kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dalykiškas ir prasmingas bendradarbiavimas

Pedagoginei psichologinei tarnybai, kuri stengiasi teikti efektyvią psichologinę, pedagoginę pagalbą vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) bei mokytojams, svarbus yra nuolatinis tobulėjimas, bendradarbiavimas su kitomis institucijomis ir patirties sklaida.


Norint sužinoti apie kitų įstaigų darbo veiklą, specifiką ir aktualijas praeitą savaitę Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos komanda dalyvavo Šakių rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos metodiniame pasitarime bei aplankė Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centrą.

Vizito metų Šakių rajono savivaldybės PPT tarnybos direktorė Dana Kriaučiūnienė supažindino su įstaigos struktūra, papasakojo apie vykdomą veiklą, pasidžiaugė naujomis, jaukiomis tarnybos patalpomis ir visa reikalinga darbui įranga, kad kiekvienas specialistas visas jėgas gali skirti savo mėgstamam darbui.

Susitikimo pabaigoje patvirtinome bendrus veiklos prioritetus, prasmingą tolimesnį bendradarbiavimą. Labai džiaugiamės gražiu, dalykišku ir prasmingu bendradarbiavimu su Šakių pedagogine psichologine tarnyba. Bendros pastangos, nuoseklus mokytojų ir specialistų darbas, geranoriška tėvų pagalba ir palaikymas, glaudus visų grandžių bendradarbiavimas, laikui bėgant subrandina savo vaisius.Pristatydama savo komandą, direktorė sakė, kad tarnybos specialistai stengiasi dirbti atsakingai, kūrybiškai ir naujoviškai, jie nuolat dalyvauja įvairiuose mokymuose, seminaruose bei projektuose. Šakių PPT specialistai kartu su Šakių biblioteka įgyvendina projektą, kurio dėka bibliotekos patalpose rajono gyventojai turi galimybę konsultuotis su specialistais bei gali atsipalaiduoti, įveikti kasdieninę emocinę įtampą. Mes, kaip svečiai, irgi turėjome galimybę pamatyti įrengtą relaksacijos kabinetą, išbandyti masažines kėdes ir naujovišką „Biofeedback“ įrangą, kuri pagerina emocinę būklę.

Po pietų lankėmės Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centre. Tai vienas iš keturių Lietuvos metodinių centrų, kuriame yra įgyvendinamos specialiosios programos vaikams, turintiems emocijų ir elgesio sutrikimų. Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro direktorė Birutė Navikienė ir centro švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja Dalia Kasperavičienė papasakojo šio specialiojo ugdymo centro istoriją, supažindino su įvairia veikla, darbo metodais, pasiekimais ir ateities perspektyvomis.

Centro veikla prasidėjo po Pirmojo pasaulinio karo, kai „Komaro“ dvaro rūmuose buvo įsteigta vaikų prieglauda, o 1966 metais įkurta pagalbinė mokykla-internatas. 1992 metais pagalbinė mokykla-internatas pervadintas į specialiąją internatinę mokyklą.

Šiandien mokykloje mokosi 63 mokiniai. Juos ugdo 18 pedagogų. Sukomplektuotos 9 klasės. Mokykloje vaikams gyventi ir ugdytis sudarytos puikios sąlygos: įrengtos modernios klasės, sporto salė, valgykla, biblioteka, įkurta kompiuterinių technologijų klasė, relaksacijos, sensorikos kabinetai. Klasės ir kabinetai yra nuolat atnaujinami ir papildomi įvairiomis priemonėmis, prietaisais, leidžiančiais sukurti atpalaiduojančią atmosferą, gerinti ugdytinių fizinę būklę, stiprinti jų sveikatą. Moksleiviai aktyviai dalyvauja įvairiose parodose, konkursuose, išvykose.

Metodinio vizito metu daug kalbėta apie elgesio ir emocijų sutrikimų turinčius mokinius, jų ugdymosi ypatumus bei elgesio koregavimo galimybes, būdus, pedagoginio poveikio strategijas.

Negalime nepaminėti ypatingai išpuoselėtos specialiojo centro aplinkos, pasigėrėti renovuotais pastatais. Grožėjomės gamtos peizažais, įvairiomis gėlių kompozicijomis, dekoratyviniais krūmais, medeliais, prižiūrėta veja. 

Su gera nuotaika, kupini įspūdžių, tik vėlai vakare sugrįžome į Vilnių. Ši išvyka – tai puiki proga pamatyti, kaip dirba ir gyvena mūsų kolegos, su kokiais sunkumais ir problemomis susiduria, kaip jas sprendžia. Dėkojame už malonų priėmimą Šakių rajono savivaldybės PPT direktorei Danai Kriaučiūnienei, už turiningą vizitą Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro direktorei Birutei Navikienei ir centro švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėjai Daliai Kasperavičienei bei kitiems mokyklos bendruomenės nariams. 

Šį straipsnį norisi užbaigti Šakių PPT direktorės Danutės Kriaučiūnienės žodžiais: „Kiekviena praėjusi diena, kiekvienas žmogus, kiekviena konferencija ar seminaras dovanoja mums visiems neįkainojamą dovaną – patirtį, kuri visada ateina su laiku. O kiekviena patirtis mus visus po truputį keičia. Tarnyba patirtį ne tik kaupia, bet ir stengiasi panaudoti ją savo darbe dėl vaikų gerovės.“

 

Logopedė metodininkė Česlava Urbanovič

Specialioji pedagogė metodininkė Irena Prokopovič

 

 

 

 

 

 

 

Shadow up