kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Nauji metai – nauji Tarybos sprendimai

Vilniaus rajono savivaldybėje sausio 27 d. posėdžiavę Tarybos nariai aptarė 47 darbotvarkės klausimus bei priėmė nemažai reikšmingų sprendimų.


Posėdžio pradžioje tylos minute susirinkusieji pagerbė a. a. Tarybos nario Ivano Filipovič atmintį. Po sunkios ligos 59-ių metų vyro gyvybė užgeso š. m. sausio 13-ą dieną. Tarybos nario vietą užėmė Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu pagal Darbo partijos iškeltų kandidatų sąrašą išrinktas naujas Tarybos narys Albert Gaidamovič.

Įsibėgėjus darbotvarkės svarstymui, Taryba patvirtino Savivaldybės 2017 metų pirmojo pusmečio viešųjų darbų programą, kuria siekiama ne tik atlikti visuomenei naudingus darbus, bet ir suteikti galimybę darbo ieškantiems asmenims užsidirbti pragyvenimui ir integruotis į darbo rinką. Šie asmenys darbuosis laikino pobūdžio teritorijos tvarkymo, pagalbinių statybos ir remonto, o taip pat saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų tvarkymo veikloje. Programą vykdys 23 rajono seniūnijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinė ir Neries regioninio parko direkcija.

Savivaldybė kryptingai tobulina rajono švietimo sistemą ir sėkmingai vykdo mokyklų tinklo pertvarką. Švietimo srityje aktualiu Tarybos narių sprendimu buvo paskutinių 3 Vilniaus rajono vidurinių mokyklų oficialus paskelbimas gimnazijomis – pritarta pakeisti Zujūnų, Valčiūnų ir Medininkų šv. Kazimiero mokyklų tipą iš vidurinės į gimnaziją ir patvirtinti naujus įstaigų nuostatus.

Siekiant užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų plėtrą buvo pritarta Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies „U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijoje susisiekimo komunikacijų schemai. Nuo šiol rengiant, išduodant, derinant ir tvirtinant dokumentus, susijusius su teritorijų planavimu ir statyba, bus vadovaujamasi schemos sprendiniais, kurie sudarys galimybę optimaliai, efektyviai, racionaliai organizuoti urbanizuotų teritorijų susisiekimą.

Daugiau informacijos apie Tarybos posėdyje priimtus sprendimus, jų vykdymą bei kitas aktualijas kviečiame skaityti Savivaldybės internetinėje svetainėje www.vrsa.lt

 

 

Eil. 
Nr.

                                     Priimtų sprendimų sąrašas

1.

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-04-24 sprendimo Nr. T3-143 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ dalinio pakeitimo

2.

Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Seimą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybę

3.

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016-09-30 sprendimo Nr. T3-352 „Dėl ilgalaikio turto perdavimo biudžetinei įstaigai Vilniaus rajono Rudaminos daugiafunkciniam kultūros centrui“ 1.1 punkto pakeitimo

4.

Dėl projekto „Socialinės globos namų senyvo amžiaus žmonėms įrengimas Vilniaus rajono savivaldybės Kalvelių seniūnijos Didžiosios Kuosinės kaime“ įgyvendinimo

5.

Dėl projekto „Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Vilniaus r. Maišiagalos sen. Karvio k.“ įgyvendinimo

6.

Dėl projekto „Pietryčių Lietuvos turizmo maršrutas“ įgyvendinimo

7.

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2017 metų I pusmečio viešųjų darbų programos patvirtinimo

8.

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, 2017 m. sąrašų patvirtinimo

9.

Dėl Vilniaus rajono keleivinio transporto tarifų ir kainų tvirtinimo

10.

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-76 „Dėl parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimo

11.

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T3-225 „Dėl laikinų prekybos (paslaugų teikimo) vietų įrengimo ir eksploatavimo konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

12.

Dėl Marijampolio seniūnijos ilgalaikio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo

13.

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos seniūnijų ilgalaikio materialiojo turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo

14

Dėl pastato, esančio Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Didžiosios Kuosinės k., paskirties pakeitimo

15.

Dėl buto Vilniaus r., Nemenčinės sen., Pailgės k., Parčevskių g. 101-1 pardavimo

16.

Dėl buto Vilniaus r., Juodšilių sen., Prūdiškių k., Prūdiškių g. 47-6 pardavimo

17.

Dėl namų bendrijos „Klevinės linai“ žemės mokesčio

18.

Dėl Darjušo Borusevičiaus nekilnojamojo turto mokesčio

19.

Dėl V. Stasiulio žemės mokesčio

20.

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų pakeitimo ir papildymo

21.

Dėl Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero, Valčiūnų, Zujūnų vidurinių mokyklų pavadinimų pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo

22.

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015 rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. T3-354 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

23.

Dėl Vilniaus r. Pagirių muzikos mokyklos nuostatų patvirtinimo

24.

Dėl Šeimos ir vaiko gerovės centre teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo

25.

Dėl Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centre teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“Dėl

26.

Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo

27.

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies „U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijoje susisiekimo komunikacijų schemos patvirtinimo

28.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemėžio komunalininkas“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo

29.

Dėl Vilniaus rajono šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo

30.

Dėl Rūko g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k.; Markiškių g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Markiškių k.; Stirnų aklg., Vanagų aklg. Pavadinimų suteikimo Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Saldenės k.

31.

Dėl Brinkiškių g. trasos pratęsimo Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Brinkiškių k.

32.

Dėl Vingio g. pavadinimo suteikimo, Pušų g. trasos pratęsimo, Reisleravos g. ir Šilo g. trasų pertvarkymų Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Juodšilių k.; Stoties g. ir Žemutinės g. trasų pratęsimų, Geležinkeliečių g. trasos pertvarkymo, Miško g. pavadinimo keitimo į Sostinės g. bei gatvės trasos pertvarkymo Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Valčiūnų k.; Bėgių g. trasos pertvarkymo Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Šiaudinės k.

33.

Dėl Dunojų g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Dieliūnų k.; Dunojų g. trasos pertvarkymo Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Dunojų k.

34.

Dėl Galinių g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Marijampolio k.; Vilniaus g. trasos pratęsimo ir Mlodianovskių g. trasos pertvarkymo Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Parudaminio k.

35.

Dėl Jurginų tak. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Paliuliškių k.

36.

Dėl Neries g. trasos pertvarkymo Vilniaus r. sav., Nemenčinės m. sen., Nemenčinės m.

37.

Dėl didikų Goštautų kel., Rapolo Slizienio g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Riešės sen., Liubavo k.; Aitvarų g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Riešės sen., Pašilių k.; Rapolo Slizienio g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Riešės sen., Skapiškių vs.; Skapiškių g. pavadinimo keitimo į Rapolo Slizienio g. pavadinimą Vilniaus r. sav., Riešės sen., Ažulaukės k.

38.

Dėl Gulbių g. pavadinimo suteikimo ir Jadvygiškių g. trasos sutrumpinimo Vilniaus r. sav., Riešės sen., Jadvygiškių k.; Putinų g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Riešės sen., Eitminų k., Ryliškių vs., Žudiškių k.; Žirgų g. trasos pratęsimo Vilniaus r. sav., Riešės sen., Raudondvario k.

39.

Dėl Kunigo Mykolo Dluskio g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., Rukainių k.

40.

Dėl žemės sklypų, esančių Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Pakenės k., Kuosinės k., Kalvelių k., kaip visuomenės poreikiams skirtų teritorijų, suformavimo

41.

Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4132/0600:164, kad. Nr. 4132/0600:168 ir kad. Nr. 4132/0600:172), esančių Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Gudelių k., detaliojo plano patvirtinimo

42.

Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0400:99), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Jadvygiškių k., detaliojo plano patvirtinimo

43.

Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4117/0200:2107, kad. Nr. 4117/0200:2108, kad. Nr. 4117/0200:2111, kad. Nr. 4117/0200:2120, kad. Nr. 4117/0200:2121, kad. Nr.4117/0200:2122, kad. Nr. 4117/0200/2123 ir kad. Nr. 4117/0200:2124), esančių Vilniaus r. sav., Riešės sen., Tekliūnų vs., detaliojo plano patvirtinimo

44.

Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4180/0300:162), esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Užukenės k., detaliojo plano patvirtinimo

45.

Dėl Tuščiaulių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. vietovės lygmens bendrojo plano rengimo

46.

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano tekstinės dalies tikslinimo

47. 

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorės Liucinos Kotlovskos tariamo tarnybinio nusižengimo tyrimoShadow up