kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono šeimos, susiduriančios su vaikų sunkia paauglyste, galės pasinaudoti Multidimensine šeimos terapija

Rugpjūčio 19 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracija su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pasirašė sutartį dėl Multidimensinės šeimos terapijos programos taikymo Vilniaus rajono šeimoms. Ši programa – tai būdas padėti šeimai įveikti paauglystės išbandymų laikotarpį ir pakeisti jaunuolių, susiduriančių su sunkumais, elgesį.


Kas tai?

Multidimensinė šeimos terapijos programa (toliau – MDFT programa) yra visapusiška, į šeimą orientuota elgesio keitimo programa vaikams ir jauniems žmonėms, kurių elgesys ryškiai besiskiria nuo įprastų amžiaus, kultūros ir etinių normų, nepasiduoda poveikiui, taikomam bendrojo ugdymo aplinkoje, yra socialiai nepriimtinas, delinkventinis, agresyvus, provokuojantis, susijęs su staigiais emocijų pokyčiais, menku savęs vertinimu.


Kodėl svarbu?

MDFT programa, sukurta JAV ir per pastarąjį dešimtmetį pradėta taikyti keletoje Europos šalių, padės kurti ir plėtoti veiksmingą pagalbą vaikams ir jauniems žmonėms, kurie pasižymi sudėtingu, delinkventiniu, į nusikalstamumą linkusiu elgesiu, ir kurie šiuo metu neturi prieigos prie elgesį pozityviai keičiančių priemonių ir paslaugų, arba šių paslaugų nepakanka.

MDFT programa veiksmingai: 1) keičia socialiai nepriimtiną vaiko ar jaunuolio elgesį, kaip pvz., nuolatinis bėgimas iš namų, piktybinis mokyklos nelankymas, alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimas, nusikalstamas elgesys, kt.; 2) padeda spręsti vaiko ar jaunuolio psichinės sveikatos iššūkius; 3) gerina vaiko ar jaunuolio pasiekimus mokykloje ir stiprina sėkmingą šeimos funkcionavimą.

MDFT programa svarbi ir tuo, kad yra dirbama ne tik su pačiu vaiku ar jaunuoliu, bet ir su jo artimąja aplinka, kuri turi reikšmingą poveikį vaiko elgesiui (tėvai ir kiti šeimos nariai, mokykla, vaiko laisvalaikis, draugai ir bendraamžiai, darbovietė ir kitas išorinis socialinis tinklas).

MDFT terapija siekiama padėti 11-19 m. vaikams ir jaunuoliams visiškai pakeisti ar bent sumažinti probleminį elgesį, spręsti susijusias šeimos ir kitas delinkventinį elgesį skatinančias problemas, pagerinti jauno žmogaus gyvenimą šeimoje, mokykloje ar darbe bei kaimynystėje ir skatinti vaiko ar jaunuolio amžiui tinkančius laisvalaikio leidimo užsiėmimus bei sveikus santykius su bendraamžiais.

„Paauglystė – tikras išbandymas tėvams ir kartu gyvenantiems šeimos nariams ir draugams. Ypač sunku, jei jaunuolis tampa nevaldomas, nelanko mokyklos, bėga iš namų, svaiginasi, nusikalsta bei nesilaiko socialinio ir moralinio elgesio normų. Tokiems atvejams spręsti į pagalbą Vilniaus rajono šeimoms ateis MDFT programa, kuri padės tiek jaunuoliui, tiek šeimos nariams išspręsti sunkaus laikotarpio iššūkius. Ši programa yra nauja Lietuvoje, bet MDFT programa jau pasiteisino kitose valstybėse. Tikimės, kad ji padės ir mūsų rajono šeimoms“, – sako Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Juliana Lipinska.


Multidimensinė šeimos terapija
bus teikiama įgyvendinant 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ lėšomis finansuojamas projektas „Multidimensinis požiūris į vaikų ir jaunimo elgesio problemas per MDFT programos įgyvendinimą“.

Projekto tikslas – išbandyti ir adaptuoti Lietuvoje Multidimensinės šeimos terapijos programą.

Tikimasi, kad MDFT programa leis atrasti ir teikti pirmenybę sėkmingiems vaiko ar jauno žmogaus elgesio keitimo būdams, o ne bausmei. Taip pat leis plėtoti lanksčią ir specializuotą pagalbą vaikams ir jauniems žmonėms, kurie turi rimtų elgesio problemų ir pasiekti geresnių rezultatų dirbant su šiais vaikais bei jaunuoliais.

Daugiau apie projektą: https://vaikoteises.lt/projektai/multidimensine-seimos-terapija/-multidimensinis-poziuris-i-vaiku-ir-jaunimo-elgesio-problemas-per-mdft-programos-igyvendin.html

Daugiau apie MDFT programos kilmę galite sužinoti čia: http://www.mdft.org/MDFT-Program/What-is-MDFT 

Parengta pagal vrsa.lr ir vaikoteisės.lt informaciją

 

Shadow up