.

Primenama, kad ir toliau galioja rekomendacija sudaryti tvarkaraštį ir klasėms ar mokinių srautams nustatyti skirtingą valgymo laiką, kai valgoma valgyklose.

Nesant galimybei atskiroms mokinių klasėms (srautams) valgyklose valgyti skirtingu metu, išlieka rekomendacija suskirstyti valgyklą į skirtingoms klasėms skirtus sektorius.

Vienas šalia kito esančiuose sektoriuose turėtų valgyti greta besimokančių ir vienu koridoriumi besinaudojančių klasių (srauto) mokiniai. Tarp skirtingų sektorių reikėtų išlaikyti ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą.

Ir toliau rekomenduojama vietose, kur galimas būriavimasis (pvz., eilėse prie praustuvų, maisto išdavimo stalų, kasų, panaudotų indų ir padėklų surinkimo vietų), tarp asmenų išlaikyti ne mažesnį negu 1 metro atstumą.

Prieš pradedant valgyti klasėse arba valgyklose, mokiniai privalo gerai nusiplauti rankas vandeniu ir skystu muilu. Nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (veido kaukę, respiratorių, kt.) dėvintis suaugęs asmuo turi užtikrinti, kad laikomasi rankų plovimo, valgymo higienos, atstumų bei mokinių srauto valdymo reikalavimų.

Atnaujintą mokinių srautų valdymo, organizuojant maitinimą mokyklose, rekomendacijų sąrašą rasite ČIA

 

Shadow up