kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Savivaldybė parems daugiabučių namų remonto, rekonstravimo ir modernizavimo iniciatyvas

Daug dėmesio skirianti būsto sąlygų pagerinimui Vilniaus rajono savivaldybė įsteigė paramos fondą rajono daugiabučių namų remontui. Esminis Fondo tikslas – paskatinti daugiabučių namų gyventojus rūpintis bendrojo naudojimo objektais bei paremti juos, skiriant lėšas daugiabučio namo remontui, rekonstravimui ir (ar) atnaujinimui, taip kuriant patrauklią ir darnią gyvenamąją aplinką.


Balandį posėdžiavusi Taryba patvirtino naująjį Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos aprašą, kuris reglamentuos skiriamą iš Savivaldybės biudžeto lėšų paramą daugiabučių namų butų savininkams remontuojant bendrojo naudojimo objektus, pvz. stogą, pamatus, statinio inžinerines sistemas (šildymo, vandentvarkos), laiptines ir t. t.

Pažymėtina, kad darbai atliekami daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bei Fondo lėšomis. Paraiškos pateikimo metu pareiškėjas privalo turėti sukauptą 50 arba 70 procentų darbų sąmatos lėšų sumą, priklausomai nuo objekto būklės. Finansavimo prioritetas teikiamas avarinės būklės objektams. Lėšos iš Fondo nebus skiriamos, jeigu daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai jau gauna atitinkamas Valstybės paramas. Pateiktas paraiškas nagrinės ir savo išvadas dėl finansavimo skyrimo pateiks specialiai sudaryta Komisija.

Savivaldybės finansuojama dalis:

  • 50 procentų daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, pripažintų avarinės būklės, remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo darbų vertės, įskaitant darbų techninę priežiūrą, bet ne daugiau kaip 20 000 Eur vienam namui;
  • 30 procentų daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo darbų vertės, bet ne daugiau kaip 20 000 Eur vienam namui.

Jau artimiausiu metu Savivaldybė planuoja skelbti pirmąjį kvietimą teikti paraiškas. Paraiškos bus priimamos, kol Fonde bus pakankamai lėšų darbams finansuoti. Siekiantys gauti paramą pareiškėjai turės pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymas;
  • dokumentai, patvirtinantys atstovo teisę atstovauti pareiškėjui;
  • prašomų finansuoti darbų ir paslaugų sąmatos, statybos leidimas (jeigu to reikalauja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas), ekspertizė dėl statinio (statinio dalies) avarinės būklės nustatymo (avarinės būklės objektams), namo techninės priežiūros apžiūros aktas;
  • namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolas su sprendimu dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ar atnaujinimo;
  • nuosavų lėšų patvirtinimas (bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pažyma arba banko sąskaitos išrašas).

Kadangi dauguma daugiabučių namų Vilniaus rajone yra senos statybos ir jiems reikalingas remontas, o butų savininkai ne visada finansiškai pajėgūs apmokėti remonto išlaidas, tikimasi, kad tai bus vertinga pagalba gyventojams.

Plačiau apie paramos skyrimo tvarką, atvejus ir sąlygas skaitykite čia.

Shadow up