kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų rezultatas – 19 naujų darbo vietų Vilniaus rajono gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybėje Vilniaus teritorinė darbo birža šiandien surengė įgyvendintų Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų pristatymą, kuriame apžvelgti 2016 metais Vilniaus rajone sėkmingai įvykdytų projektų rezultatai.


Svarbių ir reikalingų rajonui įgyvendintų projektų pristatymą pradėjo Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst ir Vilniaus teritorinės darbo biržos direktorė Inga Balnanosienė. „Labai džiaugiuosi Darbo biržos Vietinių užimtumo iniciatyvų projektu, kuris betarpiškai prisideda prie nedarbo lygio Vilniaus rajone mažinimo. 2016 metais įgyvendinant minėtą projektą buvo sukurta ir išlaikyta 19-ą darbo vietų Vilniaus rajono bedarbiams. Savivaldybė noriai dalyvauja visose iniciatyvose, leidžiančiose didinti gyventojų užimtumą ir vystyti socialinę ekonominę veiklą. Savivaldybės taryba yra priėmusi sprendimą, suteikiantį verslininkams, įdarbinantiems bedarbius, nekilnojamojo turto ar žemės mokesčio lengvatas. Skatinant verslo plėtrą, rajone aktyviai veikia Smulkaus ir vidutinio verslo fondas, kuris padeda įmonėms vystyti savo veiklą ir kompensuoti dalį išlaidų“, – kreipdamasi į salėje susirinkusius kalbėjo Vilniaus rajono merė.

Vilniaus teritorinės darbo biržos direktorė Inga Balnanosienė dėkojo tiek Vilniaus rajono savivaldybei, tiek verslininkams už reikalingą ir svarbų darbą bei glaudų ir stiprų bendradarbiavimą. „Šiandien, bendradarbiaudami su verslu, savivalda, seniūnijomis darbo birža yra išaugusi. Darbo biržos veikla apima ne tik tarpininkavimą įdarbinant ir įsidarbinant, kasdienį darbą su klientais, profesinį mokymą, kompensacijas, paslaugas jaunimui, stažuotes, tarptautinę veiklą, bet ir labai svarbias vietines užimtumo iniciatyvas. Dėkoju verslininkams, kurie ryžtasi įgyvendinti šias, gerai apgalvotas bei subrandintas idėjas, priimant iššūkį steigti ir išlaikyti verslą ten, kur yra didesnis nedarbo lygis“, – kalbėjo Vilniaus teritorinės darbo biržos direktorė.

Šio susitikimo metu susirinkusiems pristatyta Vilniaus rajono darbo rinkos situacija, Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų svarba bei projektų įgyvendinimo 2016 metais apžvalga. Taip pat pristatyti savo veiklą ir pasidalinti gerąją patirtimi atvyko ir praeitais metais Vilniaus rajone įgyvendintų Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų vykdytojai: UAB „Juodiša“, UAB „Copoint“, UAB „Lesta“ ir UAB „Natūralus miegas“ įmonių atstovai.

Pristatyme dalyvavo ir Vilniaus rajono savivaldybės vicemerė Teresa Demeško, Tarybos nariai, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų atstovai bei verslininkai, besidominantys minėto projekto galimybėmis.

„Norėčiau visus paraginti teikti paraiškas finansavimui gauti, domėtis bei kreiptis tiek į Savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo fondą kuruojančią merės patarėją Aleksandrą Černiauskienę, tiek į Vilniaus teritorinės darbo biržos specialistus dėl reikalingos Jums informacijos. Visi jie noriai atsakys į visus Jums rūpimus klausimus“, – savo kolegas ragino vienas iš atvykusiųjų verslininkų.

Pristatymo pabaigoje Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst dar kartą dėkodama už pagalbą įdarbinant rajono gyventojus įteikė verslininkams bei Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus rajono skyriaus vedėjui Rolandui Matusevičiui padėkos raštus.

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų tikslas – steigti naujas darbo vietas atskirose savivaldybių (seniūnijų) teritorijose bedarbiams neterminuotai įdarbinti, telkiant vietos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangas didinti gyventojų užimtumą.   

Daugiau informacijos apie Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimą galite rasti puslapyje www.ldb.lt. 

 

Shadow up