kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tarybos nariai susirinko į paskutinį šiais metais posėdį

Šiandien, gruodžio 22 d., Savivaldybėje posėdžiavo Vilniaus rajono savivaldybės taryba, kuri svarstė 66 darbotvarkės klausimus bei priėmė svarbius sprendimus.


Posėdis prasidėjo tylos minute, kuria susirinkusieji pagerbė a. a. iškilios asmenybės, Tarybos nario, mokslininko, muziko, teologo, pedagogo, vicemero dr. Gabrielio Jano Mincevičiaus atmintį.

Netrukus prie Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narių gretos prisijungė naujas Tarybos narys – visų akivaizdoje prisiekė aktyvus Vilnijos visuomeninis veikėjas, „Vilniaus krašto savaitraščio“ žurnalistas, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovas Zigmont Ždanovič. Naujo tarybos nario priesaiką gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją bei įstatymus, sąžiningai atlikti visas tarybos nario pareigas, priėmė Vyriausiosios rinkimų komisijos narys Rokas Stabingis.

Posėdyje buvo apsvarstyti finansiniai, švietimo, sveikatos priežiūros, investiciniai ir aplinkosaugos aspektai, taip pat pritarta architektūros ir teritorijos planavimo teiktiems sprendimų projektams. Posėdyje startavo pirmųjų metinių ataskaitų tvirtinimas: Kontrolės komiteto pirmininkas A. Želnys pristatė Komiteto ataskaitą už 2016 metus bei Komiteto veiklos programą 2017 metams.

Daugiau informacijos apie Tarybos posėdyje priimtus sprendimus, jų vykdymą bei kitas aktualijas kviečiame skaityti Savivaldybės internetinėje svetainėje www.vrsa.lt. Primename, kad visuomenė turi galimybę stebėti tiesioginę Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžių transliaciją internetu bei pasižiūrėti įvykusių posėdžių vaizdo įrašus, kuriuos galima rasti čia.

 

Eil.

Nr.

                                               
                                            
 Priimtų sprendimų sąrašas

   1.

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

   2.

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos programos patvirtinimo

   3.

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo

   4.

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto asignavimų perskirstymo

   5.

Dėl Savivaldybės materialiojo turto nuomos sutarties pratęsimo su AB Lietuvos paštu

6.

Dėl Savivaldybės materialiojo turto, esančio  Vilniaus r. sav., Juodšilių, Sužionių, Maišiagalos, Medininkų, Avižienių sen., nuomos sutarčių pratęsimo su AB Lietuvos paštu

  7.

Dėl Savivaldybės materialiojo turto, esančio  Vilniaus r. sav., Lavoriškių sen., Lavoriškių  k., Liepos g. 6, nuomos sutarčių pratęsimo

 8.

Dėl Savivaldybės materialiojo turto, esančio  Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Paberžės k., Vilniaus g. 29,  nuomos sutarčių pratęsimo

 9.

Dėl Savivaldybės materialiojo turto  nuomos sutarties pratęsimo su TEO LT, AB, dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Vilniaus r., Medininkų sen., Medininkų k., Pilies g. 10

 10.

Dėl Savivaldybės materialiojo turto, esančio  Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Rudausių k.,  nuomos sutarties pratęsimo su TEO LT, AB

 11.

Dėl Savivaldybės materialiojo turto, esančio Vilniaus r. sav., Marijampolio, Zujūnų sen., nuomos sutarčių pratęsimo su TEO LT, AB

 12.

Dėl Savivaldybės turto panaudos sutarties su VŠĮ Vilniaus rajono centrine poliklinika dėl negyvenamųjų patalpų Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Sudervės k., Vilniaus  g. 25-2

 13.

Dėl sutikimo perimti Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybėn inžinerinius tinklus

 14.

Dėl turto perdavimo biudžetinei įstaigai Vilniaus rajono Nemenčinės daugiafunkciniam kultūros centrui

 15.

Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos pratęsimo su UAB ,,Pavila“

 16.

Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo

 17.

Dėl UAB „Ąžuolų pynė“ nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo

 18.

Dėl Leonidos Peganovos žemės mokesčio

 19.

Dėl Romaldos Chont žemės mokesčio

 20.

Dėl A. Žukovskio žemės mokesčio

 21.

Dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos kainos Paberžės socialinės globos namuose nustatymo

 22.

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 3 d. sprendimo Nr. T3-349 ,,Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus socialinių paslaugų įstaigose“ pakeitimo

 23.

Dėl Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo

 24.

Dėl dienos socialinės globos asmens namuose kainos patvirtinimo

 25.

Dėl leidimo pirkti nekilnojamąjį turtą

 26.

Dėl  Vilniaus rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto mokinio krepšelio asignavimų perskirstymo

 27.

Dėl materialiojo turto panaudos su Viešąja įstaiga Vilniaus rajono centrine poliklinika

 28.

Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties su AB Lietuvos paštu

 29.

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos  2016 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T3-313 „Dėl tiesiogiai stebimo tuberkulioze sergančių trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo (DOTS) Vilniaus rajono savivaldybėje“ dalinio pakeitimo

 30.

Dėl ilgalaikio turto perdavimo biudžetinei įstaigai Vilniaus rajono Avižienių gimnazijai

 31.

Dėl ilgalaikio turto perdavimo biudžetinei įstaigai Vilniaus rajono Dūkštų pagrindinei mokyklai

 32.

Dėl ilgalaikio turto perdavimo biudžetinei įstaigai Vilniaus rajono Čekoniškių pagrindinei mokyklai

 33.

Dėl ilgalaikio turto perdavimo biudžetinei įstaigai Vilniaus rajono Eitminiškių pagrindinei mokyklai

 34.

Dėl ilgalaikio turto perdavimo biudžetinei įstaigai Vilniaus rajono Riešės Šv. Faustinos Kovalskos pagrindinei mokyklai

 35.

Dėl ilgalaikio turto perdavimo biudžetinei įstaigai Vilniaus rajono Sužionių pagrindinei mokyklai

 36.

Dėl ilgalaikio turto perdavimo biudžetinei įstaigai Vilniaus rajono Medininkų mokyklai – darželiui

 37.

Dėl ilgalaikio turto perdavimo biudžetinei įstaigai Vilniaus rajono Kabiškių mokyklai – darželiui

 38.

Dėl ilgalaikio turto perdavimo biudžetinei įstaigai Vilniaus rajono Skaidiškių mokyklai – darželiui

 39.

Dėl ilgalaikio turto perdavimo biudžetinei įstaigai Vilniaus rajono Rudausių mokyklai – daugiafunkciniam centrui

 40.

Dėl ilgalaikio turto perdavimo biudžetinei įstaigai Vilniaus rajono Bezdonių vaikų darželiui

 41.

Dėl projekto ,,Universalaus daugiafunkcio centro įrengimas Vilniaus r. Marijampolio sen. Marijampolio k.“ įgyvendinimo

 42.

Dėl projekto ,,Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Vilniaus r. Šatrininkų sen. Karklėnų k.“ įgyvendinimo

 43.

Dėl projekto ,,Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Vilniaus r. Rukainių sen. Mykoliškių k.“ įgyvendinimo

 44.

Dėl projekto ,,Vietinės reikšmės kelio infrastruktūros sutvarkymas Vilniaus r. Nemenčinės sen. Didžiųjų Kabiškių k.“ įgyvendinimo

 45.

Dėl projekto ,,Vietinės reikšmės kelio infrastruktūros sutvarkymas Vilniaus r. Zujūnų sen. Čekoniškių k.“ įgyvendinimo

 46.

Dėl projekto ,,Privažiuojamojo kelio įrengimas Vilniaus r. Medininkų sen. Juozapinės k.“ įgyvendinimo

 47.

Dėl projekto „Pikeliškių ir Mozūriškių dvarų želdynų teritorijų kraštovaizdžio arealų sutvarkymas“ visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programų patvirtinimo

 48.

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T3-33 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2016 – 2018 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ tikslinimo

 49.

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 3 d. sprendimo Nr. T3-368 ,,Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T3-58 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemenčinės komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų“ pakeitimo“ pakeitimo

 50.

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T3-366 ,,Dėl centralizuotai  tiekiamos šiluminės energijos, naudojamos gyventojų būstui šildyti, kainos subsidijavimo ir subsidijavimo tvarkos patvirtinimo“ panaikinimo

 51.

Dėl pakuočių atliekų surinkimo priemonių (konteinerių) perdavimo

 52.

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo

 53.

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo

 54.

Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 55.

Dėl Levandų g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Kiemelių k.

 56.

Dėl Mykoliškių g. pavadinimo suteikimo ir Senojo Minsko pl. trasos pratęsimo Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Rukainių k.; Mykoliškių g. trasos sutrumpinimo Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k.

 57.

Dėl Slėnio g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Mariniškių k.; Draugystės g. ir Mokyklos g. trasų pratęsimo bei Lauko g. trasos pertvarkymo Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k.

 58.

Dėl Jusinės g., Sudenių g. pavadinimų suteikimo Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Bitinų k.; Jusinės g., Malūno g., Sudenių g. pavadinimų suteikimo Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Blusinės k.

 59.

Dėl Zylių g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Šatrininkų k.

 60.

Dėl Gandrų g., Naujakurių g. pavadinimų suteikimo ir Papiškių g. trasos pratęsimo Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Papiškių k.

 61.

Dėl žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Blusinės k., kaip visuomenės poreikiams skirtos teritorijos, suformavimo

 62.

Dėl Melkio k., Maišiagalos sen., Vilniaus r. vietovės lygmens bendrojo plano rengimo

 63.

Dėl kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0100:2181), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k., Pievų g. 19, detaliojo plano patvirtinimo

 64.

Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0100:2180), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k., detaliojo plano patvirtinimo

 65.

Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0100:2182), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k., detaliojo plano patvirtinimo

 66.

Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0800:671), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Gaidūnų k., detaliojo plano patvirtinimo


Shadow up