kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dėl „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumento

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018-12-27 nutarimu Nr. 1399 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“ nutarė pradėti rengti projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą (toliau – Planas). Minėtą Planą, laimėję viešųjų paslaugų pirkimo konkursą, rengia Jungtinės veiklos partneriai UAB „Sweco Lietuva“ (atsakingas partneris) ir DB Engineering & Consulting GmbH kartu su SĮ „Vilniaus planas“. UAB „Sweco Lietuva“ atlieka Plano koncepcinių sprendinių strateginį pasekmių aplinkai vertinimą ir parengė Plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentą (toliau – SPAV AND).


Lietuvos Respublikos Seimas 2011 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ „Rail Ballica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius projektą pripažino ypatingos valstybinės svarbos projektu. Planas rengiamas siekiant suplanuoti ypatingos valstybinės svarbos teritorijos dalį, todėl minėtam Planui taikoma valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka.

UAB „Sweco Lietuva“ informuoja apie parengtą SPAV ANF ir galimybę su juo susipažinti. SPAV AND galite parsisiųsti čia.   

Shadow up