kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras mini 10 metų veiklos jubiliejų

Prieš 10 metų, vasario 19 dieną, Vilniaus rajone pradėjo veikti socialinių paslaugų įstaiga, dirbanti šeimos ir vaiko gerovei ir teikianti socialines paslaugas – Šeimos ir vaiko krizių centras, įsikūręs Kalvelių kaime.


  Šeimos ir vaiko krizių centro atidarymas 2011 m.   

Jubiliejinis 10-tasis Šeimos ir vaiko krizių centro gimtadienis dėl epidemiologinės situacijos ir paskelbto karantino Lietuvoje paminėtas kitaip nei visada. Kiekvienas padalinys švenčia atskirai: vaikai piešia atvirutes, piešinius, rašo sveikinimus, pučia žvakutes ir skanauja tortą. Globotiniams organizuoti žaidimai ir viktorinos. Darbuotojai su šventine nuotaika bei gimtadienio atributika susitiko „Zoom“ erdvėje pasveikinti vieni kitų.

Nuotolinio susitikimo metu direktorė Leokadija Pavtel džiaugėsi tuo, kad darniai dirbantis kolektyvas negaili jėgų ir sveikatos tokiame nelengvame darbe. Su dideliais iššūkiais susiduriama ypač sudėtingu karantino metu, bet sustyguota veikla, supratingumas ir profesionalumas leidžia būti arčiausiai tų, kuriems reikalinga pagalba.

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro globotiniams ir darbuotojams nuoširdžiausius sveikinimus ir linkėjimus perduoda ir Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst.

„Nuoširdžiai džiaugiuosi gražia bei visuomenei naudinga centro veikla, džiaugiasi širdis dėl visų jūsų pastangų ir prasmingų darbų. Dėkoju už rūpestį, šilumą bei pagalbą, kurios kasdien sulaukia centro globotiniai ir lankytojai. Dėkojo už atsakingą ir pareigingą darbą, už gražų bendradarbiavimą tarp įstaigų, siekiant Vilniaus rajono vaikų ir jų šeimų gerovės, už besąlygišką teikiamą rūpestį ir palaikymą, už supratimą ir jautrumą. Linkiu stiprios sveikatos, asmeninės laimės ir visokeriopos Dievo palaimos“, – sveikinimus ir padėkos žodžius skyrė merė M. Rekst.

Taip pat sveikinimų sulaukta ir iš Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistų, kitų įstaigų ir rėmėjų, su kuriais Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras per 10 metų veiklą užmezgė draugiškus ir darbinius ryšius.

Dėkodama už šiltus žodžius ir sveikinimus įstaigos jubiliejaus proga, Šeimos ir vaiko krizių centro direktorė Leokadija Pavtel kviečia atvykti į Kalvelių seniūniją vasarą, kuomet bus organizuojamas kasmetinis ir visų laukiamas renginys „Meilė kuria šeimą“, skirtas dešimtmečio jubiliejui paminėti.


-----

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras visokeriopai stengiasi padėti vaikui ir šeimai išlikti kartu, jei tai geriausiai atitinka vaiko interesus. Organizacija siekia kurti efektyvią pagalbos šeimai, vaikui sistemą Vilniaus rajone, plėtoti teikiamas paslaugas, užtikrinti kokybišką socialinių paslaugų prieinamumą.

Nuo keleto darbuotojų ir kelių teikiamų paslaugų tik viename pastate, Centras išaugo iki 40 darbuotojų, kurie dirba penkiuose padaliniuose. Šiuo metu Centrui priklauso 4 pastatai Kalvelių kaime. Dar vieną pastatą, remontuojamą Rukainių kaime, Vilniaus rajono savivaldybė artimiausiu metu planuoja perduoti Centrui ir jame jau rudenį įsikurs bendruomeniniai vaikų globos namai.

Šiuo metu Centre veikia penki padaliniai:

  • Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinys;
  • Vaikų dienos centras „Draugystės namai“;
  • Pagalbos šeimai padalinys;
  • Bendruomeniniai vaikų globos namai;
  • Globos centras.

Krizių centras teikia platų socialinių paslaugų spektrą:

- bendrąsias socialines paslaugas: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, sociokultūrines, asmeninės higienos ir priežiūros, laisvalaikio užimtumo, transporto organizavimo ir kitas bendrąsias paslaugas;

- specialiąsias socialines paslaugas: socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, laikinas apnakvindinimas, laikinas apgyvendinimas, intensyvi krizių įveikimo pagalba, psichosocialinė pagalba, pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams, trumpalaikė socialinė globa, ilgalaikė socialinė globa.

Krizių centro Intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir Bendruomeninių vaikų globos namų padaliniai veikia ištisą parą, 7 dienas per savaitę, o Vaikų dienos centras, Pagalbos šeimai padalinys ir Globos centras dirba darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio.

Daugiau apie centro veiklą galima sužinoti http://www.seimoskc.lt/.


Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras
Vilniaus g. 13, Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav., LT-13148
Tel. (8 5) 2463156, faks. (8 5) 2463476
El. paštas: Leokadija.Pavtel@seimoskc.vilniausr.lm.lt


 


 

Shadow up