kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Piligriminė kelionė sielos atgaivai

Ankstyvą rugsėjo 14-osios rytą 40 asmenų grupė iš Juodšilių susibūrė išvykai į Šiluvą, kur šiomis dienomis vykta kasmetiniai Šilinių atlaidai. Kelionėje dalyvavo Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro lankytojai, savarankiškų gyvenimo namų gyventojai, visi norintys bendruomenės nariai ir Parudaminio parapijos nariai.


Kelionė Šiluvoje prasidėjo Kryžiaus kelio apmąstymu piligrimystėje nuo Šiluvos šilo iki Apsireiškimo koplyčios.

Vėliau, 12.00 val., visi dalyvavo Švč. Mergelės Marijos gimimo bazilikoje vykusiose  Šv. Mišiose.

Po bendrų pietų, apsilankę Šiluvoje ir dvasiškai praturtėję kelionės dalyviai pajudėjo link Tytuvėnų miestelio, kur apsilankė Tytuvėnų bernardinų bažnyčioje ir susipažino su Vienuolyno ansamblio sakraline architektūra. 

Kita aplankyta kelionės vieta – Kryžių kalnas Šiauliuose. Čia visi susirinkusieji drauge sukalbėjo Rožinį. Kelionę vainikavo brolių Pranciškonų vienuolyno prie Kryžių kalno aplankymas. Kartu su broliais Pranciškonais sugiedoję Gailestingumo jubiliejaus Himną bei kupini gerų įspūdžių piligrimai pajudėjo namų link.

Piligriminėje kelionėje dalyvavę parapijiečiai nuoširdžiai dėkojo Dievui už suteiktas dovanas ir malones, o kėlionės organizatoriams – už prasmingai ir turiningai praleistą dieną.

Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centras

Shadow up