kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Teisinio reguliavimo pokyčiai – nuo sausio 1 d. įsigalioja Administracinių nusižengimų kodeksas

Nuo 2017 m. sausio 1 dienos įsigalios naujas Administracinių nusižengimų kodeksas (toliau – ANK), kuriuo bus reglamentuota administracinė atsakomybė, atribojant ją nuo baudžiamosios atsakomybės, užtikrinant esmines administracinės atsakomybės savybes – greitą ir paprastą procesą, pirmenybės teikimą nerepresinėms poveikio priemonėms, poveikio priemonių adekvatumą padarytam teisės pažeidimui.


Kodekse nurodomos, kokios įstatymų uždraustos veikos yra administraciniai nusižengimai, nustatomos administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės už šiame kodekse numatytus nusižengimus, administracinės atsakomybės pagrindai ir sąlygos, administracinių nusižengimų teisena.

Nuo metų pradžios įsigaliosiantis ANK žada daug naujovių, tačiau esminiai pakeitimai susiję su nuobaudų rūšių bei jų taikymo reglamentavimo keitimu.

Pirmąkart administracinius nusižengimus padarę asmenys galės savanoriškai sumokėti pusę baudos, taip pat ANK visiškai atsisakoma arešto bausmės už administracinius pažeidimus. Įtvirtinama daugiau galimybių skirti viešuosius darbus. Kodekso nustatyta tvarka viešieji darbai bus skiriami kaip alternatyvi administracinė nuobauda ja pakeičiant baudą ar jos dalį. Viena viešųjų darbų valanda bus prilyginama penkiems eurams baudos (ANK 37 str. 2 d.). Įtvirtinta ir galimybė visai neskirti nuobaudos ANK numatytais atvejais, kai asmuo padaro mažai pavojingą nusižengimą.

Dar viena naujovė – galimybė asmenims kaip bausmę skirti išklausyti auklėjamuosius kursus. Taip pat vietoje baudos gali būti skirta tik tam tikra administracinio poveikio priemonė – draudimas lankytis masiniuose renginiuose, įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinį elgesį keičiančiose ir kitose programose (kursuose).

Iki šiol galiojusi nuostata, kad už 16-ą metų turinčio asmens padarytą nusikalstomą veiką buvo atsakingi tėvai ar globėjai, keičiama. Sulaukęs 16 metų asmuo jau traukiamas administracinės atsakomybėn ir pats atsako už savo veiksmus. Nepilnamečiams (iki 16 metų) padarius nusižengimą, bylos teisena nutraukiama, o informacija apie atliktą tyrimą perduodama savivaldybės administracijos direktoriui, kuris turi teisę skirti vaikui minimalios priežiūros taikymo priemonę ar kreiptis į teismą dėl vaiko vidutinės priežiūros taikymo.

ANK taip pat papildytas nauja taisykle, leidžiančia surašyti administracinio nusižengimo protokolą asmeniui už akių, jei ne mažiau kaip du kartus šaukiamas asmuo neatvyksta protokolo surašymui. Tai turėtų palengvinti pareigūnų darbą tais atvejais, kai asmuo vengia atvykti į instituciją dėl protokolo, o asmens paieškos skelbimas ar atvesdinimas būtų pernelyg neproporcingas.

Naująjį Administracinių nusižengimų kodeksą rasite čia.

Shadow up