kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus ir Trakų rajonų savivaldybės įgyvendins bendrą projektą

Vilniaus rajono savivaldybė kartu su projekto pareiškėju Trakų rajono savivaldybės administracija ir partneriais – Trakų turizmo informacijos centru ir Trakų istorijos muziejumi įgyvendins projektą ,,Kultūrinio turizmo Trakų ir Vilniaus rajonų savivaldybėse sklaida e. rinkodaros priemonėmis“.


Trakų rajono savivaldybės administracija 2016 metų liepos 28 d. pasirašė finansavimo sutartį  ir pradėjo įgyvendinti projektą ,,Kultūrinio turizmo Trakų ir Vilniaus rajonų savivaldybėse sklaida e. rinkodaros priemonėmis“. Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 264 113,92 Eur, bendra projekto suma – 310 722,26 Eur.

Šio projekto pagrindinis tikslas yra didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų, esančių Trakų ir Vilniaus rajonuose, lankomumą ir žinomumą e. rinkodaros priemonėmis – elektroninė   platforma, e. turinio sukūrimas ir turinio rinkodaros projekto įgyvendinimas, mobilioji aplikacija, socialinės platformos ir reklamos socialiniuose tinkluose sukūrimas ir įgyvendinimas,  reklama internetiniuose portaluose (vartotojų patirtis ir įspūdžių publikacijos, reklaminiai skydeliai (baneriai) portaluose, reklaminės kampanijos užsienio turizmo svetainėse), reklama paieškos sistemose.

Vilniaus rajono savivaldybė dalyvaudama šio projekto įgyvendinime e. rinkodaros priemonėmis numato padidinti 21 kultūros ir gamtos paveldo objektų žinomumą ir lankomumą Vilniaus rajone:

 • Aukštojo kalnas
 • Bradeliškių piliakalnis
 • Struvės geodezinio lanko punktai Meškonyse ir Paliepiukuose  – UNESCO pasaulio paveldo objektai
 • Liubavo dvaro malūnas-muziejus, Liubavo dvaro sodyba
 • Pikeliškių dvaras
 • Europos geografinis centras
 • Buivydžių Šv. Jurgio bažnyčia  ir koplyčia
 • Pričiūnų Šv. Ignoto koplyčia
 • Šumsko Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios ir dominikonų vienuolyno statinių komplekso Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia
 • Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio muziejus Maišiagaloje ir Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia (Maišiagalos senojo miesto vieta)
 • Pal. Mykolo Sopočkos bažnyčia Juodšiliuose
 • Medininkų pilis
 • Maišiagalos piliakalnis ir paminklas kunigaikščiui Algirdui
 • Memorialas Medininkų
 • Tradicinių amatų centras Houvaltų dvare Maišiagaloje, esantis Maišiagalos dvaro sodyboje
 • Keturiasdešimt totorių kaimas. Keturiasdešimt totorių kaimo senųjų kapinių komplekso mečetė
 • Vilniaus krašto etnografinis muziejus Nemenčinėje
 • Bukiškio Stačiatikių Kristaus gimimo cerkvė
 • Žydų kapinės Nemenčinėje – žydų žudynių vieta ir kapas
 • Vladislavo Sirokomlės muziejus
 • Medininkų Švč. Trejybės ir Šv. Kazimiero bažnyčia.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“.

Parengta remiantis: http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/kulturinio-turizmo-traku-ir-vilniaus-rajono-savivaldybese-sklaida-e-rinkodaros-priemonemis

 

Shadow up