kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariui – Kultūros ministerijos Garbės ženklas

Lapkričio 4 dieną Kultūros ministerijos Garbės ženklu ,,Nešk savo šviesą ir tikėk“ apdovanotas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys, skulptorius bei viešosios įstaigos „Europos parkas“ prezidentas Gintaras Karosas.


Garbės ženklas ,,Nešk savo šviesą ir tikėk“ tai aukščiausias Kultūros ministerijos apdovanojimas, kurį Gintarui Karosui įteikė kultūros viceministras dr. Romas Jarockis. Apdovanojimas skirtas už svarų indėlį ir ypatingus nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui, už iniciatyvas, inspiruojančias bendruomenę pozityviai veiklai bei asmeninę atsakomybę, kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką.

Gintaras Karosas – skulptorius, pirmųjų Lietuvoje kraštovaizdžio dailės ir architektūros kūrinių bei muziejaus po atviru dangumi „Europos parko“ kraštovaizdžio autorius, o taip pat Liubavo muziejaus įkūrėjas. Nuo 2015 metų Gintaras Karosas yra Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariu.

Tai ne pirmasis Gintaro Karoso garbingas apdovanojimas. Dar 1995 metais dienraščio The Wall Street Journal priedo Central Europe Ekonomic Review Gintaras Karosas išrinktas į 20-tuką žymiausių jaunų žmonių, vykdančių reformas bei aktyviai dalyvaujančių mainuose Centrinėje ir Vidurio Europoje. 2001 metais apdovanotas Šv. Kristoforo statulėle už iniciatyvą ir kūrybiškumą. 2005 metais Vilniaus apskrities metų apdovanojimuose įvertintas I laipsnio diplomu už pasiekimus socialinės infrastruktūros vystymo srityje ir apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino statulėle. Po metų Gintarui Karosui įteikta Nacionalinė Kultūros Pažangos premija už muziejaus po atviru dangumi „Europos parkas“ sukūrimą. 2012 metais Europos kultūros paveldo kongrese už Liubavo malūno restauravimą ir pritaikymą muziejui Gintarui Karosui įteiktas Europos Sąjungos kultūros paveldo prizas ir Europa Nostra apdovanojimas, vadinamas kultūros paveldo „Oskaru“.

Sveikiname Tarybos narį kryptingai įgyvendinant užsibrėžtus tikslus.


Nuotr. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Shadow up