kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Paberžės „Verdenės“ gimnazijos 25 metų jubiliejaus šventė

Su mumis keliauja praeitis,
Ji lyg amžinybės tiltas.
Prisiminimai turtina mintis,
Suteikdami tikėjimą ir viltį.

J. Čižinauskienė

Mokykla svarbi kiekvienam. Tai – kelio pradžia, mokslo ir gyvenimo žinių aruodas, draugystės, bendravimo, pažinimo, savęs atradimo pradžiamokslis. Tai ne tik pamokos, skaičiai, formulės ar gramatikos taisyklės. Tai amžinai gyvas, klegantis ir nerimstantis vaikystės, paauglystės pasaulis, auginantis ir brandinantis žmogų, mūsų šalies pilietį. Tai šaknys, maitinančios kiekvieną tėviškės syvais, teikiančios stiprybės likimo verpetuose ir palaikančios suvokimą, kad esi savas, svarbus, mylėtas ir mylimas.


Paberžės „Verdenės“ gimnazijai nebaisūs jokie iššūkiai, ji išsiskiria savo gyvastimi, energija, nieko nekopijuoja, žavi savo nuoširdumu ir natūralumu. Kiekviena mokykla turi savo istoriją, kuri kupina įvairiausių pokyčių, pakilimų ir nuosmukių.

Šiandieninė šventė – prasmingas atspirties taškas, kai galima įvertinti atliktus darbus ir skubėti imtis naujų, didesnių ir svarbesnių, kad dar ne vieną dešimtmetį kelias, kuriuo eisime ir kuriuo vesime savo mokinius, būtų pats teisingiausias ir tiesiausias. Apie tai rugsėjo 15-ąją, švenčiant dvidešimt penktąjį gimnazijos gimtadienį, kalbėjo atvykę garbūs svečiai: Vilniaus rajono savivaldybės vicemeras Robert Komarovski, LR Seimo narė Rita Tamašunienė, LR Švietimo ir mokslo ministerijos regioninių mokyklų skyriaus vedėjas Jonas Vasiliauskas, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Lilija Andruškevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė Alicija Balcevič, LR Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininko patarėja Nijolė Balčiūnienė, Tautinių mažumų departamento direktorės atstovas Robert Duchnevič, „Vilnijos“ draugijos pirmininkas Kazimieras Garšva, draugijos „Rytas“ pirmininkas Algimantas Masaitis, Vilniaus rajono švietimo įstaigų vadovai, buvę gimnazijos mokytojai, mokiniai, bendruomenės nariai.

Gimnazijos direktorė Violeta Dapkevičienė kalbėjo, kad esame gražūs savo mintimis, darbais, energija, svajonėmis. Siekiame būti patrauklūs tėvams ir mokiniams, priimame visus mums siunčiamus iššūkius, trokštame būti atviri visuomenei. Ji teigė, kad mokomasi ne mokyklai, o gyvenimui. Išleidome dvidešimt tris laidas, ant slenksčio stovi dvidešimt ketvirtoji. Didelį būrį jaunuolių paruošėme gyvenimui, dar didesnis šiandien čia mokosi. Bumerangu sugrįžta į darbo procesą įdėta meilė, šilti jausmai. Jubiliejus yra mūsų pačių susitelkimas, dar viena galimybė mokytis dirbti komandoje, išmokimas valdyti ekstremalias situacijas, dar vienas iššūkis, suvienijęs kolektyvą.

Gimnazijos direktorė padėkojo Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei Švietimo ir mokslo ministerijai už skirtas lėšas iš Valstybės investicijų programos projekto gimnazijos pradinių klasių korpuso statyboms, kurios bus baigtos 2017 metų pabaigoje. Taip pat padėkojo Vilniaus rajono savivaldybės administracijai ir Švietimo skyriui už planuojamą naujų patalpų įrangos ir baldų finansavimą bei už sporto aikštyno įrengimo dalinį finansavimą. Už moralinę ir materialinę paramą gimnazijos vadovė dėkojo nuolatiniams rėmėjams: „Vilnijos“ draugijai, Tautos fondo Lietuvos atstovybei, kredito unijos „Saulėgrąža“ valdybos pirmininkui Gintautui Piragiui, Vilniaus rajono tarybos nariui Algiui Šatui, Europos centro Golfo klubo vadovui Mindaugui Glinskiui bei visiems kitiems, kurie prisideda prie gimnazijos gerbūvio kūrimo. Savo kalboje direktorė pasidžiaugė glaudžiu ir nuoširdžiu bendradarbiavimu su valstybinėmis institucijomis bei rėmėjais.

Renginio metu koncertavę  mokiniai įrodė, jog geba pasiekti ne tik gerų mokymosi rezultatų, bet ir puikiai bei laisvai jaustis scenoje šokdami, dainuodami ir grodami muzikos instrumentais. Įspūdingu šventinio koncerto akcentu tapo mokytojų ir mokinių atlikta daina „Baltas paukštis“. Žinoma, šventė nebūtų buvusi tokia graži be mūsų rėmėjų. Tad nuoširdžiai jiems dėkojame.

Pati „Verdenės“ gimnazijos bendruomenė save vadina laimės kūdikiu, nes gali mokytis ir dirbti laisvą dvasią, pagarbą asmenybei skleidžiančiame kolektyve. Juk „Verdenės“ gimnazija – tai ne tik įstaiga. Tai pasiteisinimai dėl neparuoštų pamokų, ekskursijos, pirmosios meilės žiburėliai akyse. „Verdenės“ gimnazija – tai laikas, kuris subrandina mumyse kultūrą, estetikos suvokimą, sukuria socialinius ryšius, tobulina asmenybę. „Verdenės“ gimnazija – tai čia sutikti žmonės, iš kurių išminties, klaidų bei potyrių mokomės, o taip pat esame gimnazija jiems.

Tad ir toliau nebijosime iššūkių, būsime vieningi, kūrybingi, kartu sieksime naujų tikslų, eisime tobulėjimo keliu, atrasdami naujas žinias, dalindamiesi su visais sukauptais turtais ir nepamiršdami, kad ilgai išlieka tik tie darbai, kurie yra pasiekti nenusižengiant bendražmogiškoms vertybėms.


Lietuvių kalbos mokytojos
Lina Mikutytė, Marijana Prusakaitė – Semionova, Violeta Kaziūnienė
Nuotr. Paberžės „Verdenės“ gimnazija

Shadow up