kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Pristatyti gyventojų apšvitos stebėsenos rezultatai

Radiacinės saugos centras, siekdamas užtikrinti aplinkos ir visuomenės saugumą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, nuolat stebi apšvitą, seka jos kaitos tendencijas ir teikia poveikio optimizavimo rekomendacijas. Šiemet Centras pristatė detalią Lietuvos gyventojų apšvitos stebėsenos 2012-2016 metų programos ataskaitą, kurioje įvertinta iš įvairių šaltinių gaunama apšvita ir jos įtaka žmonių sveikatai.


Žmonės yra nuolat veikiami jonizuojančiosios spinduliuotės, kurią skleidžia įvairūs šaltiniai, įtakojantys gyventojų sveikatos būklę ir gyvenimo kokybę. Gaunama apšvita gali sukelti onkologinių ligų susirgimus bei padidinti genetinių pakitimų išsivystymo tikimybę.

Vykdant gyventojų apšvitos stebėseną, įvertinti 25 veiksniai, kurie lemia Lietuvos gyventojo gaunamą apšvitą: branduolinės energetikos objektų galimo poveikio gyventojų apšvitai veiksniai, gamtinės kilmės šaltinių nulemta apšvita, medicininių procedūrų metu gaunama apšvita, profesinė apšvita ir kiti gyventojų apšvitai turėti įtakos galintys veiksniai.

Atliktų radiologinių tyrimų rezultatai atskleidė, kad vidutinė šalies gyventojo apšvita palaipsniui didėja. 2016 m. vidutinė apšvita, kurią Lietuvos gyventojas gavo iš įvairių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, išskyrus profesinę apšvitą, yra lygi 3,37 mSv, kai 2012 m. ji siekė 2,83 mSv. Nustatyta, kad didžiausią gyventojo gaunamos apšvitos dalį sudaro radioaktyviosios radono dujos patalpose – 1,03 mSv per metus, vos mažiau – 1,00 mSv – medicininių rentgenodiagnostikos procedūrų metu pacientų gaunama apšvita. Užterštumą radioaktyviomis medžiagomis vidutiniškai per metus žmogus gauna su maisto produktais ir geriamuoju vandeniu (0,43 mSv), taip pat būdamas lauke ir pastatuose (0,54mSv), dėl kosminės spinduliuotės (0,4 mSv).

Radiacinės saugos centro tyrimai taip pat parodė, kad per paskutinius penkerius metus atsirado naujų veiksnių, lemiančių gyventojų apšvitą. Tai užteršti pelenai, susidarę iš medienos ir durpių kuro, įvežto iš po avarijos Černobylio atominėje elektrinėje užterštų valstybių teritorijų. Tokius pelenus naudojant trąšoms užteršiami maisto produktai ir geriamasis vanduo. Kitas – mišrios statybinės ir griovimo atliekos, kurios vykdant Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo darbus galėjo būti panaudotos kaip statybinės medžiagos.

Susipažinti su gyventojų apšvitos stebėsenos (monitoringo) 2012–2016 metų programos ataskaita galima čia

Shadow up