kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Gulbinovič Henrik Roman

Henrik Roman Gulbinovič  (Henryk Roman Gulbinowicz) (1923-10-17) arkivyskupas emeritas, kardinolas.

Gimė 1923 metais Šukiškių kaime (Buivydžių seniūnija). Mokėsi Jėzuitų gimnazijoje, vėliau kunigų seminarijoje ir Stefano Batoro universitete Vilniuje. Praleidęs vaikystę ir jaunystę Vilniaus krašte, po karo buvo priverstas palikti savo gimtinę. 1950 metais Baltstogėje (Lenkija) buvo įšventintas kunigu. Toliau tęsė studijas Liublino universitete, kurį baigęs gavo daktaro laipsnį.

Savo gyvenimą paaukojo Dievui ir žmonėms. Sovietmečio laikais kovojo dėl katalikų bažnyčios išlikimo. Remdavo Vilniaus krašto parapijas, prisidėjo prie bažnyčių remontų, organizavo Vilniaus krašto mokinių išvykas į Lenkiją.

1995 m. Prezidento Lecho Valenso sprendimu buvo apdovanotas Polonia Restituta Didžiuoju kryžiaus ordinu. 2008 metais buvo apdovanotas Baltojo erelio ordinu.

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T3-220 kunigui kardinolui Henrikui Romanui Gulbinovičiui suteiktas Vilniaus rajono garbės piliečio vardas.

Grįžti
Shadow up