kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Pokyčiai komunalinių atliekų tvarkyme

Nuo 2017 metų keisis vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau - Rinkliava) skaičiavimo tvarka, nes pagal 2013 m. liepos 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 711 patvirtintas Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taikyles, nuo 2017 m. sausio 1 d. turi būti taikoma dvinarė įmoka už komunalinių atliekų tvarkymą, susidedanti iš pastoviosios ir kintamosios dalių. Pastovioji dalis privalo padengti pastoviąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas, tokias kaip sąvartyno, atliekų apdorojimo įrenginių, atliekų surinkimo aikštelių nusidėvėjimo, bendrosios veiklos ir administravimo sąnaudas ir kt. Kintamoji dalis turi padengti kintamąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas, kurių dydis priklauso nuo surenkamo ir sutvarkomo komunalinių atliekų kiekio.


Vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis taisyklėmis, vietinės rinkliavos pastoviąją dalį privalės mokėti visi nekilnojamojo turto objektų savininkai arba įgalioti asmenys, o kintamąją dalį – nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, kuriems teikiama komunalinių atliekų paėmimo ir atliekų tvarkymo paslauga.

Rinkliavos apskaičiavimą, mokėtojų registro sudarymą, dydžius, mokėjimą, išieškojimą nustato 2016 m. gruodžio 22 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-514 patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai.

Savivaldybės teritorijoje visiems komunalinių atliekų turėtojams vietinės rinkliavos pastovioji dalis skaičiuojama pagal nekilnojamojo turto paskirtį ir plotą. Individualių namų gyventojų mokama kintamoji dalis priklausys nuo to, keliais ir kokio dydžio (tūrio) mišrių komunalinių atliekų konteineriais jie naudojasi. Daugiabučių gyventojų apmokestinimo tvarka nesikeis, kintamoji dalis ir toliau bus skaičiuojama pagal naudojamo buto plotą. Negyvenamosios paskirties nekilnojamo turto objektams kintamoji dalis nustatyta pagal nekilnojamojo turto paskirtį ir plotą, numatyta galimybė mokėti už faktiškai susidarantį deklaruojamą atliekų kiekį, pagal 2016 m. gruodžio 22 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-514 Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašą. Nuo kintamosios Rinkliavos dalies bus atleidžiami nekilnojamojo turto savininkai, kurie deklaruos, kad tam tikrą laikotarpį (ne trumpesnį kaip vienas metų ketvirtis ir ne ilgesnį kaip vieni metai) nesinaudojo nekilnojamojo turto objektu ir pateiks elektros energijos suvartojimo arba seniūnijos pažymą. Garažai, esantys garažų bendrijose, ir sodų valdos su pastatais, bus apmokestinti už turtinį vienetą.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. keičiasi Rinkliavos dydžiai, nes mišrias komunalines atliekas pradėjus vežti į Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius (atliekų rūšiavimo gamykla), atliekų priėmimas Vilniaus rajono savivaldybei pabrango dvigubai. Dauguma gyventojų pabrangimo nepajus, kadangi 2016 m. gruodžio 22 d. Vilniaus rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T3-515 patvirtino Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašą (toliau-Lengvatų aprašas), kuriuo  nusprendė dengti dalį mokesčio už atliekų tvarkymą (1 ct už 1 kv. m. per mėnesį) visiems Vilniaus rajono gyvenamosios paskirties objektų savininkams ir asmenims, valdantiems gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą Vilniaus rajone, neturintiems įsiskolinimo už praėjusius metus.

Kaip ir iki šiol bus taikomos lengvatos nedirbantiems senatvės pensinio amžiaus ir netekusiems 60-100 proc. darbingumo asmenims, kaip numatyta Lengvatų apraše. Asmenims, prie kurių naudojamo nekilnojamojo turto, neužtikrintas privažiavimas ir komunalinių atliekų konteineriai yra pastatyti didesniu nei 1 km atstumu, bus taikoma 70 proc. lengvata. 100 proc. pastoviosios Rinkliavos dalies lengvata bus taikoma nenaudojamam gyvenamosios paskirties nekilnojamam turtui ir žemės ūkio, gamybos ir pramonės paskirties nekilnojamojo turto objektų plotų dalims, kuriose, vykdant ūkinę veiklą, nesusidaro komunalinės atliekos. Pastoviosios Rinkliavos dalies 50 proc. lengvata taikoma nenaudojamiems negyvenamosios paskirties nekilnojamo turto objektams.

Gyventojai, kurie naudosis individualiais rūšiavimo konteineriais ir rūšiuos atliekas, mokės trečdaliu mažesnę Rinkliavos kintamąją dalį. Todėl, siekiant ne tik sumažinti mišrių komunalinių atliekų kiekį, bet ir sumažinti gyventojams mokamą mokestį, sudaromos sąlygos atliekas rūšiuoti individualių namų valdose. Nemokamai dalinami individualaus rūšiavimo konteinerių komplektai, kuriuos sudaro: 120 l talpos konteineris, skirtas stiklinei pakuotei ir 240 l talpos konteineris, skirtas pakuočių atliekoms (popieriaus, plastiko, metalo) bei antrinėms žaliavoms.

Individualių namų gyventojai, norintys gauti pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo konteinerių komplektą, turi kreiptis į atliekų vežėjus pagal aptarnaujamą teritoriją:

 

UAB „Nemenčinės komunalininkas“

UAB „Nemėžio komunalininkas“

Adresas

Piliakalnio g. 50, LT-15175 Nemenčinė, Vilniaus r.

Sodų g. 23, LT-13271 Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r.

Telefonas

Tel. (8 5) 238  1157,

Avižienių padalinys
tel. (85) 2403 246

Tel. (8 5) 235 0398

El. paštas

info@nemenkom.lt

stase@nemenkom.lt

info@nkom.lt

Tinklalapis

www.nemenkom.lt

www.nemeziokomunalininkas.lt

Rūšiavimo konteinerių įsigijimo ir aptarnavimo kaštai dengiami Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo, VšĮ „Žaliasis taškas“, VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VšĮ Gamtos ateitis“ lėšomis, todėl nėra įtraukti į rinkliavos mokestį.

Dėl atsiradusios galimybės rūšiuoti atliekas, numatoma, kad komunalinių atliekų kiekis sumažės, todėl keisis mišrių atliekų išvežimo dažnis: visi individualūs komunalinių atliekų konteineriai nuo 2017 m. balandžio mėnesio Vilniaus rajone bus tuštinami 1 kartą per 2 savaites pagal iš anksto viešai paskelbtą grafiką. Gyventojai, kuriems iki šiol komunalinių atliekų išvežimo paslauga buvo teikiama 1 kartą per savaitę, (Antaežerių k., Asiuklės k., Bilkiškių k., Bratoniškių k.,  Bukiškio k., Buivydiškių k., Didžiosios Riešės k., Didžiųjų Gulbinų k., Dvariškių k., Galgių k., Gilužių k., Gineitiškių k., Grigaičių k., Egliškių k., Jadvygiškių k., Kalviškių k., Kalino k.,  Klevinės k., Kuprijoniškių k.,  Mažiosios Riešės k.,  Miškonių k., Nemėžio k., Nemenčinės II k., Paraudondvarių k. (Vėjų g.), Pasakiškių k., Pašilių k., Pašilaičių k., Pikeliškių k., Radžiulių k., Raisteniškių k. (Liepų g., Lapų g., Klevų g., Molio g., Raisteniškių g., Senasis Ukmergės kelias, Žaibo g.), Raudondvario k., Riešės k., Rudaminos k., Saldenės k., Sakiškių k., Skaidiškių k.,  Skirgiškių k.,  Tarandės k., Tuščiaulių k., Vilkiškių k., Verbiškių k., Zamečkavo k., Zujūnų k.) raginami, iki numatyto termino, pasirūpinti individualiais rūšiavimo konteineriais.

Pakuočių atliekas iš individualių namų valdų planuojama pradėti rinkti 2017 m. balandžio mėnesį. Ši paslauga bus teikiama nemokamai.

Konteinerių ištuštinimo grafikai bus skelbiami interneto svetainėse www.vrsa.lt, www.nemenkom.lt, www.nemeziokomunalininkas.lt.

Vilniaus rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo organizavimą, atliekų tvarkymo paslaugos teikimo reikalavimus, atliekų turėtojų ir tvarkytojų teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja 2016 m. gruodžio  22 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-513 patvirtintos Vilniaus rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės. Jose numatyta kad individualių namų atliekų turėtojai aptarnaujami 240 l ir 120 l talpos mišrių atliekų surinkimo konteineriais. Jei namų valdoje gyvena 1 gyventojas, gali būti naudojamas 120 l talpos konteineris. Jeigu namų valdoje gyvena du ar daugiau gyventojų, naudojamas ne mažesnis kaip 240 l talpos konteineris.

Visi konteineriai bus paženklinti identifikavimo lipdukais. Gyventojai turi sudaryti galimybes atliekų vežėjui juos paženklinti. Šio ženklinimo dėka konteineriai bus suvesti į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos įsigytą naują rinkliavos administravimo ir atliekų surinkimo monitoringo programą, kuri leis vykdyti komunalinių atliekų susidarymo monitoringą, atliekų vežėjų kontrolę ir leis gerinti teikiamų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kokybę Vilniaus rajono gyventojams.

Atliekų tvarkymo sistemą reglamentuojantys teisės aktai:


Shadow up