kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Ribojamas lankymasis VĮ Vilniaus miškų urėdijos miškuose

Vilniaus rajono savivaldybė informuoja, kad nuo birželio 15 dienos iki sumažėjus miškų gaisringumui, įsigaliojusiu Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorės įsakymu draudžiama asmenims lankytis VĮ Vilniaus miškų urėdijos miškuose.


Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis VĮ Vilniaus miškų urėdijos miškų gaisringumo rodiklis pasiekė ketvirtą klasę, o tai reiškia, kad miškams yra iškilęs realus gaisrų pavojus. Pastaruoju metu pasigendant kritulių miškuose labai sausa, kyla gaisringumo rodiklis.

Apie uždraustą ar apribotą lankymąsi miškuose informuos prie kelių ir takų į mišką pastatyti informaciniai ženklai.

Vilniaus rajono savivaldybė kviečia nelikti abejingais mus supančiai gamtai ir primena, kad sausringuoju metų laikotarpiu lankantis gamtoje būtina elgtis atsargiai ir atsakingai – poilsiui rinkimės tik specialiai tam įrengtas aikšteles ar stovyklavietes, sausuoju laikotarpiu susilaikykime nuo laužų kūrenimo, rūkymo miške.

Sausringuoju metų laikotarpiu miškuose draudžiama:

• kurti laužus ir naudoti atvirą ugnį, išskyrus viešojo naudojimo poilsio objektuose įrengtas ir atitinkamai pažymėtas laužavietes, mėtyti neužgesintus degtukus, nuorūkas ir kitus daiktus, galinčius sukelti gaisrą;

• deginti žolę, šiaudus miško žemėje ir žemės ūkio plotuose;

• važinėti miškuose transporto priemonėmis su vidaus degimo varikliais ne keliais arba ten, kur įvažiuoti nustatytąja tvarka uždrausta;

• miške draudžiama palikti šiukšles, stiklą, tepaluotus skudurus, buitines ar statybines atliekas.

Pastebėjus gaisrą, tuojau pat kvieskite ugniagesius bendruoju pagalbos telefonu 112.

Daugiau informacijos apie lankymosi miške taisykles galima rasti: VĮ „Vilniaus miškų urėdija“. 

Shadow up