kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajone atsiras naujų konteinerių aikštelių

Tinkamas atliekų tvarkymas bei švari aplinka – visuomenės sveikatos bei gerovės pagrindas. Siekiant kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką, tobulinti ir plėsti Vilniaus rajono atliekų tvarkymo sistemą bei kokybiškai valdyti sparčiai didėjantį atliekų srautą, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariai 2016 m. liepos 29 d. pritarė projekto „Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija ir konteinerių įsigijimas konteinerių aikštelėms Vilniaus rajone“ įgyvendinimui.


Komunalinių atliekų tvarkymo srityje probleminėmis situacijomis neretai tampa per retas konteinerinių aikštelių išdėstymas, nepatogios gyventojams ir atliekų vežėjams konteinerių stovėjimo vietos, o taip pat per mažas jų skaičius. Norint išvengti atliekų pertekliaus, užkirsti kelią gamtos ir gyvenviečių teršimui Vilniaus rajono savivaldybės administracija iki 2018 metų pabaigos numato įrengti naujas ar rekonstruoti jau esamas konteinerines aikšteles bei įsigyti naujų konteinerių. Iš viso planuojama įrengti ir rekonstruoti apie 400 vnt. konteinerių aikštelių.

Sutvarkyta rajono aikštelių infrastruktūra padidins gyvenviečių patrauklumą bei leis praplėsti rūšiuojamųjų atliekų surinkimo sistemą. Konteinerių aikštelės taps estetiškesnės, saugesnės ir prieinamesnės tiek atliekų turėtojams, tiek surinkėjams.

Projektas bus įgyvendinamas pagal  2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1–APVA–R–008 priemonę „Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija ir konteinerių įsigijimas konteinerių aikštelėms“. Finansavimo šaltinis: ES struktūriniai fondai (85 proc.) ir Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšos (15 proc.).

Shadow up