kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie paramą mokinio reikmenims bei nemokamą maitinimą

Nauji mokslo metai jau ne už kalnų. Besiruošiantiems į mokyklą primename, kad mokiniai iš mažas pajamas gaunančių šeimų turi teisę į nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti. Prašymai dėl socialinės paramos mokiniams jau priimami.


Iki š. m. spalio 5 dienos nepasiturinčios šeimos gali kreiptis dėl paramos mokiniams svarbiausiems mokinio atributams įsigyti. Šiais metais vienkartinė parama padidinta nuo 45,6 eurų iki 57 eurų.

Norint gauti socialinę paramą mokiniams kviečiame vieną iš mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją. Seniūnijos specialistams būtina pateikti:

  • užpildytą prašymą socialinei paramai mokiniams gauti;
  • šeimos narių pažymas apie pajamas (gautas per 3 praėjusius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesius arba kreipimosi mėnesio);
  • kitas, priklausomai nuo aplinkybių, specialisto nurodytas pažymas, reikalingas socialinei paramai mokiniams gauti.

Jeigu kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu šeima gauna socialinę pašalpą nepasiturintiems gyventojams (socialinę pašalpą ar kompensacijas), pateikiamas tik prašymas ir pažymų apie gaunamas pajamas teikti nereikia.

Prašymai dėl nemokamo maitinimo gali būti teikiami viso mokymosi laikotarpio metu. Dėl nemokamo maitinimo galima tiesiogiai kreiptis į mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administraciją. Nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama vaikams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar bendrojo ugdymo programas. Šios socialinės paramos  mokiniams skiriamos, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP dydžio (153 Eur).

Shadow up