kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos akliesiems asmenims

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informuoja, kad nuo 2021 m. liepos mėnesio pradedamos teikti kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos akliesiems asmenims.


Praktinė informacija:

- Socialinės reabilitacijos paslaugos suteikiamos nemokamai;

- Reabilitacijos metu apgyvendinimas ir maitinimas suteikiamas nemokamai;

- Reabilitacijos paslaugas teikia VŠĮ LASS pietvakarių centras.

Paslaugas finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, administruoja – Neįgaliųjų reikalų departamentas.


Paslaugas teiks kvalifikuotų darbuotojų komanda: 
specialusis pedagogas (tiflopedagogas), socialinis darbuotojas, medicinos psichologas, kompiuterinio raštingumo specialistas.

Vidutinė paslaugų trukmė – 120 val.


Reikalingi dokumentai:

- Laisvos formos prašymas gauti kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugas akliesiems;

- Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

- Neįgalumo lygio pažyma (teikia tik asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis);

- Darbingumo lygio pažyma (teikia tik asmenys, kuriems nustatytas darbingumo lygis);

- Pažyma dėl asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo (iš savivaldybės, teikia tik asmenys, kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis);

- Šeimos gydytojo ar gydytojo oftalmologo išduotą medicinos dokumentų išrašas (forma Nr. 027/a), kuriame turi būti pateikta informacija apie asmens abiejų akių regėjimo aštrumą su korekcija ir/ar akipločio susiaurėjimą laipsniais.

Dėl platesnės informacijos kreipkitės į kontaktinį asmenį: Grita Strankauskienė, tel. +370 685 06527 arba tel. 8 37 731611, el. p. grita@lass.lt, pietvakariai@lass.lt


Inf. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM

 

Shadow up