kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Infrastruktūros plėtra vandentvarkos srityje

Vilniaus rajono Paberžės ir Anavilio gyventojų laukia dideli pokyčiai. UAB „Nemenčinės komunalininkas“ iniciavo projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus rajone (Paberžėje ir Anavilyje)“ Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-020, kurio tikslas – vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra bei vandens gerinimo ir nuotekų valymo įrenginių statyba Paberžės bei Anavilio kaimuose, Paberžės seniūnijoje.


 

Projektas inicijuotas atsižvelgiant į tai, kad daugeliui šių kaimų gyventojų nėra užtikrintas tinkamos kokybės vandens tiekimas bei nuotekų valymas. Gyventojai savo buitiniams poreikiams naudoja šulinių vandenį, kurio kokybė dažnai neatitinka būtinų reikalavimų, taikomų geriamajam vandeniui. Įgyvendinus projekto veiklas bus sudaryta galimybė prie naujai nutiestų tinklų prisijungti daugiau kaip 95 proc. gyventojų.

2014 m. rugsėjo 4 d. projekto užsakovas UAB „Nemenčinės komunalininkas“ ir rangovas UAB „Kamesta“ pasirašė „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus rajone (Paberžėje ir Anavilyje)“ rangos sutartį, pagal kurią numatoma nutiesti daugiau kaip 15 km naujų vandentiekio tinklų ir daugiau kaip 15 km naujų nuotekų tinklų su atšakomis iki gyventojų sklypų ribų. Numatoma, kad prie naujai nutiestų tinklų galės prisijungti 565 būstų gyventojai. Pastatyti nauji vandens gerinimo bei nuotekų valymo įrenginiai Paberžės kaime užtikrins vandens tiekimą bei nuotekų surinkimą pagal visus aplinkosauginius reikalavimus bei normatyvas. Visus projekte numatytus darbus planuojama užbaigti iki 2016 m. pabaigos.

Šiuo metu vykdomi tiek tinklų tiesimo darbai, tiek gerinimo bei valymo įrenginių statybos. Nuo darbų pradžios Paberžės kaime ir Anavilio kaime paklota apie 18 648 m naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų, iš jų: 8 563 m naujų vandentiekio tinklų ir 10 085 m naujų nuotekų tinklų. Taigi atlikta apie 69,5 proc. numatytų darbų. Tinklų tiesimo darbai vykdomi: Kumetyno g., Bitininkų g., Saulės g., Tuopų g., Kaštonų g., Žiedo g., Aušros g., Pakalnės g., Sodų g., Naujoje g., Mokyklos g., Tolimoje g., Vilniaus g., Lauko g., Tulpių g., Sodų g. 2, Klevų g., Gėlių g., Bažnyčios g., Smėlio g., Darbininkų g., Vilties g., Lygialaukio g. Paberžės kaime statomuose vandens gerinimo įrenginiuose jau išbetonuotas rostverkas ir pamatai, taip pat pastatyti du vandens gerinimo filtrai bei sumontuotos pastato metalinės konstrukcijos. Statomuose nuotekų valymo įrenginiuose išardyti technologinio rezervuaro sienų klojiniai bei montuojami perdangų klojiniai bei stoginės metalinės konstrukcijos. Darbai vykdomi sklandžiai ir neatsiliekant nuo suderintų grafikų.

Informacija gyventojams

UAB „Nemenčinės komunalininkas“ visus gyventojus, kurių gatvėse vykdomi projekto įgyvendinimo darbai, t.y. įrengiami centralizuoti vandentiekio ir (arba) nuotekų tinklai, kviečia pasinaudoti išskirtine galimybe prisijungti prie naujų inžinerinių tinklų.

Norintys prisijungti prie šio projekto metu nutiestų tinklų gyventojai turi pateikti prašymą prisijungimo sąlygoms gauti UAB „Nemenčinės komunalininkas“, adresu Piliakalnio g.50, LT-15175 Nemenčinė. Prie prašymo reikalinga pateikti pastato bei žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų kopijas, žemės sklypo ribų plano kopiją. Vadovaujantis išduotomis prisijungimui reikalingomis sąlygomis turi būti paruoštas prisijungimo prie centralizuotų tinklų projektas. Tuomet gyventojai pagal parengtą projektą turi nuo naujai paklotų centralizuotų tinklų prisijungti iki gyvenamojo namo. Atlikus pasijungimo darbus ir UAB „Nemenčinės komunalininkas“ patvirtinus, kad statybos darbai atlikti tinkamai, bus sudaryta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis su UAB „Nemenčinės komunalininkas“.

Gyventojai raginami aktyviai reaguoti į vykstančius pasikeitimus jų rajone ir nieko nelaukiant pradėti ruoštis prisijungimui prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Kviečiama suskubti su sąlygų išsiėmimu dar ir todėl, kad vis dar dirbant rangovams, visus neatitikimus ar iškilusius keblumus bus galima pabandyti išspręsti su jų pagalba.

Detalesnė informacija apie prisijungimo galimybes teikiama tel. (8 5) 237 2772.

Trumpa informacija apie projektą

Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus rajone (Paberžėje ir Anavilyje)“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. programos laikinojo finansavimo tvarką, kuris bus administruojamas pagal 2014–2020 finansavimo programos priemonę 05.3.3-APVA-V-013. Projekto biudžete nustatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 3.880.690,69 Eur. 3.672.228,20 Eur skiriami iš LR valstybės biudžeto, 208.462,49 Eur prie projekto įgyvendinimo prisideda projektą įgyvendinantys partneriai Vilniaus rajono savivaldybė ir UAB „Nemenčinės komunalininkas“.

Projektas prisidės prie vieno iš svarbiausių struktūrinės paramos uždavinių – nuoseklaus socialinių ir ekonominių skirtumų tarp ES šalių narių ar atskirų regionų mažinimo. Taip pat prie aplinkos kokybės gerinimo, bus užtikrinta neigiamo poveikio aplinkai ir gyventojų sveikatai prevencija.

Įgyvendintas projektas minėtų kaimų gyventojams suteiks galimybę vartoti švarų, kokybišką bei sveiką vandenį, taip pat užtikrins aplinkosauginius reikalavimus atitinkantį nuotekų tvarkymą.

Kontaktinis asmuo:
UAB „Nemenčinės komunalininkas“
Direktoriaus pavaduotojas
Josif Taraškevič
Tel. (8 5) 238 1156

Shadow up