kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Siena, kuri neskiria, o jungia

Artėjant gražiausioms metų šventėms, Vengoževo miestas (Lenkija) subūrė partnerinių valstybių atstovus gražiam projektui ir tapo įrodymu, kad jokios teritorinės sienos nepajėgios užgožti bendrystės jausmo, bet priešingai – jungia supratimui, bendriems tikslams ir partnerystei.


Lenkijos Respublikos bendrijos „Wspólnota Polska“ Vengoževo skyriaus kvietimu delegacija iš Vilniaus rajono dalyvavo dviejų dalių projekte, vykusiame gruodžio 15-18 dienomis.

Mokymai švietimo įstaigų vadovams buvo pirmąja sudėtine projekto dalimi. Gruodžio 15-16 dienomis surengtuose mokymuose iš Baltarusijos, Lietuvos, Latvijos ir Rusijos švietimo įstaigų lenkų mokomąja kalba dalyvavo ir atstovai iš Nemenčinė švietimo įstaigų. Dalyviai pasisėmė nemažai žinių, kaip efektyviai valdyti mokyklą bei kaip šiuolaikinėje visuomenėje susikurti ir taikyti veiksmingą mokymo(si) strategiją, taip pat vyko kalėdinių žaisliukų gamybos užsiėmimai, kurių metu buvo prisimintos šv. Kalėdų tradicijos ir papročiai.

Antroji projekto dalis, vykusi gruodžio 17-18 dienomis, buvo skirta Šv. Kūčių ir Kalėdų temai. Gražus renginys „Tradicinės, lenkiškos, šeimyninės Kūčios“ – tradicinė, jau 17-tus metus skaičiuojanti šventė, skirta tęsti ir puoselėti Kūčių tradicijas bei dvasines vertybes – subūrė dalyvius ir svečius iš Lenkijos, Latvijos, Rusijos, Uzbekistano, Kazachstano ir Lietuvos. Į šventę atvyko Lenkijos Respublikos senatorė Małgorzata Kopiczko, bendrijos „Wspólnota Polska“ vicepirmininkas Dariusz Bonisławski, Gižycko apskrities seniūnas Wacław Strażewicz, Vengoževo miesto meras Krzysztof Piwowarczyk ir Vengoževo apskrities seniūnė Halina Faj. Renginyje taip pat dalyvavo delegacija iš Vilniaus rajono savivaldybės: merė Marija Rekst, administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut, l. e. Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjo pareigas Jolanta Gulbinovič, Nemenčinės seniūnas Eduard Puncevič bei Vilniaus krašto etnografinio muziejaus direktorius Algimant Banevič.

Šventinis renginys prasidėjo šv. Mišiomis šv. Petro ir Povilo bažnyčioje Vengoževe, kurių metų melstasi už projekto dalyvius, svečius bei gilių tradicijų perteikimą jaunosioms kartoms. Mišias celebravę klebonas kun. Klemens Litwin ir kun. Grzegorz Kunko priminė susirinkusiems istorinių faktų apie 1945 metų gyventojų migraciją į rytinį Lenkijos regioną. Nepaisant sunkių laikotarpių, žmonės išsaugojo savo tikėjimą, tėvų ir senelių tradicijas bei papročius. Dvasininkai nepaprastai apsidžiaugė Vilniaus rajono delegacijos atvežta kapsule su žeme iš Vilnijos krašte esančio Baran-Rapa kaimo, kur gimė Pal. Bonifacy Piotr Żukowski.

Susitikimo prie Kūčių stalo metu pasidalinta kalėdaičiais ir nuoširdžiais linkėjimais, ragauta tradicinių Kūčių vakaro patiekalų. Jaukioje ir šiltoje atmosferoje skambėjo kalėdinės giesmės, prisiminimai...

Nuo 2005 metų Vilniaus rajono savivaldybė sėkmingai bendradarbiauja su Vengoževo apskritimi, o nuo 2008 metų ir su Vengoževo valsčiumi. Glaudžiu ir abipusiškai naudingu bendradarbiavimu rūpinasi Nemenčinės seniūnija. 

 

Shadow up