kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tarybos posėdyje priimti svarbūs sprendimai

Š. m. balandžio 25 d. įvyko Tarybos posėdis, kuriame nuspręsta padidinti Vilniaus rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto asignavimus 7169,0 tūkst. Lt: socialinės atskirties mažinimo programai finansuoti - 19,0 tūkst. Lt ir skirti Socialinės rūpybos skyriui, švietimo kokybės ir prieinamumo didinimo programai įstaigų modernizavimui įgyvendinti - 7150,0 tūkst. Lt, iš jų: Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijai, Egliškių šv. Bosko, Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos ir Paberžės „Verdenės“  vidurinėms mokykloms.


 

Tarybos nariai patvirtino Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašą.

Posėdžio metu nuspręsta iš dalies pakeisti Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2012-2015 metų planą,  patvirtintą Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio  27 d. sprendimu Nr.T3-5 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ (pridedama).

Tarybos posėdyje patvirtinti tarybos sprendimai dėl turto perdavimo Vilniaus rajono Nemenčinės Gedimino ir Rudaminos „Ryto“ gimnazijoms, Medininkų šv. Kazimiero vidurinei mokyklai, Glitiškių, Kabiškių ir Vaidotų mokykloms-darželiams. Šiuo metu savivaldybės nuosavybes teise priklausantis turtas, kuriuo disponuoja ir švietimo įstaigos yra apskaitomi Švietimo skyriaus balanse. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu bei Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009-02-27 sprendimu Nr.T3-17 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, turtas patikėjimo teise tarybos sprendimu turi būti perduotas švietimo įstaigoms ir apskaitomas jų balanse.

Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėjas E. Šot pristatė naujai nustatytas Vilniaus rajono savivaldybės Nemenčinės ir Rudaminos daugiafunkcinių kultūros centrų ir jų skyrių teikiamų atlygintinų paslaugų kainas (pvz.: patalpų nuoma, edukacinių užsiėmimų pravedimas, renginio scenarijaus sukūrimas, renginio vedimas ir kt.).

Tarybos nariai pritarė Klimato kaitos prevencijos galimybių studijai, kurią pristatė Investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Miroslav Prokopovič. Klimato kaitos prevencijos galimybių studijos tikslas – atlikti išsamią Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos analizę ir identifikuoti aplinkosauginės krypties projektus, kurie būtų nukreipti į poveikio klimato kaitai mažinimą, t.y. energetinio efektyvumo didinimą, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą bei kitas priemones.

Vilniaus rajono savivaldybė iš Kelių direkcijos kovo pabaigoje gavo raštą dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo 2014 metais. Žinant, jog įvairioms reikmėms skirtos lėšos daugelyje sričių kasmet vis labiau karpomos, šįkart galime pasidžiaugti: Kelių direkcija pinigų skyrė daugiau nei pernai. Vilniaus rajono savivaldybės kelių infrastruktūrai tobulinti šiais metais skirta apie 9 mln. litų.

Tarybos nariai patvirtino UAB „Nemėžio komunalininkas“ ir UAB „Nemenčinės komunalininkas“ 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinius. Nors įmonės neturi didelio pelno, verta prisiminti, jog įgyvendinant ES finansuojamus projektus iš nuosavų lėšų skiria finansinius įnašus, todėl sparčiai vyksta vandentvarkos projektai bei darbai šilumos ūkyje.

Shadow up