kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Aptartos strateginės veiklos artimiausiam 3 metų laikotarpiui

Vasario 9 d. posėdžiavusi Vilniaus rajono strateginio planavimo komisija aptarė Vilniaus rajono savivaldybės 2017-2019 m. strateginio veiklos plano projektą, užtikrinsiantį tvarų ir efektyvų Savivaldybės veiklos vykdymą bei viso rajono vystymąsi.


Svarstytos numatomos pagrindinės Savivaldybės investavimo kryptys, projektai ir planuojamos lėšos. Nemažas dėmesys skirtas tolesniam švietimo kokybės gerinimui ir prieinamumui, švietimo įstaigų renovavimui, įstaigų šildymui naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius. Komisija taip pat pritarė į planą įtrauktoms naujoms priemonėms. Skatinant daugiabučių namų modernizavimą, pirmą kartą bus įsteigtas paramos fondas daugiabučių renovacijai iš Savivaldybės biudžeto lėšų. Paramos skyrimo sąlygas, teises bei pareigas reglamentuos rengiamas tvarkos aprašas, kuris bus tvirtinamas Taryboje.

Pasidžiaugta didėjančiu rajono verslumo indeksu. Savivaldybė turi įsteigtą Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondą, kurio tikslas teikti paramą verslo plėtrai, jo sėkmingam augimui ir verslo idėjų įgyvendinimui Vilniaus rajone. Strateginiame plane numatyta fondo paramą 2017 m. verslininkams padidinti net 38 proc.

Parengta strategija leis užtikrinti subalansuotą socialinę gerovę, visapusišką infrastruktūros plėtrą, saugios ir švarios aplinkos kūrimą, ekonominį konkurencingumą, kultūrinio paveldo išsaugojimą, sportinį ir turistinį vystymąsi. Dokumento rengimo procese aktyviai dalyvavo Savivaldybės administracijos specialistai, seniūnijų, bendruomenių atstovai bei Savivaldybei pavaldžios įstaigos. Strateginis veiklos planas bus įgyvendinamas vykdant nuolatinį monitoringą.

Galutinį Vilniaus rajono savivaldybės 2017-2019 m. strateginio veiklos plano variantą tvirtins Taryba. Patvirtintas planas yra savivaldybės biudžeto sudarymo pagrindas.

Susipažinti su Savivaldybės 2017-2019 m. strateginio veiklos plano projektu galima čia.


Shadow up