kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybė skelbia Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų konkursą

Vilniaus rajono savivaldybės administracija skelbia Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2018 metais atrankos konkursą finansuojama iš valstybės bei savivaldybės biudžeto lėšų.


Projektų paraiškas gali teikti neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacijos (klubai), išskyrus švietimo ir mokslo įstaigų padalinius, vienijančius kurios nors vienos arba kelių sporto šakų sportininkus; neįgaliųjų nevyriausybines organizacijas, vykdančios sporto veiklas neįgaliesiems (išskyrus sporto federacijas, komitetus ir kitas skėtines neįgaliųjų organizacijas), viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė), labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ar bendrijos. Pareiškėjo steigimo dokumentuose turi būti nurodyta, kad pareiškėjas plėtoja neįgaliųjų kūno kultūrą ir sportą.

2018 m. neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atranka bus vykdoma vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016–2018 metais konkurso nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1-506 „Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016–2018 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ (2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. A1 – 522 redakcija). (Toliau - Nuostatai).

Projekto paraiška rengiama užpildant projekto paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas).

Paraiškas pristatyti ne vėliau kaip iki 2017 m. lapkričio 1 d. Paraiškas pateikti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, 313 kab., Rinktinės g. 50, Vilnius LT-09318. Paraiškų priėmimas: pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais nuo 7:30 val. iki 11:30 val. Arba iš anksto susitarius su atsakinguoju asmeniu telefonu arba elektroniniu paštu: Jurij Levko Tel. 868562686; el.p. jurij.levko@vrsa.lt

• Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016–2018 metais konkurso nuostatai (aktuali redakcija) http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Sporto-nuostatai.docx

• Projekto paraiškos forma (1 priedas) (aktuali redakcija) http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Sporto-nuostatu-1-priedas.docx

• Projekto vertinimo anketa (2 priedas) (aktuali redakcija) http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Sporto-nuostatu-2-priedas.docx

• Paraiškos dėl lėšų neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti skyrimo forma (3 priedas) http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Sporto-nuostatu-3-priedas.docx

Shadow up