kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Jaunuoliai raginami rinktis pasieniečio profesiją

Pageidaujantys mokytis Pasieniečių mokykloje jaunuoliai turi ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 1 d. kreiptis siuntimo į patogiausią jiems Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) rinktinės Bendrųjų reikalų skyrių, pateikdami prašymus ir reikiamus dokumentus.


Atrankoje į Pasieniečių mokyklą gali dalyvauti asmenys, esantys Lietuvos Respublikos piliečiais ir mokantys lietuvių kalbą, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, kuriems yra sukakę ne mažiau kaip 18 metų ir ne daugiau kaip 30 metų, esantys tokios sveikatos būklės bei tokio fizinio pasirengimo, kuris leistų eiti pareigas vidaus tarnyboje, bei esantys nepriekaištingos reputacijos.

Pretendentų į Pasieniečių mokyklą atranka įvyks 2016 m. sausio mėnesį. Ji bus vykdoma trimis etapais. Pirmasis etapas – pretendentų fizinio pasirengimo įskaita, antrasis etapas – pretendentų bendrųjų žinių testas, o trečiasis – pretendentų konkursinio balo nustatymas.

Fizinio pasirengimo įskaitą pretendentai laikys 2016 m. sausio 11 d., bendrųjų žinių testą – 2016 m. sausio 12 d. Pretendentų konkursinio balo nustatymas vyks 2016 m. sausio 12–13 d. Įstojusiųjų pretendentų sąrašai bus skelbiami interneto tinklalapiuose (http://www.pasienis.lt/www.pasienietis.lt) 2016 m. sausio 13 d. Mokslo metai prasidės 2016 m. sausio 18 d.

Pasieniečių mokykloje atvirų durų diena vyks lapkričio 6 d. 11.00 val. Minėto renginio metu bus pristatyta mokykla, apžvelgti stojimo į Pasieniečių mokyklą atrankos reikalavimai.

Pasieniečių mokykla yra profesinio mokymo įstaiga, rengianti kvalifikuotus pasieniečius VSAT padaliniams, besirūpinanti pareigūnų mokymu, jų kvalifikacijos tobulinimu. Ji yra įsikūrusi Medininkuose, Vilniaus rajone. Čia kursantams yra sudarytos puikios mokymosi ir buities sąlygos. Mokykloje mokslai trunka 1,5 metų. Mokyklos kursantai aprūpinami uniformine apranga, nemokamai apgyvendinami bendrabutyje, Lietuvos Vyriausybės nustatyta tvarka gauna stipendiją (vidutiniškai apie 140 Eur). Baigusiems mokyklą kursantams išduodami profesinio mokymo diplomai ir kiti pažymėjimai, jiems suteikiama pasieniečio profesinė kvalifikacija. Vadovaujantis Stojimo į vidaus tarnybą sutartimi, visi absolventai įdarbinami VSAT padaliniuose. Tuomet tokiam tarnauti tik pradėjusiam jaunam pasieniečiui mokamas maždaug pusšešto šimto eurų atlyginimas neatskaičiavus mokesčių. Kuo ilgiau ištarnauja pasienietis ir kuo labiau auga jo kvalifikacija, tuo daugiau didėja ir atlyginimas.

Buvę kursantai, siekiantys karininko karjeros, baigę mokslus Pasieniečių mokykloje, gali iškart stoti į Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto ištęstinių bakalauro studijų II–ąjį kursą ir mokytis pagal teisės ir valstybės sienos apsaugos programą. Po šių studijų tarnauti tik pradėję pasieniečiai, neturintys stažo, ir, pavyzdžiui, užėmę tyrėjo pareigas, gauna apie 711 eurų algą iki mokesčių, o vyresnieji specialistai – vidutiniškai 653 eurus iki mokesčių.

pasienietis.lt

Shadow up