kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Etnografinius metus įprasminant

LR Seimas, įvertinęs, kad viena iš svarbiausių Europos Sąjungos regioninės politikos krypčių yra regioninio, istorinio ir kultūrinio savitumo išsaugojimas bei pabrėžęs Lietuvos etnografinių regionų savitumo puoselėjimo svarbą, 2015 – uosius paskelbė Etnografinių regionų metais. Etnografinių regionų metai skatina labiau domėtis savo krašto kultūra, papročiais, istorija.


Ta proga Paberžės „Verdenės” gimnazijoje gruodžio 22d. vyko netradicinis integruotas istorijos, muzikos ir geografijos renginys „Etnografinius metus įprasminant”. Renginį pradėjo istorijos mokytojas Br. Banys, kuris įdomiai papasakojo apie Lietuvos atskirų regionų svarbą, išskirtinumą ir regioninį savitumą. Po to muzikos mokytojos T. Vinslovaitės paruošti mokiniai tarmiškai dainavo dainas. Skambėjo autentiškos lietuvių liaudies įvairių regionų dainos, atliekamos solistų, dueto, kvarteto bei folkloro grupės „Verdenė” dainininkų. Visus žavėjo tikras ir nuoširdus dainavimas. Klausytojų buvo prašoma spėti, kurio regiono daina, kas būdinga dainavimui. Atspėjusiems buvo įteikti saldūs prizai. Geografijos mokytojo V. Gražio paruoštas užduotis sprendė geriausi klasių atstovai. Tuo metu salėje likusiems mokiniams spec. pedagogė J. Skupienė vedė integruotą geografinį – muzikinį – istorinį žaidimą. Džiugino dalyvių aktyvumas. Aktyvūs buvo ne tik mokiniai, bet ir gimnazijos administracija bei mokytojai. Renginio pabaigoje buvo paskelbti geografinio testo etnografine tematika rezultatai. Laimėjusios klasės buvo apdovanotos.

Norėtųsi tikėti, kad šis renginys, skirtas Etnografinių regionų metams, leido suvokti, kad esame praeities kartų tąsa dabartyje. O, integruojant mokomuosius dalykus, sudaroma puiki galimybė naujai pritaikyti žinias ir gebėjimus.

T. Vinslovaitė, Paberžės „Verdenės” gimnazijos
muzikos mokytoja metodininkė

Shadow up