kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vėliava Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijai: ir pasididžiavimas, ir atsakomybė

Š.m. spalio 5 d. vyko vėliavos įteikimo Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijai iškilmės. Vėliavą mokyklai padovanojo viršaičio Czesławo Wierzuko vadovaujama gmina Dźwierzuty (Lenkija), o ceremoniją surengė Lenkijos Varmijos ir Mozūrijos savivaldybių iždininkų draugija, kuriai pirmininkauja Henryk Samborski.


Iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis, laikytomis Nemenčinės Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje, per kurias klebonas Eduardas Kirstukas pašventino gimnazijos vėliavą. Pasibaigus šv. mišioms iškilminga svečių, tėvų, mokytojų ir mokinių eisena pajudėjo Nemenčinės kultūros centro link, kur viršaitis Czesław Wierzuk gimnazijos direktoriui Tadeušui Grigorovič įteikė pašventintą vėliavą, o pastarasis perdavė ją mokiniams.

Tą pačią dieną vyko ir gimnazijos globėjo Konstanto Parčevskio biusto atidengimas. Skulptūrą sukūrė gminoje Dźwierzuty gyvenantis menininkas Zygmunt Rząp.

Į iškilmes atvykę rajono vadovybės atstovai ir svečiai pabrėžė, kad švietimo įstaigai suteikiama vėliava yra ne tik pasididžiavimo priežastis, bet ir didžiulė atsakomybė. Šventės proga gimnazijos bendruomenei svečiai linkėjo visokeriopos sėkmės, naujų pasiekimų ir naujų ambicingų planų. Šventę vainikavo gimnazijoje veikiančių meno kolektyvų ir svečių iš Dźwierzuty gminos koncertas.


 

Irena Karpavičienė

 Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nuotr. gimnazijos archyvas


Shadow up