kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Teisybė nugalėjo – priimtos išvados dėl vaikų teises ginančių darbuotojų veiksmų

Smurtas prieš vaikus – viena skaudžiausių problemų. Tačiau apmaudu, kuomet po agresijos protrūkio įvykių žiniasklaidos puolimo taikiniu, tinkamai neišsiaiškinus visų aplinkybių, visiškai nepagrįstai neretai tampa socialinės tarnybos. Viešosios informacijos rengėjų naudojimasis vaikų tragedijomis ir skubotos išvados – neišspręs įsisenėjusių visos šalies socialinės sistemos problemų, o pridarys tik daugiau žalos.


Š. m. vasarį žiniasklaidoje pasirodę straipsniai dėl esą nepatenkinamo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus (VTAS) darbuotojų tarnybinių pareigų vykdymo, įtarus smurtą prieš mažametį vaiką Sudervės seniūnijos šeimoje, nepasitvirtino. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolierius atliko tyrimą, kuris įrodė, kad Savivaldybės darbuotojai reagavo operatyviai ir ėmėsi visų reikalingų veiksmų bei priemonių, užtikrinant nepilnamečių vaikų teises ir interesus.

Anot paskelbtų publikacijų, motina, kuri, kaip buvo įtariama, būdama neblaivi, smurtavo prieš savo penkiametę dukrą, o VTAS darbuotojai neva nesiteikė patys vykti į įvykio vietą, kai reikėjo iš šeimos paimti tris nepilnamečius vaikus. Šiuo konkrečiu atveju darbuotojams nebuvo tikslinga vykti pas šeimą kartu su policijos pareigūnais. Pagal galiojančius teisės aktus bei savo kompetenciją, pareigūnai veikė patys, su jais buvo nuolat palaikomas ryšis telefonu bei buvo sutarta, kad įvertinus situaciją vietoje, ir esant poreikiui, vaikai gali būti paimti ir pristatyti į nevyriausybinės organizacijos namus, ko neprireikė. Mažamečiai vaikai iš motinos paimti ir perduoti jų biologiniams tėvams. Kontrolieriaus išvadoje pabrėžiama, kad nėra pagrindo teigti, kad VTAS darbuotojai savo pareigas atliko netinkamai, kadangi pagal galiojantį teisinį reglamentavimą Vaiko teisių apsaugos skyrius yra Savivaldybės administracijos padalinys, dirbantis pagal nustatytą darbo laiką, o policijos pareigūnai vyko į įvykio vietą darbo laikui pasibaigus. Be to, dieną po incidento šiems vaikams, lydimiems giminaičių bei VTAS darbuotojui, buvo atlikti būtini teismo medicinos tyrimai, kurių metu nei vienam iš vaikų nebuvo nustatyti kūnų sužalojimai. Taip pat melagingai buvo pateikta informacija dėl rašto, kuris, kaip teigiama straipsniuose, iki policijos keliavo apie porą savaičių. Tyrimas patvirtino, kad į pavojaus signalą dėl smurto šeimoje sureaguota nedelsiant.

Pažymėtina, kad šeima iki tol nebuvo įrašyta į socialinių rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Moteris viena augino 3 nepilnamečius vaikus, buvo nuolat konsultuojama dėl jų priežiūros ir auklėjimo, gaudavo paramą šeimai maisto produktais bei drabužiais. Šiuo metu šeima yra įtraukta į socialinės rizikos sąrašą ir su ja yra dirbama pagal individualaus pagalbos šeimai planą, teikiamos bendrosios bei specialiosios socialinės paslaugos.

VTAS glaudžiai bendradarbiauja su seniūnijų socialiniais darbuotojais darbui su socialinės rizikos šeimomis, sveikatos priežiūros įstaigomis, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centru, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centru, Santariškių vaiko raidos centru ir kitomis organizacijomis. Skyrius, gavęs informaciją apie galimą smurtą nepilnamečių atžvilgiu iš ligoninių, mokyklų, seniūnijų ir pan., apie kiekvieną atvejį nedelsiant informuoja policiją. Nukentėjusiems nepilnamečiams pagal poreikį yra organizuojama kvalifikuota kompleksinė pagalba (psichologo, socialinio darbuotojo, seniūnijos atstovo, medikų), šaukiami tarpžinybinių komisijų pasitarimai.

Vaiko ir šeimos gerovės užtikrinimas, jų teisių, interesų apsauga ir gynimas – tai prioritetinė Savivaldybės veiklos kryptis. Itin apmaudu, kad viešosios informacijos rengėjai, iki galo neišsiaiškinę visų detalių, išsirikiuoja į smerkiančiųjų eilę ir vykdo Linčo teismą tarnyboms ar pareigūnams, neva neatliekantiems savo pareigų. Tai nekompetentinga, paviršutiniška. Šioje situacijoje viešai paskelbta nepagrįsta informacija diskreditavo Vilniaus rajono savivaldybę, šmeižė Vaiko teisių apsaugos skyriaus veiklą ir neatspindėjo tiesos. Šiandien sunku įvardinti kliūčių mąstą kelyje į rajono vaikų gerovę, tačiau Savivaldybė deda visas pastangas tam, kad būtų sustiprintas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, rūpinamasi ne tik visų rajono vaikų teisių ir teisėtų interesų apsauga, bet ir sudaromos galimybės, kad kuo daugiau vaikų augtų mylinčioje šeimoje ir saugioje aplinkoje.

Shadow up