kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus r. savivaldybėje vyko konferencija, skirta Palaimintajam Jonui Pauliui II

Artėjant Jono Pauliaus II kanonizacijos iškilmėms, kurios vyks š. m. balandžio 27 dieną, bei remiantis Vilniaus rajono savivaldybės merės 2013 m. spalio 18 d. potvarkiu Nr. M22-48: „Dėl organizacinio komiteto sudarymo”, prasidėjo renginių ciklas „TOTUS TUUS MARIJA – VISAS TAVO MARIJA”, skirtas įamžinti Palaimintojo Jono Pauliaus II atminimą ir svarbą Vilniaus krašto žmonėms.


Vasario mėnesį Mickūnų vidurinėje mokykloje vyko meninio skaitymo konkursas „Jei nori rasti šaltinį, turi eiti į viršų, prieš srovę“ (JP II, „Šaltinis”) bei dailės konkurso „Mano gražiausias Rožinis“ nugalėtojų paskelbimas.

Š. m. kovo 18 dieną Vilniaus rajono savivaldybės didžiojoje salėje  įvyko konferencija „Jonas Paulius II- Atmintis – Asmenybė – Tapatybė”. Jos metu 28-ių Vilniaus rajono švietimo įstaigų auklėtiniai dalyvavo aktyvioje diskusijoje apie Popiežiaus Jono Pauliaus II propaguojamas vertybes, auklėjimą. Pirmoje konferencijos dalyje mokiniai, kartu su tėvu Maciej Piotr Czerniawski, iš Trinitorių vienuolyno, esančio Antakalnyje, ieškojo Lietuvos žemėlapyje vietų, kuriose savo piligriminės kelionės metu lankėsi Popiežius.

Taip pat nagrinėjo jo pamokslus ir išskyrė temas, kurios buvo gvildenamos jose, išskyrė interesantų grupes, kurioms būtų įdomiausios šios temos. Sesuo Aldona pristatė Popiežiaus asmenybę kaip Dievo Gailestingumo skleidėjo ir įtvirtintojo.

Po pertraukos toliau buvo kalbama apie Popiežiaus darbą ir pasiekimus. Kunigas Jan Strzałka daug dėmesio  skyrė Jono Pauliaus II darbo su jaunimu temai. Aktyvioje diskusijoje kunigas aiškino, kokią žinią jauniems nešė popiežius, citavo pasisakymus, ištraukas iš homilijų.

Nemažai laiko buvo skirta darbui grupėse. Dirbti su tam tikromis temomis jaunimui padėjo moderatoriai – broliai iš Gailestingojo Jėzaus brolių bendruomenės. Aktyvus bendravimas ir atvirumas padėjo atsiskleisti ir sudominti renginio dalyvius. Tikimasi, jog jaunose širdyse įžiebta žinių apie Joną Paulių II ugnelė neužges, o peraugs į didžiulį norą mokytis ir pažinti geriau ne tik Jo gyvenimą, bet ir mokymą.  

Konferencijos metu, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos I aukšte buvo pašventintas ir atidarytas Oratoriumas (lot. oratorium — maldykla, koplyčios tipo patalpa, ramybės ir tylos vieta).

Kaip sakė Vilniaus rajono savivaldybės merė, tai patalpos skirtos visiems, ne tik savivaldybės darbuotojams. Oratoriumas įrengtas visai šalia Civilinės metrikacijos skyriaus, kur dažnai užsuka jaunieji, kurie ryžiasi sukurti šeimą, todėl prieš priimant svarbius sprendimus gera viską apmąstyti tam skirtose patalpose. Dažnai darbe turime priimti svarbius sprendimus, apmąstyti savo veiksmus, atsiriboti, taigi dabar turėsime tam skirtą vietą. Ilgą laiką buvo svarstoma, kokį paveikslą pasirinkti, tačiau nenuginčijamu argumentu buvo tai, jog Vilnius – Gailestingumo miestas, susijęs ne tik su Gailestingumo Aušros Vartų Motina, bet su s. Faustinos vizijomis, kurių metu ji regėjo Jėzų. Todėl pasirinktas Gailestingojo Jėzaus atvaizdas. Nemažiau svarbu tai, jog laukdami svarbaus įvykio, Jono Pauliaus II kanonizacijos, kuris skleidė ir įtvirtino Dievo Gailestingumo kultą.

Į konferenciją atvyko garbūs svečiai, kurie taip pat dalyvavo oratoriumo atidaryme: Seimo pirmininko pavaduotojas Jaroslav Narkevič, LLRA frakcijos seniūnė Rita Tamašunienė ir seimo narys Leonard Talmont.  


Kunigas Mariusz Marszalek pakvietė visus dažnai užsukti į Oratoriumą ir įsižiūrėti į Dievo atvaizdą, kad ir mes taptume Jo atvaizdu. Pašventinęs susikaupimui skirtas patalpas, kunigas palinkėjo visiems ramybės, kurią neša Viešpats, ateidamas pas mus ne kaip valdovas, o kaip nuolankus tarnas, nesiaukštindamas, o duodantis visą save mums.

Šią iškilmingą dieną taip pat savivaldybės darbuotojai turėjo galimybę išklausyti pamokslą apie Viešpats Gailestingumą. Visi norintys po darbo susirinko savivaldybės didžiojoje salėje ir klausėsi kun. Mariuszo pamąstymų. Vilniaus rajono merė su savo pavaduotoju vakare dalyvavo mišiose Gailestingojo Jėzaus brolių vienuolyne.

Shadow up