kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybės taryba svarbius gyventojams sprendimus priėmė nuotoliniu būdu

Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus rajone paskelbtas karantino režimas, šiandien, spalio 30 d., Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariai po mažiau nei pusės metų pertraukos dėl saugumo ir vėl posėdžiavo nuotoliniu būdu. Elektroninių ryšių priemonių pagalba tarybos nariai priėmė 44 svarbius ir aktualius gyventojams sprendimus.


Atnaujintas parduotinų nekilnojamojo turto objektų sąrašas

Tarybos nariai patvirtino viešame aukcione parduodamo Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, kurį sudaro 12 objektų.

Praeitais metais viešų aukcionų metu Vilniaus rajono savivaldybė pardavė 12 objektų, šiemet tokių objektų parduota 3. Parduodant nenaudojamus ir dažnai apleistus objektus, yra gaunamos papildomos pajamos į Savivaldybės biudžetą.

Daugiau apie viešus aukcionus ir pardavimus skelbiama www.vrsa.lt > Aukcionai ir www.evarzytynes.lt.


Būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos pakeitimai

Tarybos posėdžiu metu buvo pritarta Vilniaus rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos pakeitimams, kurie numato, kad asmenys, kuriems išsiųstas pasiūlymas išsinuomoti socialinį būstą, privalo per pasiūlyme nustatytus terminus (prieš tai galiojusioje tvarkoje buvo – per 10 darbo dienų) nuo Administracijos pranešimo išsiuntimo dienos pranešti apie sutikimą ar nesutikimą išsinuomoti socialinį būstą. Asmenys, be svarbių priežasčių du kartus raštu neišreiškę sutikimo arba nesutikimo nuomotis siūlomą socialinį būstą, išbraukiami iš sąrašo.

Atnaujintoje tvarkoje taip pat išplėstas asmenų sąrašas, kuriems gali būti išnuomotas socialinis būstas, net jei jie nėra įrašyti į laukiančiųjų sąrašą. Nuo šiol savivaldybės socialinis būstas gali būti išnuomojamas ir asmenims, likusiems be tėvų globos, asmenims, palikusiems socialinės globos, grupinio gyvenimo ir (ar) savarankiško gyvenimo namus. Ši teisė galios, jei minėti asmenys ar šeimos neturi nuosavybės teise priklausančio kito būsto.

Naujoje tvarkoje taip pat papildyta, kad Savivaldybės būsto fonde esantys būstai negali būti subnuomojami.


Nauja mokestinė sistema už neformalųjį ugdymą

Tarybos posėdžiui įsibėgėjus buvo patvirtintas naujas Mokesčio už formalųjį švietimą papildantį ugdymą ir neformalųjį vaikų švietimą Vilniaus rajono savivaldybės meno ir muzikos mokyklose mokėjimo tvarkos aprašas. Naujoje tvarkoje reglamentuojama, kad mokestis už teikiamą ugdymą muzikos ar meno mokykloje bus mokamas į mokėjimo pranešime nurodytą mokyklos atsiskaitomąją banko sąskaitą, banko pavedimu. Šis pakeitimas siejamas su naujos apskaitos programos pirkimu. Tėvai paprasčiau ir greičiau – bankiniu pavedimu galės atsiskaityti už vaikų neformalųjį ugdymą, o taip pat nauja programa palengvins ir Vilniaus rajono savivaldybės meno ir muzikos mokyklų administracijos darbą, bus atsisakyta mokėjimų grynaisiais.


Nauji tranzitinių kelių ir gatvių įtraukimo į Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą kriterijai

Siekiant pagerinti tranzitinių kelių ir gatvių, esančių sodininkų bendrijų teritorijoje, įtraukimo į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą (toliau – Sąrašas), Tarybos nariai pritarė naujai tvarkai, kurioje numatyti 4 kriterijai, pagal kuriuos bus atrenkami keliai ir gatvės.

Atrenkant kelius ir gatves, jie turi atitikti visus 4 kriterijus, t. y. tranzitinis kelias turi būti valstybinėje žemėje; jo juosta turi būti ne mažesnė kaip 4,5 m pločio; tranzitiniu keliu turi naudotis ir ne mėgėjų sodo teritorijoje esančių žemės sklypų savininkai ir naudotojai, t. y. turi jungti kitas gyvenvietes bei tokiame kelyje turi būti įrengta važiuojamoji dalis.

Klausimai dėl tranzitinių kelių įtraukimo į Sąrašą bus svarstomi sudarytoje specialioje komisijoje. Plačiau su nauja tvarka galite susipažinti čia.


Rūpestis Vilniaus rajono gamta

Siekiant saugoti ir puoselėti natūralią rajono gamtą, Taryba pritarė Vilniaus rajono savivaldybės 2021-2026 m. aplinkos monitoringo programai, kurios įgyvendinimo metu savivaldybei priskirtose teritorijose bus vykdomi sistemingi gamtinės aplinkos bei jos komponentų būklės ir jų tarpusavio sąveikos stebėjimai.

Įgyvendinus programą bus galima vertinti ir prognozuoti aplinkos pokyčius bei galimas pasekmes, rengti atitinkamas rekomendacijas, planuoti neigiamo poveikio mažinimo aplinkosaugos priemones, kaupti ir teikti patikimą informaciją specialistams bei visuomenei.

„Monitoringu siekiame parinktose konkrečiose Vilniaus rajono vietose, kuriose tarša galimai gali būti didesnė dėl įvairiausių priežasčių, pvz. dėl veikiančių gamybos ir pramonės subjektų, tikrinti ir stebėti gamtinę aplinką – ar yra tarša ir jei tokia nustatyta, priimti konkrečius sprendimus. Švarus oras ir gyvenamoji aplinka, tinkami maudytis vandens telkiniai, sutvarkyta nuo invazinių augalų žemė ir augalams draugiškas dirvožemis – tai svarbūs kokybiškos ir švarios aplinkos aspektai“, –aplinkos monitoringo 2021–2026 metų programos projekto derinimo metu sakė Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Miroslav Romanovski.

Apie susitikimą, kurio metu buvo pristatytas Vilniaus rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2021–2026 metų programos projektas, rašėme čia.


Nauji gatvių pavadinimai ir visuomenės poreikiams skirtos teritorijos

Tarybos posėdžio pabaigoje buvo pritarta naujiems 5 gatvių pavadinimams Avižienių, Riešės, Pagirių, Bezdonių ir Nemenčinės seniūnijose.

Siekiant didinti rajono gyvenamosios aplinkos patrauklumą, Taryba taip pat pritarė 4 sprendimo projektams dėl visuomenės poreikiams skirtų sklypų suformavimo. Dvi poilsio vietas turės Juodšilių seniūnijos gyventojai – planuojama Šv. Uršulės g. 25 esančiame apie 0,05 ha ploto žemės sklype įrengti poilsio aikštelę. Kita poilsio zona – parkas bus įrengtas Šiaudinės k. Vaikų žaidimo ir sporto aikštelė iškils Rudaminos k., Lenkų gatvėje. Bezdonių mstl., Malūno g. bus suformuotas apie 0,01 ha ploto žemės sklypas kryžiui pastatyti, o Nemenčinės sen. Piliakalnio k. apie 1,5 ha dydžio žemės sklype bus įrengtos viešosios erdvės.  

Primename, kad daugiau informacijos apie Tarybos posėdžio metu priimtus sprendimus, jų vykdymą bei kitas aktualijas galite rasti Savivaldybės internetinėje svetainėje www.vrsa.lt

Nespėjusius pamatyti tiesioginės Tarybos posėdžio transliacijos, kviečiame įrašą žiūrėti čia.


Shadow up