kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kviečiame prisijungti prie tarptautinės upių ir vandens telkinių švarinimo akcijos „River Cleanup“

Bendradarbiaujant kartu su Žaliosios politikos institutu kviečiame prisijungti prie tarptautinės upių ir vandens telkinių švarinimo akcijos „River Cleanup“ Lietuvoje.


Birželio 6 d., minint Tarptautinę aplinkos dieną, raginame gyventojus kartu su visu pasauliu švarinti Lietuvos upes ir vandens telkinius ir vieniems ar drauge su šeimos nariais rinkti šiukšles prie artimiausios upės ar vandens telkinio ir taip užkirsti kelią atliekų patekimui į jūras bei vandenynus (net 80% atliekų jūras ir vandenynus pasiekia upėmis). 

Visos vietovės, kurias savanoriai pareiškia ketinimą tvarkyti, registruojamos tarptautiniame žemėlapyje. Tarptautinis puslapis https://www.river-cleanup.org/lt/world

Žaliosios politikos instituto projektų koordinatoriai derina registruotas tvarkomas vietas taip, kad nesusidarytų didelės tvarkytojų grupės, pateikia saugumo instrukcijas ir ragina surinktomis atliekomis pasirūpinti nunešant į artimiausius konteinerius, esant galimybei - išrūšiuoti. Tuo atveju, jeigu norima tvarkyti vietas, kuriose yra daug atliekų, privaloma susisiekti su Vilniaus rajono savivaldybės administracijos seniūnijomis pagal aptarnaujamą teritoriją dėl tų vietų tvarkymo.

Gyventojai raginami tvarkytis mažomis grupėmis. Jeigu bus norinčių burtis į didesnes grupes, būtina kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos seniūnijas pagal aptarnaujamą teritoriją dėl leidimo.

Šią dieną tvarkysis daug šalių, kartu pasiekime, kad Lietuva taptų viena iš aktyviausių!

Renginys Facebook https://www.facebook.com/events/1179531199059639/


Info., nuotr. organizatorių

Shadow up