kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Š. m. gruodžio 15 d. vyks Vilniaus rajono savivaldybės Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis

Vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. V-65 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10.2 punktu, informuojame, kad 2020 m. gruodžio 15 d. 9.00 val. nuotoliniu būdu vyks Vilniaus rajono savivaldybės Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis.


Numatoma posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 m. projektų vertinimo rezultatų pristatymo ir aptarimo;
  2. Dėl projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymo;
  3. Dėl siūlymo savivaldybės administracijos direktoriui dėl lėšų skyrimo projektams finansuoti parengimo ir pritarimo.

Pareiškėjai bei kitų neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų atstovai dėl papildomos informacijos gali kreiptis į Socialinės rūpybos skyriaus vyr. specialistę Aną Jarmolovič, tel. (8 5) 240 0511, el. p. ana.jarmolovic@vrsa.lt.

 

Asociatyvi nuotr. unsplash.com

Shadow up