kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Turtinga derliaus šventė Paberžėje

Šiemet, atsižvelgiant į pandemijos situaciją, tradicinė Vilniaus rajono derliaus šventė Pikeliškėse neįvyks, tačiau vietinės bendruomenės rengia lokalias, bet ne mažiau turtingas ir nuotaikingas šventes mažesniame būryje žmonių. Kaip tik vakar, rugsėjo 20-ąją, Paberžės gyventojai rinkosi į spalvingą derliaus šventę, kurią surengė Paberžės seniūnija ir Nemenčinės daugiafunkcinis kultūros centras.


Šventėje sulaukta garbingų svečių. Atvyko Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas Robert Komarovski, Savivaldybės Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėja Lilija Andruškevič, Paberžės seniūnas Voitech Drozd.

Šventė parsidėjo bendromis šv. Mišiomis Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje. Po pamaldų svečiai rinkosi į aikštę šalia parapijos namų, kur parapijos klebonas kun. Marek Gladki palaimino visus susirinkusius ir pašventino šių metų derliaus dovanas – juodą duoną ir rudens gėrybėmis nuklotus vaišių stalus.

Vilniaus rajono mero pavaduotojas Robert Komarovski, kreipdamasis į susirinkusius, dėkojo Dievo apvaizdai už šių metų derlių, o ūkininkams už jų darbą. „Šiandien dėkoju Jums, gerbiami ūkininkai, už Jūsų kasdienį sunkų darbą, už tai, kad šiandien šio darbo dėka galime džiaugtis rudens derliumi“, – sakė mero pavaduotojas.

Paberžės seniūnas Voitech Drozd savo kalboje taip pat dėkojo visiems dirbantiems žemę. „Visi esame ūkininkai ir šiandien yra mūsų visų šventė. Stambūs ūkininkai turi daug hektarų žemės, geros technikos, o kiti – kastuvus ir grėblius ir taip tvarkosi savo daržuose prie namų“, – šmaikštavo seniūnas. V. Drozd taip pat nuoširdžiai dėkojo parapijos Klebonui, kuris svetingai priėmė šventės dalyvius ir kaip pajuokavo seniūnas – „pasirūpino išties nuostabiu, giedru oru“.

Kad kalbos neliktų kalbomis, stambiausi Paberžės ir apylinkių ūkininkai šventės metu iš seniūno rankų gavo vardinius padėkos raštus už jų indėlį ir pastangas dirbant gimtąją žemę.

Šventės metu žiūrovai galėjo ne tik grožėtis nuostabiai išpuoštais, rudens gėrybių nukrautais stendais, bet ir pasidžiaugti pramogine programa. Atvykusius linksmino vietos talentai ir plačiajai Lietuvos publikai žinomi atlikėjai. Koncertavo grupė „Randeo Anima“, jaunoji atlikėja Elena Sartatavičiūtė, kapela „Suderwianie“ bei Liveta ir Petras Kazlauskai. Žiūrovus savo sąmoju ir kandžiais pasisakymais linksmino žymusis Vilniaus krašto šnekorius Vincukas.


Nuotr. Karina Mečkovska ir VRSA

Shadow up