kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tarptautinis projektas „Mes ir jūs - europiečiai“

Vilniaus r.  Marijampolio M. Lukšienės gimnazija kartu su 3 užsienio mokyklomis iš Moldovos (Liceul Teoretic Constantin Stere, Soroca), Ukrainos (Bila Tserkva Gymnasium №1, Bila Tserkva) bei Lenkijos (Zespół Szkół w Pasłęku, Pasłęk) 2014-2015 mokslo metais vykdė tarptautinį projektą „Mes ir jūs - europiečiai“. Projektu buvo siekta suteikti žinių apie projekto partnerių - šalių kultūrinį, istorinį savitumą ir išskirtinumą, ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas, pasitelkus informacines technologijas, skatinti mokinių bendradarbiavimą bei bendravimą užsienio kalbomis.


 

Projekto metu mokiniai turėjo atlikti daug įvairių užduočių: sukurti plakatus, vaizdžiai iliustruojančius mokinių žinias apie kitų valstybių istorijos įvykius, praeitį, lankytinas vietas, įžymius žmones bei simbolius; eTwinning  aplinkoje išdėstyti mintis apie tai, kas visas valstybes sieja, rasti bendrybių (postsovietinės valstybės, religija, istorinė praeitis- netgi bendra valstybė praeityje); sukurti savo mokyklos pristatymus - virtualias keliones po mokyklą; pasidalinti informacija apie savo šalies lankytinas kultūrines vietas (sudarytos brošiūrėlės, mažos knygelės su iliustracijos ir aprašymais);  įrašyti liaudies dainą, kurią atlieka mokiniai, apsirengę tautiškais drabužiais; sukurti siužetą, kaip gaminti pasirinktą nacionalinį patiekalą; Skype konferencijos metu deklamuoti nacionalinėmis kalbomis žymiausių savo šalies poetų eiles; forume diskutuoti apie jaunimo problemas ir jų sprendimo būdus. Be to, mokiniai vienas kitam siuntė sveikinimus šv. Kalėdų, šv. Velykų bei nacionalinių švenčių proga. Projektas išsiplėtė - mokiniai neapsiribojo eTwinning aplinka, jie ir toliau palaiko santykius kituose socialiniuose tinkluose.

Projekto vadovai - mokytojai siekė nutiesti tiltus, jungiančius mokyklas. Mokiniai ne tik buvo aktyvūs, noriai įsitraukiantys į jiems siūlomas veiklas, jie patobulino savo bendravimo, bendradarbiavimo bei komunikavimo užsienio kalbomis kompetencijas, praplėtė akiratį, o svarbiausia tai, kad suprato, jog sava ir svetima kultūros yra unikalios ir gerbtinos. Reikia didžiuotis tuo, kuo esi, ir pripažinti kitus.

Projektas buvo labai gerai įvertintas - gavo eTwinning kokybės ženklelius, įrodančius, kad visus metus buvo sėkmingai dirbta.

Edita Kazakevičiūtė,

projekto „Mes ir jūs- europiečiai“ koordinatorė,
Vilniaus r. Marijampolio M. Lukšienės gimnazijos lituanistė

Shadow up