kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Sprendimas dėl naujos 330kv elektros perdavimo linijos Vilnius-Neris statybos poveikio aplinkai

Kviečiame susipažinti su Aplinkos apsaugos agentūros sprendimu dėl naujos 330kv elektros perdavimo linijos Vilnius-Neris statybos poveikio aplinkai.


Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis asmuo, adresas, tel.). AB Litgrid, Viršuliškių skg. 99B, Vilnius, tel. 8 707 02123, el. p. info@litgrid.eu.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas, fizinis asmuo, adresas, tel.).

UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, Kaunas, int. svetainė www.ardynas.lt, tel. 8 37 323209, el. p. ardynas@ardynas.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, nurodant Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo punktą(-us) ir (arba) nurodant atsakingos institucijos priimtą atrankos išvadą, kad privalomas poveikio aplinkai vertinimas (data, rašto Nr.) arba saugomų teritorijų institucijos reikšmingumo išvadą, kad poveikis gali būti reikšmingas (data, rašto Nr.).

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) atitinka Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 1 priedo 8.8 papunktyje nurodytą veiklą (antžeminių elektros perdavimo linijų tiesimas (kai įtampa – 220 kV ar aukštesnė, o linijos ilgis – 15 ir daugiau km).

Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, savivaldybė, seniūnija; miestas, miestelis, kaimas ar viensėdis; gatvė). Nauja 330 kV elektros perdavimo oro linija (toliau – EPL) Vilnius–Neris trasa susideda iš dviejų atkarpų:

• 1 atkarpa – nauja 330 kV EPL trasa nuo Neries transformatorių pastotės (toliau – TP), Vilijos g. 67, Karveliškių vs., Nemenčinės sen., iki esamos 330 kV oro linijos (toliau – OL) Vilnius-Molodečno ties atrama Nr.59 Marijampolio seniūnijos teritorijoje, numatyta naujose teritorijose (trasos ilgis 57,942 km).

• 2 atkarpa – nauja 330 kV EPL trasa nuo Vilniaus TP, J. Tiškevičiaus g.72, Vilniuje, iki naujos EPL 1-os atkarpos sankirtos su esama 330 kV OL Vilnius-Molodečno ties atrama Nr.59 Marijampolio seniūnijos teritorijoje, numatyta esamos inžinerinės infrastruktūros koridoriuje (trasos ilgis 22,745 km).

Naujos 330 kV EPL Vilnius–Neris 1-ai atkarpai yra rengiamas vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros (naujos 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius–Neris) vystymo planas (toliau – Vystymo planas). Vystymo plano rengimo etape naujos 330 kV EPL Vilnius–Neris 1-ai atkarpai atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV). Naujos 330 kV EPL Vilnius–Neris 1-mos atkarpos statyba bus vykdoma Vilniaus rajono savivaldybės Marijampolio, Rukainių, Šatrininkų, Mickūnų, Lavoriškių, Bezdonių ir Nemenčinės seniūnijų teritorijoje.

Naujos 330 kV EPL Vilnius–Neris 2-os atkarpos statyba bus vykdoma Vilniaus miesto savivaldybės Panerių seniūnijos teritorijoje ir Vilniaus rajono savivaldybės Pagirių, Juodšilių ir Marijampolio seniūnijų teritorijoje.

Naujos 330 kV EPL Vilnius-Neris trasa (nei viena iš atkarpų) nekerta Natura 2000 ir kitų saugomų teritorijų ribų. Reikšmingas poveikis šioms teritorijoms, jų vientisumui bei saugomos vertybėms nenumatomas.

Naujos 330 kV EPL Vilnius–Neris 1-a ir 2-a atkarpos numatomos pakankamu atstumu nuo registruotų kultūros vertybių teritorijų ir joms neigiamo poveikio nedarys.

Naujos 330 kV EPL Vilnius–Neris trasos 1-ma atkarpa parinkta taip, kad EPL apsaugos zonoje ir artimiausioje aplinkoje (50 m atstumu nuo EPL kraštinių laidų) gyvenamųjų namų nėra, todėl reikšmingo poveikio nenumatoma.

Naujos 330 kV EPL Vilnius–Neris trasos 2 atkarpa numatyta esamos oro linijos apsaugos zonos ribose, įgyvendinus PŪV elektros oro linijos apsaugos zonos ribos nesiplės.

 

Su visu sprendimu galite susipažinti čia.

 

Asociatyvi nuotr. pixabay.com

Shadow up