kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Gyventojai kviečiami prisijungti prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – LR AM) ir Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) šiuo metu vykdo socialinės reklamos kampaniją, kuria kviečia gyventojus prisijungti prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos. Jos tikslas – atkreipti gyventojų dėmesį, jog prijungę savo būstą prie nuotekų tinklų jie mažiau terš aplinką ir taip ženkliai prisidės prie švaresnės ir ekologiškesnės aplinkos puoselėjimo. Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama užtikrinti kuo švaresnės ir palankesnės gyvenamosios aplinkos sąlygas savo gyventojams, taip pat kviečia jungtis prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų. Šiandien tokia galimybe pasinaudoti galima jau net 48 Vilniaus rajono gyvenvietėse.


 

Privalumai prisijungus prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos

LR AM ir APVA iniciuotoje reklamos kampanijoje pažymimi pagrindiniai prisijungimo prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos privalumai:

Mažesni kaštai. Paskaičiavus metinius kaštus, prisijungę prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos, išleidžia mažiau pinigų. Tai ypač atsiperka tiems, kurie turi išgriebimo duobes arba naudojasi senesniais valymo įrenginiais individualių namų valdose ar kvartaluose;

Mažesnis pavojus sveikatai. Netinkamai valomos nuotekos atsigręžia prieš mus pačius – jos subėga į požeminius vandenis, upes, jūras ir kitus telkinius. Tai kenkia visai biologinei įvairovei ir mums patiems – juk patys maudomės, geriame iš šulinių bei šaltinių! Prisijungdami prie centralizuotos nuotekų sistemos tausojate savo ir kitų žemės gyventojų sveikatą;

Saugote gamtą ir kaimynus. Visiems patinka šviežiai sode užaugintos daržovės, vaisiai. Tačiau šioms gėrybėms taip pat reikia vandens, kurias jūs ar jūsų kaimynai, greičiausiai laistote šulinio, gręžinio ar vandens telkinio vandeniu. Deja, dėl prastai išvalytų nuotekų kenksmingos medžiagos patenka į požeminius ir paviršinius vandenis, o laistant tokiu vandeniu – patenka į sode auginamus skanėstus. Kita vertus, prisijungus prie centralizuotų nuotekų tinklų, užtikrinsite, kad daržovės ir vaisiai užaugs skanūs ir sveiki;

Esate modernūs. Prisijungus prie centralizuotos nuotekų valdymo sistemos nebereikia rūpintis, kad į individualius valymo įrenginius nepatektų agresyvi buitinė chemija, neatsirastų nemalonus kvapas. Be to, nereikia rūpintis, kaip ir kur sklype paslėpti valymo įrenginių dangčius, dumblo a turinio, išgriebto iš duobės, išvežimu. Tai taip pat leidžia sutaupyti – juk kainuoja kiekvienas išvežimas;

Patogesnis gyvenimas. Gyventojams, turintiems tik išgriebimo talpas, įprastai tenka atsisakyti komforto „kiek reikia – tiek naudoju“, nes žino, kad nuotekų kaupimo talpa greitai bus užpildyta ir ją reikės vėl išvežti. Prisijungimas prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų užtikrina kokybiškesnį gyvenimą, kuriame dėl tokių dalykų paprasčiausiai nereikia sukti galvos.

Galimybės prisijungti Vilniaus rajono gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje gyventojai gali prisijungti prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų 48 mūsų savivaldybės gyvenvietėse. Čia galite susipažinti su UAB Nemėžio komunalininkas aptarnaujamoje teritorijoje esančių gyvenviečių sąrašu, o čia su UAB Nemenčinės komunalininkas aptarnaujamoje teritorijoje esančių gyvenviečių sąrašu, kur gyventojai gali prisijungti prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų jau šiandien.

Prisijungti prie tinklų gyventojai turi galimybes ir UAB Vilniaus vandenys aptarnaujamose teritorijose: Nemenčinės mieste, D. Kabiškėse, Kreivalaužiuose ir Riešėje.

Norėdamas prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo ir(ar) nuotekų surinkimo tinklų gyventojas privalo kreiptis į teritorijos viešąjį vandens tiekėją/nuotekų tvarkytoją ir atlikti tam tikrus veiksmus:

- Gauti prisijungimo technines sąlygas (aprašyta daugiau prieduose);

- Tipinio projekto parengimas/derinimas;

- Paslaugų teikimo sutarties pasirašymas.

Reikalavimai keliami nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai

Pagal Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 12 str. 1 d., geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra savivaldybės teritorijoje planuojama remiantis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planu, kuriame nustatomos viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijos ir vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptys.

Vilniaus rajono savivaldybės taryba 2011-05-27 sprendimu Nr. T3-193 patvirtino Vilniaus rajono vandens  tiekimo ir nuotekų  tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą (toliau – Specialusis planas). Specialiuoju planu buvo patvirtintas gyvenviečių, kuriose numatoma plėsti inžinerinę infrastruktūrą, prioritetiškumas. I prioritetas apima 74 gyvenamąsias vietoves, II – 166 gyvenvietes, III priskirtos 201 gyvenamoji vietovė, o IV– tai perspektyvinis prioritetas, į kurį įtrauktos teritorijos, kurios iki šiol nėra urbanizuotos.

Sėkmingai įgyvendinti ir vykdomi projektai

Savivaldybė naudodamasi Europos Sąjungos (toliau – ES) skirtomis lėšomis sėkmingai įvykdė 19 geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo infrastruktūros plėtros projektų Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje. Šiuo metu yra vykdomi dar 2 vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektai – Galgių kaime ir Skaidiškių aglomeracijoje.

Siekiant įvykdyti ES direktyvos ir Nuotekų tvarkymo reglamento (toliau – Reglamentas) reikalavimus, kad kiekvienoje didesnėje kaip 2000 gyventojų ekvivalento aglomeracijoje veiktų centralizuotoji nuotekų surinkimo sistema, per kurią būtų sudarytos galimybės surinkti visas aglomeracijoje susidarančias nuotekas, savivaldybė inicijavo tinklų plėtrą Skaidiškių aglomeracijoje. „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Skaidiškių aglomeracijoje“ tikslas – padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Skaidiškių aglomeracijoje.

Į minėtos aglomeracijos ribas įeina Skaidiškių kaimas ir Rudaminos kaimas, kadangi iš šių dviejų kaimų gyventojų nuotekos patenka ir yra valomos Skaidiškių nuotekų valymo įrenginiuose. Vykdant plėtrą numatoma nutiesti apie 6,88 km centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų, prijungiant 110 būstų (253 gyventojus).

Šiuo metu Savivaldybė inicijuoja vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą Nemenčinės miesto aglomeracijoje. Plėtros metu planuojama pakloti 6,4 km nuotekų surinkimo tinklų ir suteikti galimybę prisijungti prie centralizuotų tinklų 148 abonentams (333 gyventojams).

Daugiau informacijos dėl patiriamos naudos prisijungiant prie centralizuotų nuotekų tinklų gyventojai gali rasti www.prisijungsiu.lt.

VRSA ir prisijungsiu.lt informacija

Shadow up