kaires_puses_index
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Seminaras „Sakralinės muzikos aktualijos šiuolaikinėje erdvėje“

Šeštadienį, 2017 m. kovo 25 d., Vilniaus r. savivaldybės Didžiojoje salėje įvyko paruošiamasis būsimo V tarptautinio sakralinės muzikos festivalio „Kristus karaliauja! Aleliuja!“ (vyksiančio 2017 m. balandžio 18-30 dienomis) kvalifikacijos kėlimo seminaras kolektyvų vadovams ir dainavimo bei muzikos mokytojams „Sakralinės muzikos aktualijos šiuolaikinėje erdvėje“.


Seminaro lektorius, Schola Gregoriana Vilnensis vadovas Dainius Juozėnas, gyvais, konkrečiais pavyzdžiais ekrane ir savo subtiliu giedojimu, privertė visus suklusti perteikdamas klausytojams visą esmę Grigališkojo choralo – Dievo Žodžio giedojimą ir klausimą.

Lektorė Adrija Čepaitė Palšauskienė, LMTA docentė ir aktorė, pravedė originalią, judrią ir labai naudingą meistriškumo pamoką mišraus choro „Langas“ choristams ir visiems seminaro dalyviams. 

Festivalio meno vadovė Nijolė Čičinskienė šiltai ir dalykiškai pristatė V tarptautinio sakralinės muzikos festivalio „Kristus karaliauja! Aleliuja!“ programą, aptarė  su kolektyvų vadovais, solistais būsimus renginius, derino koncertų repeticijų laiką.

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios choras „Langas“ atliko privalomą festivalio repertuarą. Choro ir Bernardinų giedojimo mokyklos vadovė ir festivalio konsultantė Rita Kraucevičiūtė patarė susirinkusiems, kokios giesmės turėtų skambėti bažnyčioje Velykų laikotarpiu. 

Festivalio koordinatorė, Pagirių muzikos mokyklos direktorė Aleksandra Žuk-Butkuvienė supažindino susirinkusius su festivalio rėmėjais, sklaida, palietė svarbiausius organizacinius klausimus.

Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro kultūrinių renginių organizatorė Renata Reichinbach kalbėjo apie transportą ir maitinimą ir viso seminaro metu rūpinosi, kad pertraukėlių metu dalyviai jaukiai pabendrautų prie arbatos ar kavos puodelio.

Festivalio meno vadovė nuoširdžiausiai dėkojo Vilniaus rajono savivaldybei, pagrindinei Festivalio organizatorei, už suteiktą galimybę surengti šį seminarą Didžiojoje savivaldybės salėje, kurioje buvo paskelbtas Kristaus karaliaus intronizacijos aktas. Šis aktas ir buvo idėjos organizuoti sakralinės muzikos festivalį ištaka, kaip ir Vilniaus krašto tikinčiųjų atsakas – šio prasmingo sprendimo palaikymas.


Shadow up