kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Įvyko prieššventinis tarybos posėdis

Š. m. gruodžio 13 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo patikslintas biudžetas ir perskirstyti paskirties netekę asignavimai savarankiškoms funkcijoms vykdyti.


Tarybos nariai nutarė perskirstyti švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšas nekeičiant kiekvienos įstaigos finansavimo, atsižvelgiant į biudžeto vykdymą bei Vilniaus rajono švietimo įstaigų vadovų prašymus.

Tarybos posėdyje nutarta naudoti savivaldybės 7 procentus mokinio krepšelio lėšų, skirtus atitinkamiems metams, šioms mokymo reikmėms tenkinti: pedagoginei psichologinei pagalbai organizuoti, brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti, profesinės linkmės moduliams neformaliojo švietimo mokyklose finansuoti, neformaliam švietimui, papildančiam bendrąsias pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumams išlyginti mokyklose, bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumui užtikrinti, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo formų įvairovei įgyvendinti, finansuoti mažiau pasirenkamų užsienio kalbų (prancūzų, vokiečių ir kitų) mokymuisi mobiliosiose grupėse, mažesnėse už numatytąsias švietimo ir mokslo ministro tvirtinamuose bendruosiuose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planuose.

Tarybos posėdyje papildytas 2013-08-30 Tarybos sprendimu Nr. T3-332 patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės Nemenčinės ir Rudaminos daugiafunkcinių kultūros centrų ir jų skyrių teikiamų paslaugų bei jų kainų sąrašas, tarp kurių renginio organizavimas, scenarijaus sukūrimas, renginio įgarsinimas  bei vedimas.

Tarybos nariai pritarė parengtai Investicijų skatinimo galimybių ir priemonių galimybių studijai. Galimybių studijos analizė buvo rengiama keturiais etapais. Duomenys, esantys Galimybių studijoje, bus panaudoti rengiant Vilniaus rajono savivaldybės 2016-2023 m. strateginį plėtros planą.

Tarybos sprendimu Vladislavo Sirokomlės muziejui buvo perduotas trumpalaikis ir ilgalaikis turtas įsigytas įgyvendinant projektą „Dvi šalys – bendra kultūra ir istorija“ (projekto Nr. LLB-2-128), nes tai yra būtina sąlyga siekiant užbaigti minėtą projektą.

Turtą sudaro  „Ašmenos aukštumos istoriniais keliais“ virtualus turas, fotografijos parodą taip pat stilizuoti XIX a. kostiumai. 

Shadow up