kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Pagirių gimnazijoje vyko metodinė-praktinė konferencija „Mokymasis visą gyvenimą - reali investicija į ateitį“

Vilniaus r. Pagirių gimnazijos 2013-2016 m. strateginiame plane yra  iškeltas veiklos prioritetas: mokymosi visą gyvenimą poveikis mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymui. Dalyvavimas projekte „Kūrybinės partnerystės“ paskatino įvertinti mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo problematiką, kuri susijusi su mokymosi visą gyvenimą nuostatomis.


Mokytojai pateikė daug įžvalgų ir apibendrinimų apie savo praktinę veiklą, projekto „Kūrybinės partnerystės“ kūrybos agentas ir kūrėjai įvardijo savo pastabas dėl mokytojų tobulėjimo perspektyvų, mokiniai pamokų metu išsakė savitus lūkesčius dėl mokymosi visą gyvenimą. Bendraujant su tėvais ir buvusiais mokiniais išryškėjo įvairios gyvenimo sėkmės formulės, kurios betarpiškai įtakoja mokinių mokymąsi. Tokių svarstymų akivaizdoje iškilo būtinybė kviesti metodinę praktinę konferenciją „Mokymasis visą gyvenimą - reali investicija į ateitį“.

Kovo 31 d. į Vilniaus r. Pagirių gimnaziją rinkosi mokiniai, tėvai, mokytojai, svečiai iš Pagirių vaikų darželio „Pelėdžiukas“, kiti bendruomenės nariai. Tikslas – pristatyti bendruomenės narių vadybines, pedagogines, mokymo(si), karjeros (darbinės veiklos) bei socialinių veiklų patirtis per mokymosi visą gyvenimą nuostatų įgyvendinimo bei mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo aktualijas. Konferencijos metu pristatyti teoriniai-praktiniai pranešimai: „Pasidalytoji lyderystė – šiuolaikinė vadybos galimybė“, (pranešėja gimnazijos direktorė A. Mažonienė), „Mokymosi trukmė: visas gyvenimas“ (pranešėja direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Treščinska), „Mokymasis visą gyvenimą: besikeičiantys mokytojo vaidmenys“ (istorijos mokytoja metodininkė M. Ivanauskienė), „Mokykla: prieš ir po“ (pranešėjas kūno kultūros mokytojas K. Čižius), „Karjeros link“ (pranešėja buvusi mokinė, UAB „Advanced Advice“ asocijuota konsultantė B. Ruselevič), „Ikimokyklinukai mokymosi visą gyvenimą starte“ (pranešėja darželio „Pelėdžiukas“ direktorė E. Gujienė), „Tik nereikia mūsų mokyti!“ (pranešėjai projekto „Kūrybinės partnerystės“ kūrėjų komanda), „Veržimasis nežinomybėn“ (pranešėja IVG klasės mokinė, LMP narė A. Dudutytė), „Sėkmingas šeimos ir karjeros derinys“ (pranešėja gimnazijos tėvų ir verslo bendruomenės atstovė G. Vyskupaitienė). Antroje konferencijos dalyje įvyko praktiniai užsiėmimai trijose tikslinėse konferencijos dalyvių grupėse: tėvų, mokinių ir mokytojų. Pasinaudojus diskusijų metodu „Bostono kvadratas“, aptarėme mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo problemas ir šios kompetencijos sąsajas su mokymusi visą gyvenimą (kaip tai suprantame, ką matome, ką veikiame, kuo remiamės, kokie lūkesčiai, rezultatai) ir argumentuodami pasiūlėme pakankamai konkrečius sprendimo variantus. Grupių darbą moderavo direktorė A. Mažonienė, direktoriaus pavaduotojos ugdymui G. Rudienė, V. Treščinska, R. Korotkovienė, taip pat mokinė A. Dudutytė, KP kūrybos praktikai. Vyko aktyvi diskusija, o praktinio užsiėmimo pabaigoje buvo viešai pristatyti tikslinių grupių darbai.

Renginio refleksija įtikino, kad tokie susibūrimai labai reikalingi bendrystei išlaikyti, puoselėti, problemoms spręsti, kvalifikacijai tobulinti. Tradiciškai mokytojai surengė savo metodinių darbų ir pasiekimų parodą. Bendradarbiaujant su Lietuvos edukologijos universiteto Profesinių kompetencijų tobulinimo institutu, renginio dalyviams įteikti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, o lektoriai gavo pažymas apie skaitytus pranešimus.

Vilniaus r. Pagirių gimnazijos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Rudienė

Shadow up